Loading...

HI 90

Analizatory gazów

Analizator gazów HI 90

Bruker Hyperspectral Imaging System HI 90 to system zdalnego wykrywania obrazu oparty na połączeniu interferometru Michelsona z detektorem z systemem obrazowania. Każdy piksel matrycy detektora rejestruje interferogram z odpowiedniego obszaru widzenia. Widmo jest uzyskiwane poprzez transformację fourierowską i zawiera sygnaturę podczerwieni obrazu. System umożliwia identyfikację, oznaczenie ilościowe i wizualizację potencjalnie niebezpiecznych gazów z dużych odległości.

Głównym obszarem zastosowań HI 90 jest bezpieczeństwo wewnętrzne. Jeśli niebezpieczne związki są uwalniane do atmosfery, na przykład w przypadku ataku terrorystycznego lub wypadku chemicznego, siły szybkiego reagowania powinny otrzymać natychmiastową informację o uwalnianych substancjach w celu podjęcia odpowiednich środków dla ochrony pracowników, mieszkańców i środowiska. HI 90 pozwala na identyfikację i wizualizację takich niebezpiecznych chmur w atmosferze z dużych, kilkunastokilometrowych odległości (stand-off detection). Obraz chmury pozwala na ocenę wymiarów i rozproszenia chmury. Dodatkowo można zlokalizować źródło chmury.

Ogólna charakterystyka analizatora HI 90

 • Wydajny interferometr z płaskim zwierciadłem
 • Wysokiej jakości widma
 • Wysoki stosunek sygnału do szumu
 • Niskie granice wykrywalności
 • Standardowy zakres widmowy: 850 - 1440 cm-1 (inne zakresy opcjonalne)
 • Kamera wideo do nakładania obrazu w czasie rzeczywistym
 • Wbudowany automatyczny moduł kalibracyjny
 • Kompletny pakiet oprogramowania
 • Filtry liniowe i nieliniowe do spektralnego przetwarzania obrazów
 • Automatyczna identyfikacja substancji
 • Kompensacja wpływu gazów atmosferycznych
 • Obrazowanie: nakładanie obrazu wideo i obrazu spektralnego
 • Interaktywne wyświetlanie obrazów spektralnych
 • Przechowywanie wszystkich istotnych danych, w tym kompletnej dokumentacji dotyczącej: obrazu sceny pomiarowej, widma, zidentyfikowanych substancji, ich lokalizacji, czasu itd.