Loading...

Spektroskopia UV-VIS

Spektrofotometry UV-Vis firmy Analytik Jena

Spektrofotometry UV-Vis niemieckiej firmy Analytik Jena oferujące najlepsze rozwiązania dla rutynowych i zaawansowanych analiz w chemii, farmacji, medycynie, kontroli żywności, kontroli środowiska, nauce i wielu innych dziedzinach.

Porównanie parametrów technicznych spektrofotometrów UV-Vis Analytik Jena

Parametr SPECORD 50 PLUSSPECORD 200 PLUSSPECORD 210 PLUSSPECORD 250 PLUS
System pomiarowy2-wiązkowy2-wiązkowy2-wiązkowy2-wiązkowy
Zakres spektralny [nm]190-1100190-1100185-1200190-1100
Pasmo spektralne/szczelina [nm]1,41,40,2 / 0,5 / 1 / 2 / 40,2 / 0,5 / 1 / 2 / 4
Zdolność rozdzielcza
Toluen/Heksan 20-25°C [nm]
1,6-1,81,6-1,82,3-2,52,3-2,5
Światło rozproszone
(198 nm KCl Merck) [%T]
≤0,3≤0,3≤0,3≤0,03
Światło rozproszone
(220 nm NaI) [%T]
≤0,03≤0,03≤0,03≤0,005
Światło rozproszone
(240 nm NaI) [%T]
≤0,03≤0,03≤0,03≤0,005
Światło rozproszone
(340 nm NaNO2) [%T]
≤0,02≤0,02≤0,01≤0,005