Loading...

MEPS

MEPS - Micro Extraction by Packed Sorbent

MEPS jest funkcjonalnym odpowiednikiem techniki SPE. Rożnice w stosunku do SPE to:
  • MEPS wymaga znacznie mniejszych ilości próbki (wystarczającą ilością jest nawet 10 µl)
  • MEPS może pracować w trybie całkowicie zautomatyzowanym - pobierane próbki, ekstrakcja i nastrzyk wykonywane są przy użyciu tylko jednej strzykawki
  • MEPS można stosować zarówno w chromatografii GC jak i LC
  • MEPS umożliwia znaczne zmniejszenie zużycia rozpuszczalników i skraca czas przygotowania próbki (10-15 krotnie)