Loading...

Serwis

Serwis

Informacje dla użytkowników

Biuro Serwisowe MS Spektrum

Firma MS Spektrum świadczy profesjonalne usługi serwisu, instalacji, szkoleń, kwalifikacji, konsultacji technicznych dotyczących aparatury analitycznej firm Analytik Jena, Bruker, GBC, Agilent, Varian, Spex, BWB w zakresie spektrometrów (AAS, ICP – OES, ICP-MS), spektrofotometrów (UV-Vis, FTIR), fotometrów płomieniowych, młynków kriogenicznych oraz stapiarek.
Nasi Inżynierowie Serwisowi posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie do wykonywania usług.

Struktura Serwisu MS Spektrum

  • Koordynator: Karolina Łyszkiewicz
  • Inżynier Serwisowy Dariusz Starzyk
  • Inżynier Serwisowy Adam Szymonowicz
  • Inżynier Serwisowy Rafał Koloszewski

 

Wszelkie sprawy dotyczące przeglądów, kwalifikacji OQ, PQ, awarii, szkoleń aplikacyjno – instruktażowych, instalacji, konsultacji technicznych i umów serwisowych prosimy zgłaszać:

 

 

pocztą elektroniczną: serwis@msspektrum.pl

telefonicznie pod nr  665-151-507