Loading...

Analizator AOX multi X 2500

Analizatory AOX

multi X 2500

Analizator multiX 2500
Analizator AOX/EOX/POX/TX multi X 2500 niemieckiej firmy Analityk Jena umożliwia sumaryczne określanie halogenków związanych organicznie przede wszystkim w próbkach wody, gleby i osadów ściekowych. Urządzenie znajduje szczególne zastosowanie przy analizie wody, włączając w to wody pitne, przemysłowe, powierzchniowe i odpadowe.

 • wyposażony standardowo w tzw. „system podwójnego pieca” umożliwiający analizę zarówno w pionowej jak i poziomej rurze spalań (w zależności od rodzaju próbki)
 • detektor mikrokulometryczny zapewniający bardzo dużą dokładność pomiaru,
 • wbudowany system „samokontroli” monitorujący pracę poszczególnych elementów odpowiedzialnych za pomiar
 • analiza próbek przygotowanych zarówno metodą kolumnową jak i wytrząsową
 • spalanie wysokotemperaturowe w temp. do 1100°C gwarantuje rozkład praktycznie każdej próby

Możliwość rozbudowy o:

 • automatyczne podajniki:
  • autoX 36/autoX36d – automatyczny podajnik posiadający talerz na 36 próbek przygotowanych zarówno metodą kolumnową i wytrząsową. Bezpośrednie podawanie próbek w trybie pracy z piecem pionowym
  • autoX 112 – automatyczny podajnik na 112 kolumienek przygotowanych zarówno metodą kolumnową i wytrząsową. Umożliwia podawanie próbek w trybie pracy z piecem pionowym i poziomym.
 • ABD – automatyczny system wprowadzania łódeczek do pieca dla próbek ciekłych oraz stałych.
 • moduł EOX – umożliwia oznaczenie EOX w próbkach ciekłych oraz stałych
 • moduł POX – umożliwia oznaczanie POX w próbkach ciekłych
 • moduł TOC – umożliwia oznaczanie TOC w próbkach ciekłych

Stacje przygotowania próbek:

 • APU 28 – w pełni automatyczny system przygotowania próbek metodą kolumnową. Posiada statyw na 28 miejsc oraz możliwość przygotowywania dwóch próbek jednocześnie, co znacznie przyspiesza cały proces. Możliwość indywidualnego ustawienia objętości nastrzyków. Idealny również do wzbogacania próbek w celu określenia coraz ważniejszego ostatnio parametru AOF.
 • APU sim – jednoczesne przygotowywanie 6 próbek metodą kolumnową. Każdy kanał może zostać skonfigurowany indywidualnie – sami dobieramy objętości nastrzyków.