Loading...

Spektroskopia UV-VIS

Spektrofotometry UV-Vis firmy Analytik Jena

Spektrofotometry UV-Vis niemieckiej firmy Analytik Jena oferujące najlepsze rozwiązania dla rutynowych i zaawansowanych analiz w chemii, farmacji, medycynie, kontroli żywności, kontroli środowiska, nauce i wielu innych dziedzinach.

Porównanie parametrów technicznych spektrofotometrów UV-Vis Analytik Jena

Parametr  SPECORD 50 PLUS SPECORD 200 PLUS SPECORD 210 PLUS SPECORD 250 PLUS
System pomiarowy 2-wiązkowy 2-wiązkowy 2-wiązkowy 2-wiązkowy
Zakres spektralny [nm] 190-1100 190-1100 185-1200 190-1100
Pasmo spektralne/szczelina [nm] 1,4 1,4 0,2 / 0,5 / 1 / 2 / 4 0,2 / 0,5 / 1 / 2 / 4
Zdolność rozdzielcza
Toluen/Heksan 20-25°C [nm]
1,6-1,8 1,6-1,8 2,3-2,5 2,3-2,5
Światło rozproszone
(198 nm KCl Merck) [%T]
≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,03
Światło rozproszone
(220 nm NaI) [%T]
≤0,03 ≤0,03 ≤0,03 ≤0,005
Światło rozproszone
(240 nm NaI) [%T]
≤0,03 ≤0,03 ≤0,03 ≤0,005
Światło rozproszone
(340 nm NaNO2) [%T]
≤0,02 ≤0,02 ≤0,01 ≤0,005