Loading...

EcaFlow 150GLP

Analizatory elektrochemiczne

Analizator elektrochemiczny EcaFlow 150GLP

Automatyczny, sterowany komputerem analizator laboratoryjny. Przeznaczony do ilościowych oznaczeń śladowych ilości metali, półmetali oraz wielu niemetali. EcaFlow umożliwia oznaczenie Hg, As, Se, Zn, Pb, Cu oraz wielu innych pierwiastków. Pomiary na analizatorze są liniowe w szerokim zakresie stężeń od kilkuset ppt do dziesiątek ppm. Wykorzystywany także do oznaczeń związków organicznych, anionów oraz kationów. Urządzenie pozwala na analizę różnych próbek tj.: woda (pitna, powierzchniowa, gruntowa, ścieki), szlamy i odpady stałe, materiały biologiczne (krew, mocz, rośliny, tkanki), żywność, surowce oraz wyroby farmaceutyczne, materiały geologiczne, gleby, metale, stopy, półprzewodniki i materiały ceramiczne.

Serce systemu stanowi opatentowana cela przepływowa EcaCell 353C lub EcaCell 104 z trzema elektrodami, która została opatentowana przez firmę Istran. EcaFlow cechuje wysoka elastyczność umożliwiająca wykonanie wszystkich rodzajów pomiarów elektrochemicznych, niska cena oraz niskie koszty eksploatacyjne. Zasada pomiaru oparta jest na metodzie kulometrii i woltamperometrii w trybie chronopotencjometrycznym.