Loading...

Spektroskopia FT-NIR

Spektrometry FT-NIR

Spektrometry bliskiej podczerwieni FT-NIR

Spektroskopia bliskiej podczerwieni NIR (ang. Near Infrared) jest prostą i szybką techniką, która umożliwia niedestrukcyjną analizę dowolnej próbki organicznej. Zalety techniki NIR to dokładność i precyzja pomiarów porównywalna z metodami standardowymi, możliwość jednoczesnego oznaczania wielu parametrów, brak konieczności przygotowania próbki a także niski koszt analiz.
Spektrometry NIR znajdują zastosowanie w działach kontroli jakości, gdzie liczy się czas oraz przy liniach produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu: od paszowego czy spożywczego poprzez przemysł tworzyw sztucznych, aż po analizę biopaliw. Poniżej zaprezentowano spektrometry FT-NIR firmy Bruker: Tango oraz MPA (ang. Multi Purpose Analyzer).

Czytaj więcej

Spektrometr NIR

Spektrometr NIR jest alternatywą dla czasochłonnych metod chromatograficznych i mokrych metod chemicznych. Technika podczerwieni FT-NIR jest niedestrukcyjna, niewymagająca przygotowania próbki czy zastosowania szkodliwych odczynników chemicznych. W efekcie metoda gwarantuje szybkość i niezawodność wykonywania analiz jakościowych oraz ilościowych. Spektrometry NIR są idealnymi narzędziami do szybkiej identyfikacji surowców, a także świetnym rozwiązaniem dla analizy ilościowej. Urządzenia mogą być oparte na technologii światłowodowej i pracować online, dlatego pozwalają analizować procesy w czasie rzeczywistym.

Jaki spektrometr bruker NIR oferujemy?

W naszej ofercie można znaleźć rozbudowany asortyment spektrometrów bruker NIR. To m.in. urządzenie TANGO, MPA II oraz MATRIX-I do zastosowań laboratoryjnych, a także seria MATRIX-F do kontroli procesu. Szczególnym zainteresowaniem Klientów cieszy się m.in.:

  • analizator procesowy FT-NIR MATRIX-F – wielokrotnie nagradzany spektrometr, który pozwala na bezpośredni pomiar w reaktorze procesowym i rurociągu, umożliwiając lepsze zrozumienie i kontrolę procesu. Ten spektrometr podczerwieni dostarcza informacje o tożsamości oraz ilościowym składzie chemicznym danego materiału na różnym etapie produkcji. Sondy światłowodowe umieszczone w tym urządzeniu pozwalają wykonywać analizy w trudno dostępnych punktach pomiarowych.
  • FT-NIR MATRIX-I – spektrometr korzystający z unikalnych technologii do analizy QA/QC. Urządzenie ma sferę integrującą, co umożliwia szybką, łatwą analizę z zastosowaniem techniki odbicia rozproszonego. Próbki można mierzyć bezpośrednio w ich własnych opakowaniach lub umieszczone w standardowych naczyniach pomiarowych. Urządzenie jest idealne do pomiaru dużych ilości materiałów o niejednorodnym charakterze próbek. MATRIX-I ma fabrycznie ustawioną i niewrażliwą na wibracje czy zmiany temperatury optykę. W efekcie jest wytrzymały i kompaktowy.
  • bruker tango – urządzenie oferuje dokładnie to, czego oczekuje się od spektrometru FT-NIR przeznaczonego dla przemysłu – solidności, wysokiej precyzji i łatwej obsługi. TANGO zapewnia wydajną i opłacalną identyfikację materiałów, a także analizę ilościową składników w szerokim polu zastosowań – przemyśle spożywczym, paszowym, farmaceutycznym, petrochemicznym i polimerowym. Tango pozwala znacznie oszczędzić czas wykonywania rutynowej analizy. Pomiar nie wymaga przygotowywania próbki i zastosowania dodatkowych odczynników chemicznych. Próbkę umieszcza się w prosty sposób w kubku pomiarowym lub fiolce, a sam pomiar przebiega bardzo szybko przez szkło. Spektrometr TANGO oferuje pomiar tła automatycznie – bez ingerencji operatora. Pomiar odbywa się też wtedy, gdy próbka jest już umieszczona w pozycji pomiarowej.

Dlaczego bruker tango to przydatne urządzenie?

Tango udowadnia, że analiza NIR może być prosta, nie tylko w trakcie pomiarów. Proste i intuicyjne oprogramowanie ułatwia przeprowadzenie pomiaru oraz interpretację wyników. Wymiany źródła światła dokonuje się w ciągu kilku minut. Tango w wersji z komorą pomiarową daje możliwość pomiaru cieczy w trybie transmisyjnym. Tango-T jest wyposażone w opcję aktywnego grzania. Temperaturę próbki można ustawiać w zakresie 20-80 stopni Celsjusza. Czujnik nieustannie monitoruje temperaturę fiolki, co pozwala na szybką kontrolę próbki, a także na uzyskanie wiarygodnych wyników.

Wielokrotnie nagradzany spektrometr FT-NIR – MATRIX-F – umożliwia bezpośredni pomiar w reaktorach procesowych i rurociągach, pozwalając na lepsze zrozumienie i kontrolę procesu.