Loading...

Spektrometry ICP-OES

Czym jest spektometria ICP?

Spektrometria (a właściwie spektroskopia) ICP-OES (z języka angielskiego: inductively coupled plasma – optical emission spectroscopy) jest techniką analityczną, wykorzystującą badanie długości fal emisji wzbudzonych atomów, z których składa się próbka laboratoryjna. Polega na wprowadzeniu próbki w postaci aerozolu do palnika plazmowego, a następnie jej obserwacji.

Czytaj więcej

Spektrometry ICP-OES dostępne w MS SPEKTRUM

MS SPEKTRUM oferuje urządzenia, które umożliwiają przeprowadzanie analiz wielopierwiastkowych stosunkowo niskim kosztem, w cenie kilkunastu-kilkudziesięciu złotych za próbkę. Wraz z każdym sprzedawanym spektrometrem, oferowane jest kompatybilne z nim oprogramowanie, umożliwiające współpracę urządzenia z komputerami laboratoryjnymi. Możemy zaproponować spektrometry do działań zarówno związanych z pracą naukową, jak też do czynności przeprowadzanych w laboratoriach, gdzie zachodzi konieczność analizowania dużej ilości próbek. Urządzenia te mają zaawansowaną optykę, umożliwiającą obserwację widma w sposób radialny (boczny), jak i aksjalny (osiowy). Umożliwia to zagwarantowanie wysokiego poziomu czułości sprzętu. Jak działa spektometr ICP?

Jak odbywa się analiza ICP-OES? Spektometria

Analizowana próbka w postaci roztworu, jest wprowadzana do rozpylacza a utworzony w nim aerozol jest transportowany przez gaz nośny (argon) do plazmy. W gorącej plazmie próbka jest rozbijana na atomy, które ulegają wzbudzeniu i emitują pochłoniętą energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego, charakterystycznego dla danego pierwiastka.

ICP-OES – cena

W naszej ofercie znajdują się dwa modele spektrometrów ICP-OES różniących się rozdzielczością. Żeby uzyskać dokładne informacje, zachęcamy do składania zapytań ofertowych. Nasi konsultanci przygotują szczegółową wycenę, a następnie prześlą ją w ciągu kilku dni na podane dane kontaktowe. Spektrometry ICP-OES zazwyczaj kupują wyspecjalizowane jednostki badawcze, do których urządzenia dostarczane są w ciągu kilku/kilkunastu tygodni od złożenia zamówienia. Zachęcamy do zapoznania się z asortymentem, a także zadawania dodatkowych pytań, kontaktując się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.