Loading...

Fotometria

Fotometr płomieniowy

Fotometr płomieniowy BWB-XP do oznaczania sodu, potasu, litu, wapnia i baru.

Urządzenie wgrało konkurs na najlepszy produkt targów EuroLab 2012 w kategorii „Laboratoryjna aparatura pomiarowa”!

Ogólna charakterystyka fotometru płomieniowego BWB-XP firmy BWB Technologies UK LTD

 • Fotometr płomieniowy BWB dostępny jest w wersjach:
  • BWB XP - wersja podstawowa
  • BWB BIO - wersja do zastosowań klinicznych i biologicznych
  • BWB IND - wersja do zastosowań przemysłowych
  • dodatkowo BWB AFHS - zaawansowany autosampler z systemem rozcieńczania
 • Wbudowane filtry Na, K, Li, Ca i Ba
 • Równoczesne oznaczanie i wyświetlanie wyników dla pięciu pierwiastków
 • Wzorzec wewnętrzny dla Na i Li
 • Kalibracja 1-punktowa i wielopunktowa
 • Zapis parametrów kalibracyjnych w pamięci urządzenia
 • Automatyczne wykrywanie zgaszenia płomienia i automatyczne wyłączanie fotometru
 • Automatyczna diagnostyka podczas uruchamiania fotometru
 • Wbudowany kompresor powietrza
 • Wymienna igła do pobierania próbek
 • Możliwość regulacji położenia komory mgłowej
 • Impact bead
 • Interfejs do podłączenia komputera
 • Możliwość sterowania z zewnętrznego komputera
 • Wyjście na rejestrator
 • Wbudowany reduktor gazowy
 • Zgodność z RoHS

Linearyzacja:

Linearyzacja wbudowana w oprogrmowanie fotometru, niezależna dla każdego z pierwiastków zarówno w wersji 1- jak i wielopunktowej


Nebulizacja:

Szybkość zasysania roztworu próbki: 3-4 ml/min


Zakres roboczy:

Optymalne zakresy robocze (dla wbudowanych filtrów):

Kalibracja 1-punktowa

Pierwiastek

  Zakres roboczy

Na

0,05 – 60 ppm

K

0,05 – 100 ppm

Li

0,1 – 50 ppm

Ca

2,5 – 100 ppm

Kalibracja wielopunktowa

Pierwiastek

  Zakres roboczy

Na

0,05 – 1000 ppm

K

0,05 – 1000 ppm

Li

0,1 – 1000 ppm

Ca

2,5 – 1000 ppm

Ba

30 – 3000 ppm


Powtarzalność:

< 1% dla 20 kolejnych pomiarów w czasie 30 minut (po stabilizacji przyrządu) przy stężeniach 100ppm lub mniejszych


Granice wykrywalności:

Granice wykrywalności

  Pierwiastek

   Granica wykrywalności

Na

0.02 ppm

K

0.02 ppm

Li

0.05 ppm

Ca

1 ppm

Ba

10 ppm


Czas stabilizacji:

Miniej niż 15 sekund od momentu wprowadzenia próbki do płomienia


Dryft:

Mniej niż 1% w czasie 30 minut (po ustabilizowaniu urządzenia)


Liniowość:

Lepsza niż 2% w centrum optymalnego zakresu (dla kalibracji 2-punktowej)


Separacja:

Na/K/Li – < 0.5% dla każdego z pierwiastków przy stężeniach mniejszych niż 100 ppm


Dane techniczne:

 • Wymiary: 510 (wys.) x 380 (szer.) x 410 (głęb.) mm
 • Zasilanie: 100-250 V +/-10%, 50/60 Hz
 • Ciężar: 14 kg
 • Gaz palny: propan-butan (LPG)
Czytaj więcej

Czym jest fotometria?

Fotometria (spektroskopia emisyjna) to jedna z podstawowych metod analizy próbek chemii analitycznej. Umożliwia badanie dostarczonych do laboratorium materiałów, opierając się na pomiarach emisji ich promieniowania, poprzez wytwarzany przez atomy próbki prąd, wyłapywany przez fotoogniwo wewnątrz sprzętu. Dzięki fotometrom można oznaczać stężenia jonów sodu, potasu czy wapnia, a także wykonywać analizy metali alkaicznych, ziem alkaicznych i minerałów.

Fotometr płomieniowy może działać w sposób niskotemperaturowy, dzięki czemu wzbudzana jest tylko część pierwiastków. Jest przeznaczony do zastosowań analitycznych oraz przemysłowych. Zazwyczaj rozpoznawany jest jako analizator sodu i potasu, ale można wykorzystywać go również do rozpoznawania ciał w ciekłym stanie skupienia. Zakresy widmowe stosowanych fal promieniowania podczas fotometrii o długości fal od 423 nm dla Ca do 766 nm dla Potasu.

Przygotowanie próbki do analizy emisyjnej

Podstawowym elementem fotometru jest palnik, emitujący światło. Do komory mgielnej urządzenia należy wprowadzić próbkę, która wcześniej musi zostać poddana stosownej obróbce. Uprzednio trzeba wytworzyć z niej aerosol (w proporcjach najczęściej 1:100-1:200), umożliwiający przetransportowanie próbki do kabiny przy pomocy sprężonego powietrza.

Może on być przygotowany na bazie wodnego roztworu soli mineralnych. W chwili, gdy próbka zostaje poddana spaleniu w płomieniu, wydziela charakterystyczne widmo, którego rozpoznanie udziela określonych informacji fotometrowi. Warto pamiętać, że kluczowe jest dbanie o czystość próbki, która może zostać zabrudzona nawet poprzez długotrwały kontakt z naczyniem. Konieczne jest uważne przechowywanie, transportowanie oraz przygotowywanie każdej z próbek.

Fotometria płomieniowa, a funkcje i zabezpieczenia fotometrów

Oferowane produkty wyposażone są w system detekcji płomienia po to, by zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo użytkowania. W zależności od wybranego sprzętu zasila się go propanem, butanem czy LPG, w które należy zaopatrzyć się oddzielnie. Każdy fotometr wyposażony jest w zewnętrzną funkcję kalibracji, dzięki czemu uzyskuje się pewność pomiarową. Oprócz tego przechodzi wstępną kalibrację jeszcze na etapie produkcji, a następnie jest certyfikowany. W ofercie MS SPEKTRUM dostępne są fotometry podstawowe, przemysłowe oraz kliniczne o zadowalających granicach wykrywalności.

Metody analizy statystycznej pierwiastków przy stosowaniu fotometrii płomieniowej

Analiza pierwiastkowa próbek może być przeprowadzana jedną z dwóch technik statystycznych – czynnikową oraz głównych składowych. Dzięki zastosowaniu ich możliwe jest wykluczenie zmiennych zaburzających wynik analizy, a także uwypuklenie niektórych właściwości badanych obiektów po to, by przyspieszyć tempo pracy. Kluczowy jest jednak prawidłowy dobór zmiennych wejściowych. Oprogramowania do oferowanego sprzętu sprzedawane są w zestawie i to one zazwyczaj określają zgodność materiału z odczytem – oczywiście po wstępnej kalibracji, rozgrzaniu sprzętu oraz zastosowaniu odpowiednich wzorców parametrów kolorymetrycznych.

Jak działa analizator wody?

Przed rozpoczęciem analizy należy włączyć płomień w urządzeniu oraz przeczyścić jego palnik roztworem wody demineralizowanej. Następnie konieczne jest dostosowanie parametrów sprzętu (krzywej kalibracyjnej) w sposób odpowiadający zastosowanemu roztworowi. Po wprowadzeniu próbki w postaci aerosolu do palnika fotometru następuje wzbudzenie jej widma atomowych linii emisyjnych, a następnie przechwycenie go w odpowiednim detektorze. Informacje o rodzaju rozpoznanego widma oraz jego kształcie przesyłane są do jednostki sterującej, gdzie zostają przeanalizowane przez oprogramowanie fotometru.

Zachęcamy do zapoznania się z rodzajami dostępnego sprzętu oraz do przesyłania zapytań ofertowych. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie dodatkowe pytania, dotyczące oferowanych fotometrów.