Loading...

BRAVO

Spektrometr ramanowski

Bruker BRAVO

Wyjątkowa wydajność i nowoczesny design, intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) obsługiwany przez duży ekran dotykowy – BRAVO to dedykowany ręczny spektrometr Ramana, który maksymalnie przyspiesza identyfikację surowców.

BRAVO umożliwia weryfikację surowców przy użyciu spektroskopii Ramana nawet niedoświadczonym użytkownikom. Dotykając ikon na dużym ekranie dotykowym wykonujemy pomiar w ciągu kilku sekund. Dodatkowo interfejs użytkownika obsługiwany jest w 17 różnych językach.

Ogólna charakterystyka spektrometru Bravo:
  • SSE™ - Opatentowane wygaszenie fluorescencji
  • Duo LASER™
  • IntelliTip™ - automatyczne rozpoznawanie końcówki pomiarowej
  • Intuicyjna obsługa ekranu dotykowego
  • Automatyczne raportowanie serii
  • Wbudowana kalibracja liczby falowej
  • Solidna i precyzyjna optyka
  • Bezprzewodowa wymiana danych
  • Spełnia wymagania 21 CFR Part 11

SSE™ - opatentowana metoda wygaszania fluorescencji

W wielu przypadkach weryfikacja surowców za pomocą spektroskopii Ramana jest niemożliwa z powodu fluorescencji. BRAVO używa SSE™ (Sequentially Shifted Excitation), opatentowanej metody wygaszania fluorescencji, który umożliwia pomiar znacznie szerszej gamy surowców, za pomocą ręcznych systemów Raman, niż kiedykolwiek wcześniej.

Wzbudzenie Duo LASER™

Wzbudzenie Duo LASER™ zapewnia najwyższą czułość w całym zakresie spektralnym, a zatem gwarantuje maksymalnie jednoznaczną weryfikację.

IntelliTip™ - automatyczne rozpoznawanie końcówek pomiarowych

Niezależnie od tego, czy wybrana zostanie końcówka do pomiaru próbek w fiolkach, czy przez opakowanie, BRAVO IntelliTip™ zapisze tę informacje w wynikach. IntelliTip™ gwarantuje, że dla zdefiniowanego surowca, BRAVO doradzi, którą końcówkę należy zastosować.

Intuicyjna obsługa ekranu dotykowego

Od samego momentu zalogowania operator prowadzony jest przez niezwykle intuicyjne oprogramowanie, poprzez proste operacje na ekranie dotykowym. Na każdym kroku wyświetlane są dostępne opcje, a wyniki są wyraźnie widoczne i prezentowane w graficznym interfejsie użytkownika. Na żądanie, można uzyskać dodatkowe informacje przy pomocy różnych narzędzi analitycznych.

Automatyczne skanowanie serii

Automatyczny tryb skanowania serii dostępny w BRAVO, umożliwia analizę tego samego surowca, dostarczanego w większej ilości, przy minimalnych wymaganiach użytkownika. Co najważniejsze umożliwia łatwe przełączanie pomiędzy seriami różnych surowców.

Wbudowana kalibracja liczby falowej

Automatyczna kalibracja liczby falowej w BRAVO, zapewnia wysoce powtarzalne pomiary w połączeniu z niedopasowaną dokładnością liczby falowej dla oprzyrządowania dyspersyjnego, co jest kluczowe dla identyfikacji surowców w walidowanych środowiskach.

Ustawienia rodzaju materiału, metody i biblioteki

Widma pojedynczego surowca mierzonego w różnych opakowaniach można przechowywać oddzielnie w jednej kompleksowej metodzie. Wszystkie metody przechowywane są w bibliotece, którą można sprawdzić pod kątem spójności i podpisać. Budowanie biblioteki jest proste i nieczasochłonne. Czas pozyskiwania widm materiałów tworzących biblioteki, jest identyczny z czasem weryfikacji w standardowym trybie pomiaru.

Bezprzewodowa wymiana danych

Wszystkie dane, takie jak biblioteki i wyniki mogą być przesyłane szybko i niezawodnie między BRAVO a komputerem przy użyciu WLAN. Ustawienia sieci WLAN można skonfigurować w graficznym interfejsie użytkownika BRAVO, a w razie potrzeby sieć może zostać wyłączona.

Stacja dokująca

Opcjonalna stacja dokująca umożliwia ładowanie BRAVO oraz służy jako miejsce przechowywania codziennie używanego wzorca (polistyrenu) i jednej końcówki pomiarowej. Pozwala ona także na przesyłanie danych pomiędzy BRAVO i komputerem PC, w przypadku wyłączenia łączności bezprzewodowej.