Loading...

Spektrometry FT-NIR

Spektrometry FT-NIR

Spektrometry bliskiej podczerwieni FT-NIR

Spektroskopia bliskiej podczerwieni NIR (ang. Near Infrared) jest prostą i szybką techniką, która umożliwia niedestrukcyjną analizę dowolnej próbki organicznej. Zalety techniki NIR to dokładność i precyzja pomiarów porównywalna z metodami standardowymi, możliwość jednoczesnego oznaczania wielu parametrów, brak konieczności przygotowania próbki a także niski koszt analiz.
Spektrometry NIR znajdują zastosowanie w działach kontroli jakości, gdzie liczy się czas oraz przy liniach produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu: od paszowego czy spożywczego poprzez przemysł tworzyw sztucznych, aż po analizę biopaliw. Poniżej zaprezentowano spektrometry FT-NIR firmy Bruker: Tango oraz MPA (ang. Multi Purpose Analyzer).

Wielokrotnie nagradzany spektrometr FT-NIR – MATRIX-F – umożliwia bezpośredni pomiar w reaktorach procesowych i rurociągach, pozwalając na lepsze zrozumienie i kontrolę procesu.