Loading...

Kontakt

KONTAKT z nami

Adres

MS SPEKTRUM
04-002 Warszawa
ul. Lubomira 4

Telefon/Faks

(+48 22) 810 01 28
(+48 22) 870 24 08

Email

biuro@msspektrum.pl

dyrektor/właściciel

mgr inż. Mariusz Szkolmowski

Spektroskopia atomowa, emisyjna, analiza elementarna

Mariusz Kubiak
M: +48 665 151 770
mail: mku@msspektrum.pl
Sebastian Górazdowski
M: +48 665 170 554
mail: sg@msspektrum.pl
Piotr Działowski
M: +48 665 151 599
mail: pd@msspektrum.pl
Karolina Wolny
M: +48 665 151 880
mail: kw@msspektrum.pl

Spektroskopia podczerwieni, Ramana, analizatory gazów

Katarzyna Hryniewicka
M: +48 665 151 517
mail: kh@msspektrum.pl
Alicja Taranek
M: +48 665 151 109
mail: at@msspektrum.pl

CZĘŚCI ZAMIENNE, AKCESORIA, SYSTEMY DO PRZYGOTOWYWANIA PRÓBEK

Grzegorz Cisoń
M: +48 665 151 521
mail: gc@msspektrum.pl
Magdalena Dąbkowska
M: +48 665 151 541
mail: mr@msspektrum.pl

spektrometria nmr

Magdalena Ambryszewska
M: +48 665 151 594
mail: ma@msspektrum.pl