Loading...

MATRIX-MG

Analizatory gazów

Analizator gazów MATRIX-MG

Seria MATRIX-MG obejmuje trzy wysokowydajne analizatory gazów FTIR, które są umieszczone w kompaktowej i wytrzymałej obudowie. Urządzenia te są przeznaczone do zautomatyzowanego i precyzyjnego monitorowania stężeń gazów w czasie rzeczywistym. Analizatory MATRIX-MG mają zastosowanie w wielu różnych aplikacjach.

Docelowy gaz jest mierzony w kuwecie gazowej. Aby zapewnić jak najwyższą czułość pomiaru odbywa się on za pomocą metody FTIR. Po otrzymaniu widma stężenia gazu są pobierane automatycznie przez nieliniową procedurę dopasowania, która znajduje się w kompleksowym oprogramowaniu, co nie wymaga stworzenia kalibracji dla gazu. W rutynowej analizie brany jest pod uwagę wpływ gazów interferujących, różnych temperatur oraz ciśnień.

Analizatory MATRIX-MG wyposażone są w kuwety gazowe o różnych długościach drogi optycznej:
– 0,1 m w analizatorze MATRIX-MG01
– 2 m w analizatorze MATRIX-MG2
– 5 m w analizatorze MATRIX-MG5
Seria Matrix-MG może wykrywać oraz oznaczać ilościowo składniki gazów występujące w stężeniach od zaledwie kilku ppb do stu procent.

Ogólna charakterystyka analizatora gazów MATRIX-MG

 • Szybkie, ciągłe (opcjonalnie) oraz w pełni zautomatyzowane pomiary identyfikacji oraz oznaczeń ilościowych składników gazu
 • Wyjątkowa czułość analizatora pozwala wykrywać stężenia od kilku ppb do stu procent
 • Łatwa obsługa oraz konserwacja urządzenia
 • Nie wymaga kalibracji dla gazu docelowego
 • Kompensacja gazu atmosferycznego oraz interferencji
 • Kuweta gazowa z termostatowaniem do 191°C
 • Interferometr RockSolid™ zapewniający ciągle wyjustowaną optykę oraz odporność na wstrząsy

TYPOWE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Ze względu na szeroki zakres wykrywanych składników gazu (możliwość analizy >400 związków bez potrzeby wykonywania pomiarów kalibracyjnych), MATRIX-MG może być stosowany w wielu różnych aplikacjach:

 • W różnych gałęziach przemysłu, np. nadzór procesu na liniach produkcyjnych
 • Monitorowanie spalin z kominów
 • Analiza spalin samochodowych
 • Analiza biogazu
 • Określanie zanieczyszczeń gazów
 • Badania naukowe, R&D

INFORMACJE TECHNICZNE

Parametr

MATRIX-MG01

MATRIX-MG02

MATRIX-MG5

Długość drogi optycznej

0,1 m

2 m

5 m

Maksymalna temperatura kuwety gazowej

180 °C

180 °C

191 °C

Wymiary

~447 x 320 x 240 mm³
bez obudowy ochronnej

~640 x 450 x 258 mm³
z obudową ochronną

~640 x 450 x 258 mm³
z obudową ochronną

Ciężar

~27 kg

~27 kg

~29 kg

Zakres spektralny

4800 – 750 cm-1 (inne zakresy opcjonalnie)


Detektor

MCT chłodzony ciekłym azotem, opcjonalnie inne detektory np. DTGS, cryocooled MCT


Interferometr

RockSolid™, stale wyjustowany


Rozdzielczość spektralna

Lepsza niż 1 cm-1 (apodyzacja)
Opcjonalnie: lepsza niż 0,5 cm-1


Szybkość skanowania

4 widma/s przy rozdzielczości 4 cm-1
1 widmo/s przy rozdzielczości 0,5 cm-1
Opcja: 30 widm/s przy rozdzielczości 4 cm-1
5 widm/s przy rozdzielczości 0,5 cm-1


Dokładność liczby falowej

Lepsza niż 0,05 cm-1


Dokładność fotometryczna

Lepsza niż 0,1%