Loading...

OMEGA 5

Analizatory gazów

Analizator gazów OMEGA 5

OMEGA 5 to kompaktowy system FTIR dedykowany do analiz gazów. Ta 19-calowa skrzynka wyposażona jest w 5-metrową wieloodbiciową kuwetę gazową do pomiaru gazów. Konstrukcja kuwety gazowej jest zoptymalizowana pod kątem wysokiej wydajności optycznej, aby umożliwić oznaczenia ilościowe związków gazowych nawet w bardzo niskich stężeniach w zakresie ppb.

OMEGA 5 jest przeznaczony do zautomatyzowanych oraz precyzyjnych pomiarów gazów w czasie rzeczywistym dla wielu różnych aplikacji. Całkowity koszt eksploatacji i konserwacji urządzenia jest niezwykle niski ze względu na trwałość różnych komponentów, takich jak interferometr, źródło IR i laser diodowy.

Ogólna charakterystyka analizatora OMEGA 5

  • Analizator OMEGA 5 umożliwia zautomatyzowane monitorowanie stężeń gazu w czasie rzeczywistym
  • Prosty i intuicyjny w obsłudze pakiet oprogramowania OPUS GA
  • Termostatowana 5-metrowa kuweta gazowa do 191°C
  • Optyka uszczelniona z możliwością przedmuchu
  • Długi czas życia komponentów optycznych
  • Detektor chłodzony termoelektrycznie dla zapewnienia wysokiej czułości bez potrzeby użycia ciekłego azotu
  • Dostępna biblioteka widm zawierająca ponad 300 związków gazowych

INFORMACJE TECHNICZNE

Zakres spektralny

4500 – 800 cm-1

Rozdzielczość spektralna

lepsza niż 2 cm-1, opcjonalnie lepsza niż 1 cm-1

Detektor

Chłodzony termoelektrycznie

Interferometr

RockSolid™

Kuweta gazowa

O długości 5 m, termostatowana do 191°C, wieloodbiciowa