Loading...

Modyfikatory matrycy do GF AAS

Modyfikatory matrycy do GF AAS

Modyfikatory matrycy stosowane podczas oznaczeń wybranych pierwiastków techniką bezpłomieniowej AAS

Kliknij na wybrany pierwiastek aby uzyskać więcej informacji

Oznaczany pierwiastek Modyfikator matrycy Kwas/matryca Obj. modyf.[µl] Podwyższenie temp. r. t.
Ag Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 1% HNO3

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie srebra

 Prąd lampy:     3 mA / 10 mA max

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

328,1

0,8

1,1

1

338,3

0,8

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

700 °C

1800 °C

4 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

550 °C

1200 °C

4 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO32 0,05 % 

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    2,0 (ok. 23 ppb)

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu srebra techniką kuwety grafitowej

fosforan amonowy – NH4H2PO4 – roztwór 1%
Pd + kw. askorbinowy – 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5µl

Al 0,3% Mg(NO3)2 1% HNO3 5

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie glinu

 Prąd lampy:     5 mA / 10 mA max

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

309,3

0,8

11

10

0,002

396,2

0,5

308,2

0,5

394,4

0,8

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

1200 °C

2300 °C

3 s

0 °C / 4 s

bez modyfikatora

1100 °C

0 °C

3 s

0 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Mg(NO3)2*6H2O 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    0,9 (ok. 102 ppb)
 UWAGI: Maksymalna temperatura rozkładu termicznego wynosi 1400°C. Przy temp. r. t. ok 1000°C uzyskuje się piki o „lepszym” kształcie.
Linia 309,3 nm jest preferowana w kuwecie grafitowej, szczególnie przy korekcji deuterowej.
Przy korekcji zeemana linia 309,3 nm jest tylko nieco mniej czuła od linii 396,2 nm.

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu glinu techniką kuwety grafitowej

Ca(NO3)2
Mg(NO3)2
H3PO4

As Ni(NO3)2 + Mg(NO3)2 1% HNO3

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie arsenu

 Prąd lampy:     5 mA / 10 mA max
 Prąd Super-lampy:     13/17 mA

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

193,7

0,8

11

10

197,2

0,8

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

1100 °C

2300 °C

4 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

300 °C

2000 °C

4 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO3)2 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    1,4 (ok. 159 ppb)
 UWAGI: Podane informacje dotyczą analiz z modyfikatorem palladowym.
Przy korekcji deuterowej szczelina dla linii 193,7 nm powinna wynosić 0,5 – 0,8 nm.
Przy korekcji Zeemana szczelina dla linii 193,7 nm powinna wynosić 0,2 nm.

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu arsenu techniką kuwety grafitowej

Pd – Pd 500 ppm / 10 µl
Pd + kw. askorbinowy – 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5 µl
Ni – Ni 50 ppm

As Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 1% HNO3 450

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie arsenu

 Prąd lampy:     5 mA / 10 mA max
 Prąd Super-lampy:     13/17 mA

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

193,7

0,8

11

10

197,2

0,8

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

1100 °C

2300 °C

4 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

300 °C

2000 °C

4 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO3)2 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    1,4 (ok. 159 ppb)
 UWAGI: Podane informacje dotyczą analiz z modyfikatorem palladowym.
Przy korekcji deuterowej szczelina dla linii 193,7 nm powinna wynosić 0,5 – 0,8 nm.
Przy korekcji Zeemana szczelina dla linii 193,7 nm powinna wynosić 0,2 nm.

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu arsenu techniką kuwety grafitowej

Pd – Pd 500 ppm / 10 µl
Pd + kw. askorbinowy – 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5 µl
Ni – Ni 50 ppm

Au Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 1% HNO3

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie złota

 Prąd lampy:     5 mA / 10 mA max

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

242,8

0,8

5,3

6

0,0035

267,6

0,8

312,3

0,8

274,8

0,8

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

800 °C

1900 °C

3 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

650 °C

1500 °C

3 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO32 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    1,6 (ok. 109 ppb)
 UWAGI: Platyna i pallad mogą obniżać sygnał złota.
Z jednej strony matryca chlorkowa może powodować straty złota na etapie rozkładu termicznego.
Z drugiej strony w aplikacjach często zalecaną matrycą dla wzorców (i próbek) jest HCl (ok. 0,4%).

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu złota techniką kuwety grafitowej

Ni – Ni(NO3)2: 2500 ppm
Pd + kw. askorbinowy – Pd 500 – 2000 ppm

B Ca(NO3)2

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie boru

 Prąd lampy:     8 mA / 10 mA max

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

249,7

0,8

126

850

208,9

0,8

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

1200 °C

2600 °C

20 s

2700 °C / 4 s

bez modyfikatora

1150 °C

2550 °C

20 s

2700 °C / 4 s

 

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    0,5 (ok. 4 347 ppb)
 UWAGI: Oznaczanie boru w kuwecie bywa trudne ze względu na możliwość kontaminacji azotem.
Podane powyżej parametry dotyczą wyłącznie analiz z zastosowaniem modyfikatora.
Lantan stosowany jest ze względu na swoją popularność.
Preferowane są bar lub wapń (w formie wodorotlenków) o stężeniach ok. 100 ppm.
Należy unikać stosowania modyfikatorów z anionem azotanowym. Lantan preferowany jest w formie LaCl3.
Stężenie charakterystyczne bez stosowania modyfikatora może być 3x gorsze.
Próbki/wzorce powinny być zakwaszane HCl do poziomu 0,5%.
Roztwory powinny być przechowywane w naczyniach polietylenowych(!).

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu boru techniką kuwety grafitowej

LaCl3 – (B powinien być w formie kw. ortoborowego)
Ba(OH)2
Ca(OH)2
Mg(NO3)2 – 0.3% azotan magnezowy, 5µl

 B 0,3% Mg(NO3)2 1% HNO3 5

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie boru

 Prąd lampy:     8 mA / 10 mA max

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

249,7

0,8

126

850

208,9

0,8

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

1200 °C

2600 °C

20 s

2700 °C / 4 s

bez modyfikatora

1150 °C

2550 °C

20 s

2700 °C / 4 s

 

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    0,5 (ok. 4 347 ppb)
 UWAGI: Oznaczanie boru w kuwecie bywa trudne ze względu na możliwość kontaminacji azotem.
Podane powyżej parametry dotyczą wyłącznie analiz z zastosowaniem modyfikatora.
Lantan stosowany jest ze względu na swoją popularność.
Preferowane są bar lub wapń (w formie wodorotlenków) o stężeniach ok. 100 ppm.
Należy unikać stosowania modyfikatorów z anionem azotanowym. Lantan preferowany jest w formie LaCl3.
Stężenie charakterystyczne bez stosowania modyfikatora może być 3x gorsze.
Próbki/wzorce powinny być zakwaszane HCl do poziomu 0,5%.
Roztwory powinny być przechowywane w naczyniach polietylenowych(!).

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu boru techniką kuwety grafitowej

LaCl3 – (B powinien być w formie kw. ortoborowego)
Ba(OH)2
Ca(OH)2
Mg(NO3)2 – 0.3% azotan magnezowy, 5µl

 Be 0,3% Mg(NO3)2 1% HNO3 5

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie berylu

 Prąd lampy:     5 mA / 10 mA max

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

234,9

1,2

0,7

0,8

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

1200 °C

2350 °C

3 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

1100 °C

2300 °C

3 s

2450 °C / 4 s

 

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    0,6 (ok. 5 ppb)
 UWAGI: Temperatura rozkładu termicznego dla berylu nie powinna przekraczać 1200 °C
Jako modyfikator bywa czasami stosowany Mg(NO3)2 (3000 ppm, 5 µl);
sugerowany modyfikator: Mg(NO3)2, 3000 ppm, opak. 250 ml, nr katalogowy CPI 4095-31.
Beryl w kuwecie może tworzyć węgliki.
OSTRZEŻENIE!! Beryl jest pierwiastkiem wyjątkowo toksycznym!
 Bi 0,5% NH4H2PO4 + 0,15% Mg(NO3)2 1% HNO3 5 300

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie bizmutu

 Prąd lampy:     4 mA / 10 mA max
 Prąd Super-lampy:     4/6 mA

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

223,1

0,2

6

5

222,8

0,2

306,8

0,2

206,2

0,2

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

900 °C

1850 °C

3 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

550 °C

1300 °C

3 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO3)2 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    2,0 (ok. 114 ppb)

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu bizmutu techniką kuwety grafitowej

Pd – Pd (1000 ppm / 5 µl)
Ni(NO3)2 – Ni (1000 ppm / 5 µl)
Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2
NH4H2PO4 + Mg(NO3)2 – 0,5% dwuwodorofosforan amonowy + 0,15% azotan magnezowy, w sumie 5µl

Bi Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 1% HNO3

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie bizmutu

 Prąd lampy:     4 mA / 10 mA max
 Prąd Super-lampy:     4/6 mA

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

223,1

0,2

6

5

222,8

0,2

306,8

0,2

206,2

0,2

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

900 °C

1850 °C

3 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

550 °C

1300 °C

3 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO3)2 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    2,0 (ok. 114 ppb)

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu bizmutu techniką kuwety grafitowej

Pd – Pd (1000 ppm / 5 µl)
Ni(NO3)2 – Ni (1000 ppm / 5 µl)
Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2
NH4H2PO4 + Mg(NO3)2 – 0,5% dwuwodorofosforan amonowy + 0,15% azotan magnezowy, w sumie 5µl

Cd 1% NH4H2PO4 1% HNO3 5 550

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie kadmu

 Prąd lampy:     2 mA / 10 mA max
 Prąd Super-lampy:     3/5 mA

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

228,8

0,8

0,35

0,4

0,004

226,5

0,8

326,1

0,8

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

600 °C

1500 °C

3 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

300 °C

900 °C

3 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy (1) w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl NH4H2PO4 1 %

modyfikator matrycy (2) w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO32 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    1,0 (ok. 5 ppb)
 UWAGI: Modyfikator NH4H2PO4 umożliwia zwiększenie temperatury rozkładu termicznego
do 500-600°C.

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu kadmu techniką kuwety grafitowej

NH4H2PO4 – dwuwodorofosforan amonowy 5000 ppm
H3PO4 – kwas ortofosforowy 1000 ppm
Pd + kw. askorbinowy – 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5µl

Cd 0,5% NH4H2PO4 + 0,15% Mg(NO3)2 1% HNO3 5 550

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie kadmu

 Prąd lampy:     2 mA / 10 mA max
 Prąd Super-lampy:     3/5 mA

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

228,8

0,8

0,35

0,4

0,004

226,5

0,8

326,1

0,8

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

600 °C

1500 °C

3 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

300 °C

900 °C

3 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy (1) w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl NH4H2PO4 1 %

modyfikator matrycy (2) w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO32 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    1,0 (ok. 5 ppb)
 UWAGI: Modyfikator NH4H2PO4 umożliwia zwiększenie temperatury rozkładu termicznego
do 500-600°C.

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu kadmu techniką kuwety grafitowej

NH4H2PO4 – dwuwodorofosforan amonowy 5000 ppm
H3PO4 – kwas ortofosforowy 1000 ppm
Pd + kw. askorbinowy – 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5µl

 Co 0,3% Mg(NO3)2 1% HNO3 5 100

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie kobaltu

 Prąd lampy:     5 mA / 10 mA max

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

240,7

0,2

4,5

4

0,007

242,5

0,2

252,1

0,5

241,2

0,2

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

1200 °C

2350 °C

4 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

1000 °C

2000 °C

4 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO3)2 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    1,1 (ok. 50 ppb)
 UWAGI: Przy korekcji D2 zalecana jest linia 240,7 nm.
Przy korekcji Zeemana zalecana jest linia 242,5 nm.

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu kobaltu techniką kuwety grafitowej

Pd + kw. askorbinowy – 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5 µl
Mg(NO3)2 – 0,3% azotan magnezowy, 5 µl

 Co 0,3% Mg(NO3)2 1% HNO3 5

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie chromu

 Prąd lampy:     4 mA / 10 mA max

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

357,9

0,8

3,5

3

0,01

359,4

0,8

427,5

0,8

425,4

0,8

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

1300 °C

2400 °C

4 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

1100 °C

2100 °C

4 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO3)2 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    1,8 (ok. 61 ppb)

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu chromu techniką kuwety grafitowej

Pd + kw. askorbinowy – 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5µl

 Cu Pd(NO3)2 1% HNO3

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie miedzi

 Prąd lampy:     2 mA / 10 mA max

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

324,8

0,8

3

2,6

0,003

327,4

0,8

216,5

0,2

217,9

0,2

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

1100 °C

1900 °C

4 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

900 °C

1800 °C

4 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO3)2 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    0,9 (ok. 27 ppb)
 UWAGI: Typowo w kuwecie z korekcją Zeemana stosowana jest linia 327,4 nm, natomiast przy korekcji D2 linia 324,8 nm.
Linia 324,8 nm jest nieco czulsza w porównaniu z linią 327,4 nm. Natomiast liniowość dla linii 327,4 nm jest lepsza.

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu miedzi techniką kuwety grafitowej

Pd + kw. askorbinowy – 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5 µl

 Fe NH4NO3 1% HNO3

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie żelaza

 Prąd lampy:     4 mA / 10 mA max
 Prąd Super-lampy:     4/6 mA

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

248,3

0,2

3

2,6

0,008

248,8

0,2

252,3

0,2

302,1

0,2

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

1100 °C

2100 °C

4 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

950 °C

1850 °C

4 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO3)2 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    0,9 (ok. 27 ppb)

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu żelaza techniką kuwety grafitowej

Pd + kw. askorbinowy – 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5µl

 Fe 0,3% Mg(NO3)2 1% HNO3 5

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie żelaza

 Prąd lampy:     4 mA / 10 mA max
 Prąd Super-lampy:     4/6 mA

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

248,3

0,2

3

2,6

0,008

248,8

0,2

252,3

0,2

302,1

0,2

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

1100 °C

2100 °C

4 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

950 °C

1850 °C

4 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO3)2 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    0,9 (ok. 27 ppb)

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu żelaza techniką kuwety grafitowej

Pd + kw. askorbinowy – 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5µl

 Ge Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 1% HNO3

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie germanu

 Prąd lampy:     4 mA / 10 mA max

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

265,1

0,5

19

16,2

259,3

0,5

271,0

0,5

275,5

0,5

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

1300 °C

2500 °C

3 s

2550 °C / 4 s

bez modyfikatora

800 °C

2400 °C

3 s

2550 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO32 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    2,0 (ok. 368 ppb)
 UWAGI: Podane parametry dotyczą pomiarów z modyfikatorem palladowym.
Należy zwrócić uwagę na lotność germanu w obecności halogenków.

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu germanu techniką kuwety grafitowej

Pd – Pd (100 ppm / 5 µl)

 Hg Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 1% HNO3

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie rtęci

 Prąd lampy:     3 mA / 10 mA max

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

253,7

0,5

80

90

546,1

0,5

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

300 °C

1400 °C

3 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO32 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    0,4 (ok. 409 ppb)
 UWAGI: Ze względu na środowisko redukujące kuwety grafitowej oraz lotność rtęci, pomiary w kuwecie grafitowej są bardzo utrudnione.
Należy zwrócić uwagę na zakwaszenie i przygotowanie wzorców/roztworów tuż przed przystąpieniem do wykonywania analiz.
Jako modyfikatory matrycy, poza palladem, często bywa stosowany siarczek amonu, który tworzy trwały siarczek rtęci umożliwiając podwyższenie temperatury rozkładu termicznego. Podobne działanie mają sole złota; tworzy się wówczas amalgamat rtęci.

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu rtęci techniką kuwety grafitowej

Pd – Pd (1000 ppm / 5 µl)
Pd + kw. askorbinowy – Pd 500 – 2000 ppm
(NH4)2S – ok. 1%
Au

 In 1000 ppm PdCl2 + 0,4% hydroksyloaminy
(modyfikator wymaga samodzielnego przygotowania)
1% HCl 5 100

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie indu

 Prąd lampy:     3 mA / 10 mA max

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

303,9

0,8

5

5,6

325,6

0,8

410,2

0,8

451,1

0,8

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

1300 °C

2300 °C

3 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

700 °C

1700 °C

3 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO32 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    1,4 (ok. 89 ppb)
 UWAGI: Przy korekcji D2 stosowana jest linia 303,9 nm. Przy korekcji Zeemana zalecana jest linia 325,6 nm.

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu indu techniką kuwety grafitowej

Pd – 1000 ppm azotan palladu, 5µl

Mn 0,3% Ca(NO3)2·4H2O 1% HNO3 5

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie manganu

 Prąd lampy:     5 mA / 10 mA max

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

279,5

0,2

0,7

0,6

0,004

279,8

0,2

280,1

0,2

403,1

0,2

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

1200 °C

1900 °C

3 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

900 °C

1800 °C

3 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO3)2 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    1,2 (ok. 8 ppb)

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu manganu techniką kuwety grafitowej

Pd + kw. askorbinowy – 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5 µl
Ca(NO3)2 – 0,3% azotan wapnia, 5 µl

Mn 0,3% Mg(NO3)2 1% HNO3 5

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie manganu

 Prąd lampy:     5 mA / 10 mA max

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

279,5

0,2

0,7

0,6

0,004

279,8

0,2

280,1

0,2

403,1

0,2

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

1200 °C

1900 °C

3 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

900 °C

1800 °C

3 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO3)2 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    1,2 (ok. 8 ppb)

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu manganu techniką kuwety grafitowej

Pd + kw. askorbinowy – 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5 µl
Ca(NO3)2 – 0,3% azotan wapnia, 5 µl

Mn NH4NO3 1% HNO3

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie manganu

 Prąd lampy:     5 mA / 10 mA max

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

279,5

0,2

0,7

0,6

0,004

279,8

0,2

280,1

0,2

403,1

0,2

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

1200 °C

1900 °C

3 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

900 °C

1800 °C

3 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO3)2 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    1,2 (ok. 8 ppb)

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu manganu techniką kuwety grafitowej

Pd + kw. askorbinowy – 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5 µl
Ca(NO3)2 – 0,3% azotan wapnia, 5 µl

 Ni 1000 ppm PdCl2 + 0,4% hydroksyloaminy
(modyfikator wymaga samodzielnego przygotowania)
1% HNO3 5

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie niklu

 Prąd lampy:     3 mA / 10 mA max
 Prąd Super-lampy:     3/6 mA

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

232,0

0,2

7

6

0,008

231,1

0,2

352,5

0,2

234,6

0,2

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

1050 °C

2350 °C

5 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Mg(NO3)2*6H2O 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    0,9 (ok. 61 ppb)

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu niklu techniką kuwety grafitowej

Pd + kw. askorbinowy – 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5 µl
PdCl3 + hydroksyloamina – 1000 ppm chlorek palladu + 0,4% hydroksyloamina, w sumie 5 µl

 Pb 1% NH4H2PO4 + 0.3% Mg(NO3)2 1% HNO3 5 400

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie ołowiu

 Prąd lampy:     2 mA / 10 mA max
 Prąd Super-lampy:     6/8 mA

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

283,3

0,8

6,3

5

0,01

217,0

0,8

261,4

0,8

368,3

0,8

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

800 °C

2100 °C

4 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

500 °C

1400 °C

4 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy (1) w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl NH4H2PO4 1 %

modyfikator matrycy (2) w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)20,1 % + Mg(NO3)2 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    1,5 (ok. 85 ppb)
 UWAGI: Ze względu na powszechne występowanie halogenków (chlorków) w rzeczywistych próbkach, stosowanie modyfikatora NH4H2PO4 jest zalecane/konieczne. Typowa ilość modyfikatora, to 5 µl/5000 ppm (1000 – 10 0000 ppm). Na ogół preferowana jest linia 283,3 nm. Linię 217,0 nm można stosować przy korzystaniu z super-lampy; absorpcja niespecyficzna dla tej linii może przyjmować wysokie poziomy.

Podczas oznaczania Pb w matrycach zawierających NaCl (ok. 1%) pik tła pojawia się w temperaturze 1080°C, a jego szerokość połówkowa obejmuje temperatury w zakresie 880°C – 1150°C.

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu ołowiu techniką kuwety grafitowej

NH4H2PO4 – 1% dwuwodorofosforan amonowy, 5 µl
H3PO4 – kwas fosforowy, 1000 ppm, 5 µl
Pd
EDTA, cytryniany, szczawiany

 Sb Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 1% HNO3

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie antymonu

 Prąd lampy:     7 mA / 10 mA max
 Prąd Super-lampy:     8/8 mA

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

217,6

0,2

7,5

7

0,03

206,8

0,2

231,2

0,2

212,7

0,2

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

1100 °C

2000 °C

3 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

800 °C

1500 °C

3 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO3)2 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    1,5 (ok. 119 ppb)
 UWAGI: Zalecane jest stosowanie super-lampy (wyższa czułość, lepsza granica wykrywalności).

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu antymonu techniką kuwety grafitowej

Pd + kw. askorbinowy – 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5 µl
Ni(NO3)2 – azotan niklu, 50 – 1000 ppm
NH4H2PO4 – 1% dwuwodorofosforan amonowy, 5 µl

Sb 1% NH4H2PO4 1% HNO3 6 150

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie antymonu

 Prąd lampy:     7 mA / 10 mA max
 Prąd Super-lampy:     8/8 mA

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

217,6

0,2

7,5

7

0,03

206,8

0,2

231,2

0,2

212,7

0,2

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

1100 °C

2000 °C

3 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

800 °C

1500 °C

3 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO3)2 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    1,5 (ok. 119 ppb)
 UWAGI: Zalecane jest stosowanie super-lampy (wyższa czułość, lepsza granica wykrywalności).

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu antymonu techniką kuwety grafitowej

Pd + kw. askorbinowy – 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5 µl
Ni(NO3)2 – azotan niklu, 50 – 1000 ppm
NH4H2PO4 – 1% dwuwodorofosforan amonowy, 5 µl

 Sb Ni(NO3)2 + Mg(NO3)2 1% HNO3

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie antymonu

 Prąd lampy:     7 mA / 10 mA max
 Prąd Super-lampy:     8/8 mA

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

217,6

0,2

7,5

7

0,03

206,8

0,2

231,2

0,2

212,7

0,2

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

1100 °C

2000 °C

3 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

800 °C

1500 °C

3 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO3)2 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    1,5 (ok. 119 ppb)
 UWAGI: Zalecane jest stosowanie super-lampy (wyższa czułość, lepsza granica wykrywalności).

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu antymonu techniką kuwety grafitowej

Pd + kw. askorbinowy – 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5 µl
Ni(NO3)2 – azotan niklu, 50 – 1000 ppm
NH4H2PO4 – 1% dwuwodorofosforan amonowy, 5 µl

 Se 0,3% Mg(NO3)2 1% HNO3 5 100

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie selenu

 Prąd lampy:     6 mA / 10 mA max
 Prąd Super-lampy:     8/17 mA

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

196,0

1,2

20

18

204,0

1,2

206,3

1,2

207,5

1,2

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

1200 °C

2200 °C

4 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

250 °C

2100 °C

4 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO3)2 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    1,5 (ok. 307 ppb)
 UWAGI: Podane informacje dotyczą analiz z modyfikatorem palladowym.

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu selenu techniką kuwety grafitowej

Pd – Pd 500 ppm / 10 µl
Ni – Ni(NO3)2 50 ppm

 Se Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 1% HNO3

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie selenu

 Prąd lampy:     6 mA / 10 mA max
 Prąd Super-lampy:     8/17 mA

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

196,0

1,2

20

18

204,0

1,2

206,3

1,2

207,5

1,2

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

1200 °C

2200 °C

4 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

250 °C

2100 °C

4 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO3)2 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    1,5 (ok. 307 ppb)
 UWAGI: Podane informacje dotyczą analiz z modyfikatorem palladowym.

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu selenu techniką kuwety grafitowej

Pd – Pd 500 ppm / 10 µl
Ni – Ni(NO3)2 50 ppm

 Sn Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 1% HNO3

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie cyny

 Prąd lampy:     6 mA / 10 mA max
 Prąd Super-lampy:     8/12 mA

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

224,6

0,8

18

16

0,15

286,3

0,8

235,5

0,8

300,9

0,8

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

1300 °C

2400 °C

4 s

2500 °C / 4 s

bez modyfikatora

750 °C

2200 °C

4 s

2500 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO3)2 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    2,0 (ok. 364 ppb)
 UWAGI: Przy korekcji deuterowej zalecana jest linia 235,5 nm, natomiast przy korekcji Zeemana zalecana jest linia 286,3 nm.
Dadatek cytrynianu dwuamonowego bezpośrednio do roztworów (na poziomie 0,1%) daje efekt modyfikatora matrycy równocześnie korzystnie stabilizując roztwory Sn.
Jeżeli w matrycy próbek obecny jest chlorek sodu, stosowanie modyfikatorów jest konieczne.

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu cyny techniką kuwety grafitowej

Pd + kw. askorbinowy – 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5µl
(NH4)2HC6H5O7 – 0.1% cytrynian dwuamonowy
Na3C6H5O7 – 0.1% cytrynian trójsodowy
EDTA

 Te Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 1% HNO3

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie telluru

 Prąd lampy:     7 mA / 10 mA max
 Prąd Super-lampy:     7/6 mA

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

214,3

0,2

11

10

225,9

0,2

238,6

0,2

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

900 °C

2000 °C

3 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

550 °C

1600 °C

3 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO3)2 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    1,2 (ok. 136 ppb)
 UWAGI: Zalecane jest stosowanie super-lampy (wyższa czułość, lepsza granica wykrywalności).

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu telluru techniką kuwety grafitowej

Pd – 100 ppm azotan palladu, 5 µl
Ni(NO3)2 – azotan niklu, 10 000 ppm

 Tl Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 1% HNO3

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie talu

 Prąd lampy:     4 mA / 10 mA max
 Prąd Super-lampy:     4/6 mA

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

276,8

0,5

11

10

377,6

0,5

238,0

0,5

258,0

0,5

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

900 °C

1800 °C

3 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

500 °C

1250 °C

3 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO3)2 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    0,7 (ok. 80 ppb)
 UWAGI: Obecność kwasów solnego i nadchlorowego oraz chlorku sodu powoduje silne interferencje. Ich istotne zmniejszenie umożliwia dodatek 1% kwasu siarkowego.
Modyfikator palladowy pozwala na znaczne zwiększenie temperatury rozkładu termicznego.

Inne modyfikatory matrycy spotykane w literaturze / aplikacjach przy oznaczaniu talu techniką kuwety grafitowej

H2SO4 – na ogół stosowany w stężeniu 1%
Pd + kw. askorbinowy – Pd 500 – 2000 ppm

V 0,3% Mg(NO3)2 1% HNO3 5

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie wanadu

 Prąd lampy:     6 mA / 10 mA max

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

318,4

0,8

30

26

0,15

370,4

0,8

306,6

0,5

306,1

0,5

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

1300 °C

2600 °C

8 s

2650 °C / 4 s

 

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    1,5 (ok. 443 ppb)
 UWAGI: Przed rozpoczęciem pomiarów należy kilka razy przepalić kuwetę.
Zn 0,3% Mg(NO3)2 1% HNO3 5

AAS/ASA – Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) – oznaczanie cynku

 Prąd lampy:     2 mA / 10 mA max
 Prąd Super-lampy:     2/6 mA

Linia
analityczna
[nm]

Szczelina
spektralna
[nm]

Stężenie
dla 0,1 Abs
[ppb]

Masa
charakterystyczna
[pg]

Granica
wykrywalności
[ppb]

213,9

0,8

0,2

0,16

0,0026

307,6

0,8

warunki

rozkład termiczny

atomizacja

czas atomizacji

czyszczenie

z modyfikatorem

650 °C

1900 °C

3 s

2450 °C / 4 s

bez modyfikatora

550 °C

1800 °C

3 s

2450 °C / 4 s

modyfikator matrycy (1) w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Mg(NO3)2*6H2O 0,05 %

modyfikator matrycy (2) w/g zaleceń firmy Analytik Jena: 5 µl Pd(NO3)2 0,1 % + Mg(NO3)2 0,05 %

 Absorbancja maksymalna:
(zakres pomiarowy)
    1,1 (ok. 2 ppb)

Uwaga! Informacje zawarte w powyższej tabeli stanowią wyłącznie sugerowane składy modyfikatorów i są powiązane z najczęściej spotykanymi problemami podczas oznaczania wybranych pierwiastków. W szczególności podane informacje wynikają z własnych opracowań firmy bądź danych literaturowych.
Firma MS Spektrum zaleca wykonanie własnych pomiarów optymalizacyjnych dla konkretnego przyrządu, typu kuwety grafitowej, składu próbek oraz wzorców.

Modyfikatory matrycy (jedno- oraz dwuskładnikowe) dostępne w standardowej ofercie firmy MS Spektrum

 Modyfikator
matrycy

 Stężenie
modyfikatora
[ppm]

 Stężenie
modyfikatora
[%]

 Stężenie
kwasu

 Objętość
opakowania
[cm3]

 Nr
katalogowy

Pd

 10000

 1

 10% HNO3

 100

 M-95-010-1

Mg(NO3)2

 10000

 1

 1% HNO3

 100

 M-95-012-1

Ni(NO3)2

 10000

 1

 4% HNO3

 100

 M-95-014-1

NH4H2PO4

 10000

 1

 1% HNO3

 100

 M-95-016-1

Pd
 &
Mg(NO3)2

 750

500

 0.075

0.05

10% HNO3

250

M-95-020-2

Mg(NO3)2

 2500

 0.25

 2% HNO3

 250

 M-95-021-2

Mg(NO3)2

 300

 0.03

 1% HNO3

 250

 M-95-025-2

Ni(NO3)2

 1000

 0.1

 5% HNO3

 250

 M-95-026-2

NH4H2PO4
 &
Mg(NO3)2

 10000

500

 1

0.05

1% HNO3

250

M-95-028-2

Pd
 &
Mg(NO3)2

 1500

1000

 0.15

0.1

10% HNO3

250

M-95-029-2

Pd
 &
Mg(NO3)2

 1000

600

 0.1

0.06

5% HNO3

250

M-95-030-2

Mg(NO3)2

 3000

 0.3

 2% HNO3

 250

 M-95-031-2

NH4H2PO4
 &
Mg(NO3)2

 10000

600

 1

0.06

2% HNO3

250

M-95-032-2

Ni(NO3)2

 50000

 5

 1% HNO3

 100

 M-95-034-1

Ca(NO3)2

 20000

 2

 2% HNO3

 100

 M-95-035-1

NH4NO3

 20000

 2

 H2O

 100

 M-95-037-1

Pd
 &
Mg(NO3)2

 3000

2000

 0.3

0.2

10% HNO3

250

M-95-038-2

Pd

 500

 0.05

 2% kw. cytrynowy

 100

 M-95-039-1

Pd
 &
Mg(NO3)2

 3000

4000

 0.3

0.4

100

M-95-040-1

Mg(NO3)2

 20000

 2

 5% HNO3

 100

 140-003-031

Mg(NO3)2

 20000

 2

 5% HNO3

 250

 140-003-032

Mg(NO3)2

 20000

 2

 5% HNO3

 500

 140-003-035

Pd

 2000

 0.2

 5% HNO3

 100

 140-003-061

Pd

 2000

 0.2

 5% HNO3

 250

 140-003-062

Pd

 2000

 0.2

 5% HNO3

 500

 140-003-065

Pd

 20000

 2

 5% HNO3

 100

 140-003-091

Pd

 20000

 2

 5% HNO3

 250

 140-003-092

Pd

 20000

 2

 5% HNO3

 500

 140-003-095

Pd
 &
Mg(NO3)2

 3000

2000

 0.3

0.2

1% HNO3

100

140-003-191

Pd
 &
Mg(NO3)2

 3000

2000

 0.3

0.2

1% HNO3

250

140-003-192

Pd
 &
Mg(NO3)2

 3000

2000

 0.3

0.2

1% HNO3

500

140-003-195

NH4H2PO4

 400000

 40

 2% HNO3

 100

 140-003-151

NH4H2PO4

 400000

 40

 2% HNO3

 250

 140-003-152

NH4H2PO4

 400000

 40

 2% HNO3

 500

 140-003-155

NH4NO3

 50000

 5

 2% HNO3

 100

 140-003-181

NH4NO3

 50000

 5

 2% HNO3

 250

 140-003-182

NH4NO3

 50000

 5

 2% HNO3

 500

 140-003-185

Ni(NO3)2

 50000

 5

 5% HNO3

 100

 140-003-211

Ni(NO3)2

 50000

 5

 5% HNO3

 250

 140-003-212

Ni(NO3)2

 50000

 5

 5% HNO3

 500

 140-003-215

Ca(NO3)2

 20000

 2

 5% HNO3

 100

 140-003-121

Ca(NO3)2

 20000

 2

 5% HNO3

 250

 140-003-122

Ca(NO3)2

 20000

 2

 5% HNO3

 500

 140-003-125