Loading...

CPP KLA-3-TS

Automatyczny aparat do oznaczania temperatury mętnienia i płynięcia (CPP)

CPP KLA-3-TS

Dla produktów ropopochodnych temperatura mętnienia i temperatura krzepnięcia są wskaźnikami najniższej temperatury użyteczności. Próbka jest schładzana z określoną prędkością i okresowo badana. Najwyższa temperatura, w której zmętnienie jest po raz pierwszy obserwowane w naczyniu testowym, jest rejestrowana jako punkt zmętnienia. Jako temperaturę krzepnięcia rejestruje się najniższą temperaturę, w której jest jeszcze obserwowany ruch (płynięcie) próbki.

Ogólna charakterystyka urządzenia KLA-3-TS

 • Zgodność z normami ASTM D97, D2500, D5771, D5772, D5773, D5853, D5950, DIN 51597, IP 15, IP 219, IP441, IP 444, IP 445, IP 446, ISO 3015, ISO 3016
 • Samodzielny system ze zintegrowanym ekranem z panelem dotykowym
 • System bezpośredniego chłodzenia eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznej jednostki chłodzącej (kriostatu)
 • Temperatura mętnienia wyznaczana jest poprzez pomiar odbicia impulsów świetlnych emitowanych w zakresie podczerwieni za pomocą sondy światłowodowej
 • Temperatura płynięcia mierzona przez dwie sondy PT100; mechaniczne ruchome ramię cyklicznie obraca naczynie testowe o kąt 90°
 • Jednostopniowy system chłodzenia zapewnia schłodzenie próbki do temperatury -45°C; w systemie dwustopniowym osiągana jest temperatura -80°C

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Normy

 • Zgodność z wymaganiami norm: ASTM D97, D2500, D5771, D5772, D5773, D5853, D5950, DIN 51597, IP 15, IP 219, IP441, IP 444, IP 445, IP 446, ISO 3015, ISO 3016

Zakres temperatur

 • Jednostopniowy system chłodzenia: +60 do -45°C
 • Dwustopniowy system chłodzenia: +60 do -80°C
 • Rozdzielczość temperatury: 0,06°C
 • Dokładność temperatury: ±0,1°C
 • Czas osiągnięcia temperatury -80°C: ok. 15 minut

Powtarzalność / odtwarzalność

 • Zgodnie z normami badań lub lepsza

Przechowywanie danych

 • ok. 60 000 analiz

Ekran

 • TFT/LCD 6,4″
 • 640×480 kolor
 • graficzny

Zasilanie

 • 220V ±15% / 50/60Hz

Wymiary

 • Sz. x Gł. x Wys.: 66 x 60 x 80 cm

Ciężar

 • 80 kg

Zabezpieczenia / monitorowanie

 • Alarm dźwiękowy i komunikaty (po zakończeniu analizy oraz w przypadku błędów i/lub nieprawidłowego działania)
 • Zawory
 • System chłodzący
 • Czujniki ciśnienia
 • Sonda temperaturowa PT100

WERSJE i AKCESORIA

KLA-3-TS

 • Auto Cloud & Pour Point Analyzer, Touch Screen, (jednostopniowy)

KLA-3-TS/2

 • Auto Cloud & Pour Point Analyzer, Touch Screen, (dwustopniowy)

KLA-PT100-CAL

 • Calibration Decade Box – PT100 Simulator

KLA-DB-KIT

 • Set of Connectors and Cables (zestaw przyłączy i przewodów)