Loading...

ZEEnit

Spektrometry AAS

ZEEnit

Spektrometry AAS (ASA) z serii ZEEnit pracują w technice płomieniowej z deuterową korekcją tła oraz w technice z kuwetą grafitową (bezpłomieniowej) z korekcją tła zarówno typu Zeemana jak i deuterową do wyboru przez Użytkownika
 • spektrometr pracujący w technice z kuwetą grafitową lub typu tandem
 • poprzecznie ogrzewana kuweta grafitowa
 • korekcja tła lampą deuterową w technice płomieniowej i z kuwetą grafitową oraz dodatkowo dla techniki bezpłomieniowej korekcja tła Zeemana z możliwością zmiany natężenia pola magnetycznego w zakresie od 0,05T do 1T
 • korekcja tła Zeemana w trybach 2D, 3D i dynamicznym
 • 8 pozycyjna karuzela dla lamp HCL 1,5" oraz tzw superlamp 1,5"
 • automatyczne rozpoznawanie lamp kodowanych
 • kamera do obserwacji wnętrza pieca grafitowego
 • możliwość bezpośredniej analizy próbek stałych
 • 10-letnia gwarancja na optykę spektrometru
Mają Państwo do wyboru dwa modele:

ZEEnit 650P spektrometr pracujący w technice kuwety grafitowej z zaawansowaną korekcją tła Zeemana oraz z korekcją tła za pomocą lampy deuterowej
ZEEnit 700P spektrometr typu tandem pracujący w technice płomieniowej z deuterową korekcją tła oraz w technice bezpłomieniowej (kuweta grafitowa) z korekcją tła zarówno typu Zeemana jak i deuterową.

Doposażenie:

Doposażenie

Autosampler AS-GF

Automatyczny podajnik do techniki kuwety grafitowej z talerzem na 108 prób (100 naczyń na próbki o objętości 1,5 ml oraz
8 naczyń na roztwory dodatkowe o objętości 5 ml) z możliwością m. in. rozcieńczania oraz zatężania.

Doposażenie

Autosampler AS-FD / AS-F

Automatyczne podajniki do techniki płomieniowej:

 • AS-FD z funkcją zadanych i inteligentnych rozcieńczeń,  z możliwością tworzenia krzywej kalibracyjnej ze standardów wyjściowych
 • AS-F bez funkcji rozcieńczeń

Do wyboru dwa talerze:

 • na 139 próbek w tym 129 naczyń na próbki o objętości 15 ml i 10 naczyń o objętości 50 ml
 • na 54 próbki o objętości 50 ml

Doposażenie

Solid AA - SSA 600

SSA 600 jest w pełni automatyczną przystawką do bezpośredniej analizy ciał stałych w kuwecie grafitowej. Urządzenie umożliwia wykonanie bezpośrednich analiz próbek stałych w postaci proszków, granulatów i włókien, ale także materiałów o konsystencji pasty, takich jak osady lub lepkie oleje.

Do wyboru także manualna przystawka SSA 6

Doposażenie

Scraper - system automatycznego czyszczenia palnika

Scraper to inteligentne urządzenie czyszczące głowicę palnika 50 mm; ułatwia pracę podczas stosowania płomienia z podtlenkiem azotu. Automatycznie czyści szczelinę palnika zapewniając powtarzalne pomiary w analizach rutynowych oraz zwiększając bezpieczeństwo laboratoryjne i precyzję wyników.

Doposażenie

SFS 6

Moduł wstrzykiwania próbki SFS 6 (Segmented Flow Star) może on być używany w połączeniu z automatycznym podajnikiem lub w trybie ręcznym. Z jednej strony umożliwia on ciągłe podawanie roztworu płuczącego, utrzymując palnik w stałej temperaturze (aerozol chłodzi płomień/palnik), z drugiej zaś strony umożliwia wykonywanie powtarzalnych pomiarów dla małych objętości próbek już od około 100 µl

Do wyboru także manualna przystawka SSA 6

Doposażenie

HS 60 - generator wodorków i zimnych par Hg

Urządzenie umożliwia analizę rtęci i pierwiastków tworzących wodorki, takich jak antymon, arsen i selen zarówno w systemie płomieniowym jak i w konfiguracji pieca grafitowego.