Loading...

Wężyki do spektrometrów ICP / ICP-MS

Wężyki

Wężyki do spektrometrów ICP / ICP-MS

Oferta dotyczy wężyków podających próbkę/odczynniki za pomocą pomp perystaltycznych. Wężyki posiadają określoną długość, wynikającą z konstrukcji pompy. Długość określana jest jako odległość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami stoperów. Stopery służą do zamocowania wężyka w pompie, a równocześnie ich kolorystyka koduje typ/rodzaj wężyka. Standardowo wężyki posiadają dwa stopery, a wężyki do niektórych pomp trzeci stoper (zamocowany centralnie). Średnica wewnętrzna wężyka określa wydajność przepływu (ilość ml/min pompowanej cieczy) przy określonej szybkości obrotowej pompy. Tworzywo, z którego wykonane są wężyki, powinno być dopasowane do składu pompowanych cieczy. Typowo wężyki produkowane są z sześciu rodzajów tworzyw, w tym z trzech wersji PVC:
1. PVC w wersjach Standard, Accu-rated i Solvent Flexible (SolFlex)
2. Viton (Acid Flexible)
3. Silicone Rubber (guma silikonowa)
4. Mediprene (Santoprene)

Informacje o odporności wężyków na odczynniki (rozpuszczalniki)

 Odczynnik/Materiał PVC® SolFlex® Silicone® Viton® Santoprene®
 Aldehyd octowy -nie-OK OK -nie-OK 
 Octany -nie-OK ??-nie-OK 
 Aceton -nie--nie-OK -nie--nie-
 Alkohol OK OK OK OK 
 Węglowodory alifatyczne OK -nie-??-nie-
 Woda królewska -nie-OK ??-nie-
 Węglowodory aromatyczne -nie--nie--nie-OK 
 Benzen ??-nie--nie-OK -nie-
 Czterochlorek węgla ??OK -nie-OK -nie-
 Etery ??-nie--nie-??-nie-
 Benzyny (nie aromatyczne) -nie--nie--nie-OK -nie-
 Benzyny (wysoko aromatyczne) -nie--nie--nie-OK 
 Kwas solny (rozcieńczony) OK OK -nie-OK OK 
 Nafta -nie--nie--nie-OK -nie-
 Ketony -nie--nie--nie--nie-
 Rozpuszczalniki lakiernicze -nie-OK -nie--nie--nie-
 Benzyny ciężkie ??OK -nie-OK -nie-
 Kwas azotowy (rozcieńczony) OK OK ??OK ??
 Oleje zwierzęce -nie-OK ??OK OK 
 Oleje mineralne -nie--nie-??OK OK 
 Oleje roślinne ??OK OK OK OK 
 Kwas siarkowy (rozcieńczony) OK OK -nie-OK ??
 Terpentyna OK -nie--nie-OK 
 Woda OK OK OK OK OK 
 Ksylen -nie--nie--nie-OK -nie-
Legenda:     OK = można stosować        ?? = należy wykonać testy        -nie- = nie stosować        – = brak danych
Kolory Kolor 1 Kolor 2 Średnica wewnętrzna [mm] Średnica wewnętrzna [cale]
  Orange Black 0.13 0.0051
  Orange Red 0.19 0.0075
  Orange Blue 0.25 0.0098
  Orange Green 0.38 0.015
  Green Yellow 0.44 0.017
  Orange Yellow 0.51 0.02
  White Yellow 0.57 0.022
  Orange White 0.64 0.025
  Black Black 0.76 0.03
  Orange Orange 0.89 0.035
  White Black 0.95 0.037
  White White 1.02 0.04
  White Red 1.09 0.043
  Red Red 1.14 0.045
  Red Gray 1.22 0.048
  Gray Gray 1.3 0.051
  Yellow Yellow 1.42 0.056
  Yellow Blue 1.52 0.06
  Blue Blue 1.65 0.065
  Blue Green 1.75 0.069
  Green Green 1.85 0.073
  Purple Purple 2.06 0.081
  Purple Black 2.29 0.09
  Purple Orange 2.54 0.1
  Purple White 2.79 0.11
  Black White 3.17 0.125