Loading...

Fotometria

Fotometr płomieniowy

Fotometr płomieniowy BWB-XP do oznaczania sodu, potasu, litu, wapnia i baru.

Urządzenie wgrało konkurs na najlepszy produkt targów EuroLab 2012 w kategorii „Laboratoryjna aparatura pomiarowa”!

Ogólna charakterystyka fotometru płomieniowego BWB-XP firmy BWB Technologies UK LTD

 • Fotometr płomieniowy BWB dostępny jest w wersjach:
  • BWB XP - wersja podstawowa
  • BWB BIO - wersja do zastosowań klinicznych i biologicznych
  • BWB IND - wersja do zastosowań przemysłowych
  • dodatkowo BWB AFHS - zaawansowany autosampler z systemem rozcieńczania
 • Wbudowane filtry Na, K, Li, Ca i Ba
 • Równoczesne oznaczanie i wyświetlanie wyników dla pięciu pierwiastków
 • Wzorzec wewnętrzny dla Na i Li
 • Kalibracja 1-punktowa i wielopunktowa
 • Zapis parametrów kalibracyjnych w pamięci urządzenia
 • Automatyczne wykrywanie zgaszenia płomienia i automatyczne wyłączanie fotometru
 • Automatyczna diagnostyka podczas uruchamiania fotometru
 • Wbudowany kompresor powietrza
 • Wymienna igła do pobierania próbek
 • Możliwość regulacji położenia komory mgłowej
 • Impact bead
 • Interfejs do podłączenia komputera
 • Możliwość sterowania z zewnętrznego komputera
 • Wyjście na rejestrator
 • Wbudowany reduktor gazowy
 • Zgodność z RoHS

Linearyzacja:

Linearyzacja wbudowana w oprogrmowanie fotometru, niezależna dla każdego z pierwiastków zarówno w wersji 1- jak i wielopunktowej


Nebulizacja:

Szybkość zasysania roztworu próbki: 3-4 ml/min


Zakres roboczy:

Optymalne zakresy robocze (dla wbudowanych filtrów):

Kalibracja 1-punktowa

Pierwiastek

  Zakres roboczy

Na

0,05 – 60 ppm

K

0,05 – 100 ppm

Li

0,1 – 50 ppm

Ca

2,5 – 100 ppm

Kalibracja wielopunktowa

Pierwiastek

  Zakres roboczy

Na

0,05 – 1000 ppm

K

0,05 – 1000 ppm

Li

0,1 – 1000 ppm

Ca

2,5 – 1000 ppm

Ba

30 – 3000 ppm


Powtarzalność:

< 1% dla 20 kolejnych pomiarów w czasie 30 minut (po stabilizacji przyrządu) przy stężeniach 100ppm lub mniejszych


Granice wykrywalności:

Granice wykrywalności

  Pierwiastek

   Granica wykrywalności

Na

0.02 ppm

K

0.02 ppm

Li

0.05 ppm

Ca

1 ppm

Ba

10 ppm


Czas stabilizacji:

Miniej niż 15 sekund od momentu wprowadzenia próbki do płomienia


Dryft:

Mniej niż 1% w czasie 30 minut (po ustabilizowaniu urządzenia)


Liniowość:

Lepsza niż 2% w centrum optymalnego zakresu (dla kalibracji 2-punktowej)


Separacja:

Na/K/Li – < 0.5% dla każdego z pierwiastków przy stężeniach mniejszych niż 100 ppm


Dane techniczne:

 • Wymiary: 510 (wys.) x 380 (szer.) x 410 (głęb.) mm
 • Zasilanie: 100-250 V +/-10%, 50/60 Hz
 • Ciężar: 14 kg
 • Gaz palny: propan-butan (LPG)