Loading...

Spektrometry AAS

Spektrometr AAS – atomowa spektrometria absorpcyjna

Jako dystrybutor kompleksowych rozwiązań z analityki chemicznej MS Spektrum, oferujemy wysokiej jakości spektrometr AAS absorpcji atomowej w wersji z atomizacją w płomieniu oraz w kuwecie grafitowej. Korzystanie z kuwety grafitowej polepsza limit detekcji w porównaniu z zastosowaniem atomizera płomieniowego. Technika absorpcji atomowej jest metodą analityczną, którą stosuje się do oznaczenia śladowej ilości pierwiastków chemicznych, w próbkach stałych i ciekłych. Nasze spektrometry są szeroko wykorzystywane m.in. do oznaczenia zawartości metali ciężkich w glebie, ściekach itp. Spektroskopia absorpcji atomowej stosowana jest w formie badań, jakimi są analizy środowiskowe do jakościowego i ilościowego oznaczania pierwiastków obecnych w różnych próbkach. Za pomocą tej techniki wykonywana jest też analiza wody i zdatność do jej spożycia.

Czytaj więcej

Na czym polega absorpcja atomowa w spektrometrii?

Spektrometria AAS to analiza pierwiastkowa, którą stosowano jako jedną z pierwszych w sposób komercyjny. Absorpcja atomowa w spektrometrii korzysta ze zjawiska absorbowania przez atomy, które są w stanie podstawowym promieniowania o określonej długości fali. Do wzbudzenia dochodzi po pochłonięciu właściwej porcji energii, typowej dla danego pierwiastka. W metodzie tej źródłem światła są zwykle lampy z katodą wnękową dedykowane konkretnym pierwiastkom. Gdy promieniowanie elektromagnetyczne przedostaje się przez parę atomową, jest równocześnie przez nią absorbowane. Stężenie pierwiastka jest obliczane za pomocą zarejestrowanej wielkości absorpcji, wykorzystując odpowiednią krzywą wzorcową. Ilość pierwiastków które możemy oznaczyć zależy od ilości posiadanych przez nas lamp z katodą wnękową. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest jedna lampa przeznaczona dla jednego, danego pierwiastka, dostępne na rynku są również lampy wielopierwiastkowe, które pozwalają oznaczyć kilka pierwiastków.

W spektrometrii absorpcji atomowej długość fali zaabsorbowanego światła określana jest przez rodzaj atomu oraz poziomy energii, do jakich przemieszczają się elektrony. Ilość pochłoniętego światła jest z kolei uzależniona od stężenia pierwiastka w próbce. W MS Spektrum oferujemy profesjonalne urządzenie, jakim jest spektrometr AAS ZEEnit, novAA 800 lub contrAA 800. Urządzenia z naszego asortymentu to gwarancja wysokiej jakości uzyskiwanych wyników za sprawą przystosowania do pracy w wymagających warunkach.

Jakie spektrometry AAS zasługują na uwagę?

Spektrometry AAS w naszej ofercie to produkty najwyższej jakości. Wśród nich na uwagę zasługuje m.in. spektrometr absorpcji atomowej contAA 800, który wyposażony jest w lampę ksenonową jako ciągłe źródło promieniowania HR-CS AAS. To urządzenie w pełni automatyczne, kompaktowe, pracujące w technice płomieniowej i/lub z kuwetą grafitową, a ze specjalną przystawką jest możliwa bezpośrednia analiza prób stałych. Mamy najwyższej klasy optykę z 10-cio letnią gwarancją.

Spektrometr AAS novaAA 800 to z kolei klasyczne urządzenie, które m.in. można opcjonalnie doposażyć w generowanie wodorków/ zimnych par Hg. Zapewnia automatyczne rozpoznawanie lamp kodowanych i pracę z kamerą do obserwacji wnętrza pieca grafitowego. ZEEnit pracuje natomiast w technice płomieniowej z deuterową korekcją tła i w technice z kuwetą grafitową z korekcją tła zarówno typu Zeemana, jak i deuterową do wyboru przez użytkownika.

AAS – cena spektrometrów

Użytkownicy coraz chętniej korzystają z możliwości, jakie daje AAS. Cena spektrometrów to obecnie kwoty, które w pełni odpowiadają zaletom tych urządzeń. Po szczegółową wycenę całego zestawu zapraszamy do kontaktu z działem handlowym.