Loading...

Stapiarki Katanax

Stapiarki do przygotowywania próbek XRF oraz ICP/AAS/ASA

Stapianie jest techniką przygotowania próbek nieorganicznych do analiz technikami fluorescencji rentgenowskiej (XRF), plazmy wzbudzonej indukcyjnie (ICP), absorpcji atomowej (AAS/ASA) lub tradycyjną chemią mokrą. Typowymi próbkami są: cementy, gleby, osady, skały, ceramika, barwniki, szkła a nawet metale.
W wyniku stapiania można otrzymać zarówno małe, homogeniczne dyski dla XRF (szkiełka) jak i kwaśne roztwory dla innych metod analitycznych. Przygotowanie próbki metodą stapiania ma szereg zalet w porównaniu do innych metod; nie występują tu efekty ziarnistości lub orientacji geometrycznej, a otrzymana próbka jest doskonale homogeniczna.

Stapiarki firmy Katanax to w pełni automatyczne, nowoczesne urządzenia. Ogrzewanie elektryczne gwarantuje doskonałą powtarzalność, a także eliminuje wszystkie niedogodności związane z ogrzewaniem gazowym.
Pełna automatyka (automatyczne wsuwanie do pieca, automatyczne mieszanie, automatyczne wylewanie stopu etc.) gwarantuje niezwykły komfort pracy, powtarzalność i dużą wydajność.

Nowoczesne stapiarki