Loading...

Spektrometry ICP-MS

dokładna i szybka technika analizy składu chemicznego próbek

ICP-MS

ICP-MS – dokładna i szybka technika analizy składu chemicznego próbek

ICP-MS (ang. Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry) to jedna z najdokładniejszych i najszybszych technik analizy składu chemicznego próbek. Wykorzystuje ona połączenie dwóch innych metod – spektrometrii masowej z jonizacją w plazmie indukcyjnie wzbudzanej (ICP-MS). Metoda ta umożliwia precyzyjną analizę składu chemicznego próbek, dzięki czemu jest powszechnie stosowana w badaniach naukowych, przemyśle i medycynie.

Jak działa technika ICP-MS?

Technika ICP-MS opiera się na wykorzystaniu jonizacji w plazmie indukcyjnie wzbudzanej (ICP) do przekształcenia próbki w gazowy roztwór jonowy. Próbka jest wprowadzana do plazmy, gdzie zostaje poddana bardzo wysokiej temperaturze, co powoduje jej rozdrobnienie na drobne cząsteczki, a następnie jonizację, czyli przekształcenie atomów w jony poprzez usunięcie jednego lub więcej elektronów.

Jony powstałe w wyniku jonizacji są następnie wprowadzane do spektrometru masowego, który umożliwia ich identyfikację i pomiar. Spektrometr masowy to urządzenie, które służy do pomiaru masy atomowej jonów, dzięki czemu można określić skład chemiczny próbki.

Zastosowanie techniki ICP-MS

Technika ICP-MS znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i przemysłu. Jest szczególnie użyteczna w analizie pierwiastków śladowych, czyli tych, które występują w bardzo niskich stężeniach. Dzięki bardzo wysokiej czułości urządzeń ICP-MS, możliwe jest wykrycie nawet bardzo małych ilości pierwiastków w próbkach.

ICP-MS znajduje zastosowanie w badaniach geologicznych, badaniach zanieczyszczeń środowiska, medycynie, badaniach klinicznych, produkcji farmaceutycznej, analizie żywności i wielu innych dziedzinach. W badaniach klinicznych ICP-MS jest stosowane do diagnostyki chorób związanych z niedoborami pierwiastków w organizmie, a także do monitorowania terapii lekowej.

Zalety techniki ICP-MS

ICP-MS jest jedną z najdokładniejszych i najszybszych technik analizy składu chemicznego próbek. Dzięki wysokiej czułości urządzeń ICP-MS możliwe jest wykrycie nawet bardzo małych ilości pierwiastków w próbkach. Technika ta umożliwia również analizę składu chemicznego różnych rodzajów próbek, w tym próbek ciekłych, stałych i gazowych. Ponadto, dzięki automatyzacji procesów, technika ICP-MS pozwala na szybką analizę dużej liczby próbek, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Podsumowanie

Technika ICP-MS to bardzo dokładna i szybka metoda analizy składu chemicznego próbek, wykorzystująca jonizację w plazmie indukcyjnej oraz spektrometrię masową. Znajduje ona zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i przemysłu, w tym w analizie pierwiastków śladowych, badaniach geologicznych, medycynie, badaniach klinicznych, produkcji farmaceutycznej i analizie żywności. Dzięki wysokiej czułości urządzeń ICP-MS możliwe jest wykrycie nawet bardzo małych ilości pierwiastków w próbkach, a automatyzacja procesów pozwala na szybką analizę dużej liczby próbek.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą spektrometrów ICP-MS, z serii PlasmaQuant MS niemieckiej firmy Analytik Jena, które są niezbędne w analizie składu chemicznego próbek. Nasze spektrometry ICP-MS wyposażone są w najnowsze technologie, które pozwalają na dokładną i szybką analizę składu próbek, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Dzięki naszemu doświadczeniu w branży i zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym, jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu spektrometry ICP-MS najwyższej jakości, w tym PlasmaQuant MS, które spełnią wszystkie wymagania laboratoryjne.

Jeśli poszukują Państwo solidnego i precyzyjnego spektrometru ICP-MS, to zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, w której znajdą Państwo aparaty z serii PlasmaQuant MS. Nasza strona internetowa zawiera szczegółowe informacje na temat naszych produktów i usług, które pozwolą Państwu na dokładne poznanie naszej oferty. Zadbaj o precyzję swoich badań i wybierz nasze spektrometry ICP-MS PlasmaQuant MS, już dziś!