Loading...

Powielacze elektronowe

Powielacze elektronowe firmy Adaptas Solutions Pty Ltd (ETP Ion Detect®)

Powielacze elektronowe

Firma Adaptas Solutions Pty Ltd jest światowym liderem w konstrukcji i produkcji detektorów dla potrzeb spektrometrii mas. Niezwykle szeroka i zróżnicowana oferta modeli dotyczy praktycznie wszystkich rodzajów spektrometrów masowych ICP-MS, GC-MS, LC-MS/MS i MALDI i większości modeli analizatorów, (kwadrupol, pułapka jonowa, sektor magnetyczny oraz analizator czasu przelotu). Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w produkcji, powielacze elektronowe są najbardziej zaawansowane spośród dostępnych dziś detektorów i charakteryzują się wysoką wydajnością pracy. Wysokiej jakości, chronione prawem patentowym dynody, są podstawowym elementem konstrukcyjnym powielaczy elektronowych. Elektrony, uderzając w każdą kolejną dynodę, powodują wybijanie coraz większej liczby elektronów z kolejnych dynod (wtórna emisja elektronów). Dzięki kaskadowemu wzmocnieniu sygnału powielacze elektronowe są bardzo czułymi detektorami. Materiał, z którego wykonane są powielacze elektronowe, jest bardzo trwały w kontakcie z powietrzem, dzięki czemu mogą być one przechowywane poza urządzeniem przez wiele lat.

Szczegółowe informacje o powielaczach elektronowych ETP

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14617

FirmaAgilent Technologies
TechnikaGC-MS
Typ urządzeniaKwadrupol
Urządzenie5973/5975
Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV1/3
Liczba dynod (poza HED)15
Rezystancja wewnętrzna [MΩ]22,4
Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV4 x 106
Typowe napięcie dla wzmocnienia 1 x 1051,25 kV
Max. zalecane napięcie
Max. temperatura w próżni350 °C
OPIS: Powielacz 14617 został opracowany specjalnie z myślą o modernizacji układu MSD firmy Agilent Technologies 5973. Powielacz posiada modułową konstrukcję ułatwiającą wymianę oraz zawiera innowacyjne rozwiązania mające na celu zwiększenie wydajności. Pierwsza instalacja wymaga zestawu 14617, który zawiera obudowę mechaniczną i moduł powielacza. Kolejne wymiany wymagają tylko modułu powielacza 14616. Uwaga: Pierwsza instalacja powielacza ACTIVE FILM dla MSD HP 5973 wymaga użycia modułu o numerze katalogowym 14617, który zawiera powielacz elektronowy i uchwyt. W uchwycie znajduje się HED (wysokoenergetyczna dynoda), która zwiększa energię jonów i zmniejsza zanieczyszczenie powielacza.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14616

FirmaAgilent Technologies
TechnikaGC-MS
Typ urządzeniaKwadrupol
Urządzenie5973/5975
Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV1/3
Liczba dynod (poza HED)15
Rezystancja wewnętrzna [MΩ]23,58
Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV4 x 106
Typowe napięcie dla wzmocnienia 1 x 1051,4 kV
Max. zalecane napięcie
Max. temperatura w próżni350 °C
OPIS: Powielacz 14617 został opracowany specjalnie z myślą o modernizacji układu MSD firmy Agilent Technologies 5973. Powielacz posiada modułową konstrukcję ułatwiającą wymianę oraz zawiera innowacyjne rozwiązania mające na celu zwiększenie wydajności. Pierwsza instalacja wymaga zestawu 14617, który zawiera obudowę mechaniczną i moduł powielacza. Kolejne wymiany wymagają tylko modułu powielacza 14616. Uwaga: Pierwsza instalacja powielacza ACTIVE FILM dla MSD HP 5973 wymaga użycia modułu o numerze katalogowym 14617, który zawiera powielacz elektronowy i uchwyt. W uchwycie znajduje się HED (wysokoenergetyczna dynoda), która zwiększa energię jonów i zmniejsza zanieczyszczenie powielacza. Po pierwszej instalacji wymagany jest tylko powielacz elektronów o numerze 14616.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14147

FirmaVarian
TechnikaGC-MS
Typ urządzeniaion-trap
UrządzenieSaturn 2000, 2100, 2200
Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV1/3
Liczba dynod (poza HED)15
Całkowita rezystancja wewn. [MΩ], łącznie z diodą zenera22,8
Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV1,0 x 107
Typowe napięcie dla wzmocnienia 1 x 1051,35 kV
Max. temperatura w próżni350 °C
OPIS: Powielacz ACTIVE FILM™ dla spektrometru masowego Varian Saturn 2000 ion-trap został zaprojektowany specjalnie dla tego przyrządu. 14147 jest bezpośrednim zamiennikiem powielacza elektronów i jest w pełni kompatybilny sprzętowo i od strony oprogramowania Multiplier Setup.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14516

FirmaAgilent Technologies
TechnikaGC-MS
Typ urządzeniaKwadrupol
Urządzenie5971, 5972, GDC
Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV1/3
Liczba dynod (poza HED)15
Rezystancja wewnętrzna [MΩ]20,7
Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV2 x 107
OPIS: Powielacz 14516 został zaprojektowany specjalnie dla modernizacji systemów MSD HP/Agilent Technologies 5971 i 5972, Powielacz 14516 jest w pełni kompatybilny z oryginalnym podzespołem. Z każdym powielaczem dostarczany jest komplet przewodów elektrycznych. Moduł nie wymaga do montażu żadnych specjalnych narzędzi. Po schłodzeniu i zapowietrzeniu spektrometru masowego instalacja / wymiana powielacza trwa około 5 minut.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14632

FirmaJeol
TechnikaGC-MS
Typ urządzeniaKwadrupol
UrządzenieJeol K9
Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV (2,5 kV/10 kV)1/3 (30)
Liczba dynod (poza HED)19
Rezystancja wewnętrzna [MΩ]28,4
Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV1,5 x 107
OPIS: Powielacz i uchwyt do Jeol K9 GCMS

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14533

FirmaShimadzu
TechnikaGC-MS
Typ urządzeniaKwadrupol
UrządzenieQP5000
Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV1/3
Liczba dynod (poza HED)12
Rezystancja wewnętrzna [MΩ]16,6
Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV1 x 107
Typowe napięcie dla wzmocnienia 1 x 1051,25 kV
Max. temperatura w próżni350 °C
OPIS: Powielacz 14533 został zaprojektowany specjalnie do stosowania w spektrometrach masowych Shimadzu QP5000. 14533 jest bezpośrednim zamiennikiem powielacza elektronów dla spektrometru masowego QP5000 i jest w pełni kompatybilny ze sprzętem i oprogramowaniem Shimadzu. Poprawne zainstalowanie AF533 wymaga wykonania trzech połączeń elektrycznych. Połączenia elektryczne realizowane są poprzez trzy piny wystające z podstawy powielacza. Schemat przedstawia pozycje trzech pinów przyłączeniowych: 1) wysokiego napięcia, 2) ekranu i 3) wyjścia sygnałowego (uziemienie podłącza się za pomocą uchwytu montażowego).

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14610

FirmaSciex
TechnikaLC-MS
Typ urządzeniaKwadrupol
UrządzenieAPI2000
Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV1/3
Liczba dynod (poza HED)21
Rezystancja wewnętrzna [MΩ]31
Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV4 x 107
OPIS: Powielacz 14610 jest detektorem pozaosiowym wykonanym specjalnie dla kwadrupola Sciex API 2000 LC-MS.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14210

FirmaPerkin Elmer
TechnikaICP-MS
Typ urządzeniaKwadrupol
UrządzenieElan 6000, 6100, 6100 DRC
Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV1/3
Liczba dynod (poza HED)11/14
Całkowita rezystancja wewnętrzna (analog./impuls.) [MΩ]43 (18,4/24,6)
Typowe wzmocnienie przy -1,8/+1,0 kV (analog./impuls.)8 x 103 / 3 x 107
Współczynnik tłumienia>4000
OPIS: Powielacz pracuje w dwóch trybach (analogowym i impulsowym) i przekazuje oba sygnały jednocześnie do układu pomiarowego. Powielacz 14210 posiada elektrodę bramkującą, dzięki której można zablokować większe sygnały.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14217

FirmaPerkin Elmer
TechnikaICP-MS
Typ urządzeniaKwadrupol
UrządzenieElan 9000
Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV1/3
Liczba dynod (poza HED)11/14
Całkowita rezystancja wewnętrzna (analog./impuls.) [MΩ]40,6 (18,4/22,2)
Typowe wzmocnienie przy -1,8/+1,0 kV (analog./impuls.)2 x 104 / 3 x 107
Współczynnik tłumienia>4000
OPIS: Powielacz pracuje w dwóch trybach (analogowym i impulsowym) i przekazuje oba sygnały jednocześnie do układu pomiarowego. Powielacz 14217 posiada elektrodę bramkującą, dzięki której można zablokować większe sygnały.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14562A

FirmaThermo Scientific
TechnikaICP-MS
Typ urządzeniaKwadrupol
UrządzeniePQ-3 (sekwenc.)
Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV1/3
Liczba dynod (poza HED)19
Rezystancja wewnętrzna [MΩ]27,7
Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV4 x 107
OPIS: System pozaosiowy. Powielacz wykazuje się najlepszymi parametrami dla jonów dodatnich o energii <254 eV. Maksymalna temperatura nie powinna przekraczać 350 °C. Zakres pracy liniowej dla prądu wyjściowego do 10 mikroamperów.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14214

FirmaThermo Scientific
TechnikaICP-MS
Typ urządzeniaKwadrupol
UrządzeniePQ-3 (równocz.)
Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV1/3
Liczba dynod (poza HED)11/14
Całkowita rezystancja wewnętrzna (analog./impuls.) [MΩ]43 (18,4/24,6)
Typowe wzmocnienie przy -1,8/+1,0 kV (analog./impuls.)8 x 103 / 2 x 107
Współczynnik tłumienia>4000
OPIS: 14214 jest dwustopniowym powielaczem elektronów stosowanym we wczesnych modelach przyrządów Thermo Electron ICP-MS. W powielaczu 14214 zastosowano materiały ACTIVE FILM. Konstrukcja dyskretno-dynodowego powielacza zapewnia wyjątkową czułość detekcji jonów i doskonałą stabilność przy długim czasie eksploatacji.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14824

FirmaComstock
TechnikaICP-MS
Typ urządzeniaTOF
UrządzenieMiniTOF
Liczba dynod20
Rezystancja wewnętrzna [MΩ]34
Max. szumy prądu ciemnego @ 1 x 1073 ct./min
Maksymalny wyjściowy prąd podtrzymujący dla pracy liniowej5 µA
Maksymalna amplituda impulsu dla pracy liniowej500 mV / 50 Ω
Czas regeneracji po dużym impulsie (500mV / 50Ω)<30 ns
Szerokość impulsu dla pojedynczego jonu/wielu jonów4,5 ns/6 FWHM
Wymiary mechaniczne obudowy [mm]110 x 21 x 25
Powierzchnia aktywna [mm]8 x 10 side entry
Krzywa wzmocnienia (wykres)D
OPIS: Powielacz TOF (płaska/ortogonalna powierzchnia uderzenia jonów, mała szerokość impulsu, duży zakres dynamiczny). Możliwość ogrzewania do temperatury 350 °C. Maksymalny limit prądu wyjściowego dla pracy liniowej 5 µA. Dostępna jest wersja z opcją wysokiego prądu (14824H). Wersja ta podwyższa limit prądu wyjściowego dla pracy liniowej do 30 µA i zmniejsza wewnętrzną rezystancję do 10% wartości standardowej.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14834H

FirmaGBC
TechnikaICP-MS
Typ urządzeniaTOF
UrządzenieOptiMass
Powierzchnia aktywna [mm]8 x 32
Wymiary mechaniczne obudowy [mm]30 x 40 x 110
Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV1/8
Rezystancja wewnętrzna [MΩ]3,5
Liczba dynod19
Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV3 x 107
OPIS: Powielacz TOF (płaska/ortogonalna powierzchnia uderzenia jonów, mała szerokość impulsu, duży zakres dynamiczny). Możliwość ogrzewania do temperatury 350 °C. Opcja wysokoprądowa. Maksymalny limit prądu wyjściowego dla pracy liniowej 30 µA.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14150HM9

FirmaThermo Scientific
TechnikaIsotope Ratio
Typ urządzeniaMagnetic Sector
UrządzenieMAT262
Powierzchnia aktywna [mm]7 x 12
Wymiary mechaniczne obudowy [mm]20 x 24 x 86
Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV1/3
Rezystancja wewnętrzna [MΩ]3,24
Liczba dynod22
Krzywa wzmocnienia (wykres)A
Opis instalacji pdf
OPIS: Line-Of-Sight (LOS) – wejście cząstek dla przyrządów z sektorem magnetycznym oraz innych cząstek naładowanych i neutralnych. Zwiększona wartość graniczna prądu wyjściowego dla pracy liniowej do 70 µA i zmniejszona rezystancja wewnętrzna do 10% wartości standardowej. Powielacz można ogrzewać do temperatury 350 °C.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14150H

FirmaGeneric
TechnikaGeneric
Typ urządzeniaMagnetic Sector
UrządzenieMAGS
Powierzchnia aktywna [mm]7 x 12
Wymiary mechaniczne obudowy [mm]20 x 24 x 86
Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV1/3
Rezystancja wewnętrzna [MΩ]30
Liczba dynod22
Krzywa wzmocnienia (wykres)A
Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV4 x 107
OPIS: Line-Of-Sight (LOS) – wejście cząstek dla przyrządów z sektorem magnetycznym oraz innych cząstek naładowanych i neutralnych. Zwiększona wartość graniczna prądu wyjściowego dla pracy liniowej do 70 µA i zmniejszona rezystancja wewnętrzna do 10% wartości standardowej. Powielacz można ogrzewać do temperatury 350 °C.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14133

FirmaCAMECA
TechnikaSIMS
Typ urządzeniaLOS
Urządzenie3F, 4F
Max. zalecane napięcie3 kV
Typowe napięcie dla wzmocnienia 1 x 1051,3 kV
Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV1,5 x 107
Liczba dynod21
Rezystancja wewnętrzna [MΩ]31
Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV1/3
Wymiary mechaniczne obudowy [mm]28 x 34 x 86,5
Powierzchnia aktywna [mm]7 x 12
OPIS: Powielacz elektronów 14133 został opracowany specjalnie dla aplikacji Line-of-site (LOS) jako zamiennik dla CAMECA 3F, 4F SIMS.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14140

FirmaINFICON
TechnikaSIMS
Typ urządzeniaMagnetic Sector
UrządzenieSEV 217
Powierzchnia aktywna [mm]7 x 12
Wymiary mechaniczne obudowy [mm]28 x 28 x 86
Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV1/3
Rezystancja wewnętrzna [MΩ]31
Liczba dynod21
Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV1,5 x 107
OPIS: Powielacz analogowy Line-Of-Sight (LOS) o długości 88 mm. Wejście cząstek dla przyrządów z sektorem magnetycznym oraz innych cząstek naładowanych i neutralnych. Maksymalny prąd wyjściowy dla pracy liniowej to 10 µA. Dostępna jest wersja z opcją wysokiego prądu (14140H). Wersja ta podwyższa limit prądu wyjściowego dla pracy liniowej do 70 µA i zmniejsza wewnętrzną rezystancję do 10% wartości standardowej. Powielacz można ogrzewać do temperatury 350 °C.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14133H

FirmaCAMECA
TechnikaSIMS
Typ urządzeniaLOS
Urządzenie5F, 4F SIMS
Max. zalecane napięcie3 kV
Powierzchnia aktywna [mm]7 x 12
Wymiary mechaniczne obudowy [mm]28 x 34 x 86,5
Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV1/3
Rezystancja wewnętrzna [MΩ]3,1
Liczba dynod21
Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV1,5 x 107
OPIS: Wersja 14133 o dużym dynamicznym zakresie liniowym. Powielacz elektronowy 14133H został opracowany specjalnie dla aplikacji Line-of-site (LOS) jako zamiennik dla CAMECA 5F, 6F SIMS.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14143

FirmaNu Instruments
TechnikaIsotope Ratio
Typ urządzeniaMagnetic Sector
UrządzenieNu Plasma
Powierzchnia aktywna [mm]7 x 12
Wymiary mechaniczne obudowy [mm]20 x 24 x 86
Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV1/3
Rezystancja wewnętrzna [MΩ]3,24
Liczba dynod22
Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV1,5 x 107
OPIS: Powielacz analogowy Line-of-site o długości 88 mm, z kominem zamontowanym na otworze wejściowym. Wejście dla przyrządów z sektorem magnetycznym oraz innych cząstek naładowanych i neutralnych.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14144

FirmaNu Instruments
TechnikaIsotope Ratio
Typ urządzeniaMagnetic Sector
UrządzenieNu Plasma with filter,
Nu AttoM
Powierzchnia aktywna [mm]7 x 12
Wymiary mechaniczne obudowy [mm]20 x 24 x 86
Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV1/3
Rezystancja wewnętrzna [MΩ]3,24
Liczba dynod22
Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV1,5 x 107
OPIS: Powielacz analogowy Line-of-site o długości 88 mm, identyczny z modelem 14143, bez apertury kominowej. Wejście dla przyrządów z sektorem magnetycznym oraz innych cząstek naładowanych i neutralnych. Powielacz można ogrzewać do temperatury 350 °C.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 142003

FirmaETP
TechnikaICP-MS
Apertura wejściowaØ 11 mm
Liczba dynod26
Max. napięcie-HV: -3000 V
+HV: +2500 V
Typowe wzmocnienie analog. (-1800V/+1000V)>2,5 x 103
Typowe wzmocnienie impuls. (-1800V/+1000V)>1 x 107
Współczynnik tłumienia>4000
Max. prąd ciemny [pA] analog. (-2500V/+1000V)<1
Max. prąd ciemny [ct./min] impuls. (-1800V/+1400V)≤3
Max. ciśnienie robocze [Torr]10-4
OPIS: ETP Dual Mode ICPMS Detector

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14664

FirmaETP
TechnikaGC-MS
Typ urządzeniaion-trap / kwadrupol
Apertura wejściowaØ 6 mm
Liczba dynod17
Zakres napięcia deflektora± 600 V
Zalecane napięcie HED± 10 kV
Typowe napięcie dla wzmocnienia 1 x 107~ 2400 V
Rezystancja wewnętrzna [MΩ]9,7 – 10,7
Max. prąd ciemny [pA] analog. (-2500V HED=0V)<1
Max. ciśnienie robocze [Torr]10-4
OPIS: HED DETECTOR W COLLIMATOR, GC-MS

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14924

FirmaETP
TechnikaICP-MS
Typ urządzeniaTOF
Szerokość impulsu dla wielu jonów (FWHM)≤1,5 ns
Apertura wejściowa25 x 17 mm
Osłona mechaniczna (wymiary)59 x 55,5 x 45 mm
Liniowość impulsu (typowa)500 mV / 50 Ω
Maksymalny liniowy prąd wyjściowy (typowo)5 μA
Maksymalna liczba zliczeń dla prądu ciemnego (2600V)50/min.
Maksymalny prąd ciemny (2600V)1 pA
Max. ciśnienie robocze [Torr]10-4
Typowe wzmocnienie (2000V)1 x 106
OPIS: MAGNETOF MINI, BASE MOUNTED RoHS