Loading...

Spektrometr ICP-OES – PlasmaQuant PQ 9100 Elite

Spektrometry ICP-OES

PlasmaQuant PQ 9100 Elite

Spektroskopia emisyjna o wysokiej rozdzielczości i rewolucyjnej kompaktowej konstrukcji.

Dzięki wyjątkowej rozdzielczości spektralnej PlasmaQuant PQ 9100 Elite eliminuje interferencje podczas analizy śladowej. W połączeniu z tolerancją matrycy i wysokim poziomem czułości pomiarowej nadaje się szczególnie do analizy metali trudnotopliwych, stopów żelaza, metali o wysokiej czystości, metali ziem rzadkich, próbek petrochemicznych itp. Podgląd plazmy w trybie Dual View PLUS umożliwia synchroniczne analizowanie pierwiastków śladowych i składników głównych próbek.

Ogólna charakterystyka spektrometru ICP PQ 9100 Elite

 • wysokorozdzielcza optyka z podwójnym monochromatorem typu Echelle
 • szeroki zakres długości fali 160 – 900 nm
 • rozdzielczość 2 pm (przy 200nm) - najwyższa rozdzielczość na rynku
 • w pełni rozbieralny palnik w układzie pionowym
 • unikalna możliwość obserwacji plazmy w czterech trybach: aksjalnie, aksjalnie plus, radialnie, radialnie plus
 • generator wysokiej częstotliwości 40 MHz
 • detektor CCD chłodzony elementem Peltiera, o podwyższonej czułości w zakresie widzialnym, automatycznie dostosowujący czas integracji
 • stożek z chłodzeniem wodnym, symetrycznie przedmuchiwany argonem
 • gotowość do przeprowadzenia analiz w czasie około 10 min. od włączenia
 • 10 lat gwarancji na optykę

Oprogramowanie sterujące pracą spektrometru i wszystkimi akcesoriami ASpect PQ

 • normalizacja do 100% składu dla pierwiastków/tlenków
 • przegląd składu nieznanych próbek
 • połączenie z LIMS
 • moduł FDA
 • zgodność z zleceniami 21 CFR Part 11
 • pełna autodiagnostyka podczas pracy
 • automatyczna korekcja linii bazowej (algorytm ABC)
 • zaawansowany system korekcji złożonych interferencji spektralnych (CSI)
 • baza dla ponad 43 000 linii emisyjnych