Loading...

Wężyki do spektrometrów ICP / ICP-MS

Wężyki

Wężyki do spektrometrów ICP / ICP-MS

Oferta dotyczy wężyków podających próbkę/odczynniki za pomocą pomp perystaltycznych. Wężyki posiadają określoną długość, wynikającą z konstrukcji pompy. Długość określana jest jako odległość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami stoperów. Stopery służą do zamocowania wężyka w pompie, a równocześnie ich kolorystyka koduje typ/rodzaj wężyka. Standardowo wężyki posiadają dwa stopery, a wężyki do niektórych pomp trzeci stoper (zamocowany centralnie). Średnica wewnętrzna wężyka określa wydajność przepływu (ilość ml/min pompowanej cieczy) przy określonej szybkości obrotowej pompy. Tworzywo, z którego wykonane są wężyki, powinno być dopasowane do składu pompowanych cieczy. Typowo wężyki produkowane są z sześciu rodzajów tworzyw, w tym z trzech wersji PVC:
1. PVC w wersjach Standard, Accu-rated i Solvent Flexible (SolFlex)
2. Viton (Acid Flexible)
3. Silicone Rubber (guma silikonowa)
4. Mediprene (Santoprene)

Informacje o odporności wężyków na odczynniki (rozpuszczalniki)

 Odczynnik/Materiał  PVC®  SolFlex®  Silicone®  Viton®  Santoprene®
 Aldehyd octowy  -nie- OK  OK  -nie- OK 
 Octany  -nie- OK  ?? -nie- OK 
 Aceton  -nie- -nie- OK  -nie- -nie-
 Alkohol  OK  OK  OK  OK 
 Węglowodory alifatyczne  OK  -nie- ?? -nie-
 Woda królewska  -nie- OK  ?? -nie-
 Węglowodory aromatyczne  -nie- -nie- -nie- OK 
 Benzen  ?? -nie- -nie- OK  -nie-
 Czterochlorek węgla  ?? OK  -nie- OK  -nie-
 Etery  ?? -nie- -nie- ?? -nie-
 Benzyny (nie aromatyczne)  -nie- -nie- -nie- OK  -nie-
 Benzyny (wysoko aromatyczne)  -nie- -nie- -nie- OK 
 Kwas solny (rozcieńczony)  OK  OK  -nie- OK  OK 
 Nafta  -nie- -nie- -nie- OK  -nie-
 Ketony  -nie- -nie- -nie- -nie-
 Rozpuszczalniki lakiernicze  -nie- OK  -nie- -nie- -nie-
 Benzyny ciężkie  ?? OK  -nie- OK  -nie-
 Kwas azotowy (rozcieńczony)  OK  OK  ?? OK  ??
 Oleje zwierzęce  -nie- OK  ?? OK  OK 
 Oleje mineralne  -nie- -nie- ?? OK  OK 
 Oleje roślinne  ?? OK  OK  OK  OK 
 Kwas siarkowy (rozcieńczony)  OK  OK  -nie- OK  ??
 Terpentyna  OK  -nie- -nie- OK 
 Woda  OK  OK  OK  OK  OK 
 Ksylen  -nie- -nie- -nie- OK  -nie-
Legenda:     OK = można stosować        ?? = należy wykonać testy        -nie- = nie stosować        – = brak danych
Kolory  Kolor 1  Kolor 2  Średnica wewnętrzna [mm]  Średnica wewnętrzna [cale]
   Orange  Black  0.13  0.0051
   Orange  Red  0.19  0.0075
   Orange  Blue  0.25  0.0098
   Orange  Green  0.38  0.015
   Green  Yellow  0.44  0.017
   Orange  Yellow  0.51  0.02
   White  Yellow  0.57  0.022
   Orange  White  0.64  0.025
   Black  Black  0.76  0.03
   Orange  Orange  0.89  0.035
   White  Black  0.95  0.037
   White  White  1.02  0.04
   White  Red  1.09  0.043
   Red  Red  1.14  0.045
   Red  Gray  1.22  0.048
   Gray  Gray  1.3  0.051
   Yellow  Yellow  1.42  0.056
   Yellow  Blue  1.52  0.06
   Blue  Blue  1.65  0.065
   Blue  Green  1.75  0.069
   Green  Green  1.85  0.073
   Purple  Purple  2.06  0.081
   Purple  Black  2.29  0.09
   Purple  Orange  2.54  0.1
   Purple  White  2.79  0.11
   Black  White  3.17  0.125