Loading...

Analizator rtęci

Rtęć jest pierwiastkiem toksycznym zarówno w formach organicznych, jak i nieorganicznych. Uwolnienie rtęci następuje poprzez rozpad minerałów w glebie oraz działalność człowieka: spalanie odpadów czy paliw. To właśnie człowiek uwalnia ogromne ilości rtęci, która pozostaje w środowisku przez tysiące lat, narażając organizmy żywe na jej toksyczne działanie. Szczególnie niebezpieczna jest rtęć w wodzie i gruncie, gdzie może być swobodnie pobierana przez zwierzęta, tym samym trafiając do ludzkiego łańcucha pokarmowego. Dlatego tak istotne jest oznaczanie rtęci w środowisku oraz w produktach spożywczych, z którymi posiadamy styczność. Do pomiaru oraz monitorowania poziomu pierwiastka służą analizatory rtęci.

Czytaj więcej

Dlaczego monitoruje się poziom rtęci?

Rtęć jest pierwiastkiem chemicznym, który występuje w środowisku naturalnym w trzech postaciach:

  • wolny metal ciekły i gazowy,
  • z innymi pierwiastkami w formie proszku lub kryształu, tworząc związki nieorganiczne;
  • z węglem, jako związek organiczny z produktów metabolicznych bakterii żyjących w glebie i wodzie.

W jaki sposób działa analizator rtęci techniką fluorescencji?

W naszej ofercie posiadamy analizator rtęci wykorzystujący w sobie technikę zimnych par w połączeniu z fluorescencją atomową lub absorpcją atomową. Pozwala on na analizę próbek ciekłych. Samo oznaczanie rtęci w metodzie zimnych par sprawia, że pierwiastek przechodzi w formę gazową, gdzie za pomocą strumienia argonu przenoszony jest do kuwety fluorescencyjnej. Oferowany przez nas analizator rtęci posiada szeroki zakres pomiarowy, niskie zużycie gazu nośnego oraz odczynników, krótki czas pomiaru oraz drogę próbki, co zapobiega efektowi pamięci pomiędzy próbkami.

MS Spektrum – specjalistyczna aparatura badawcza

Współpracujemy z wiodącymi producentami z branży przyrządów analitycznych. Standardem w naszej firmie jest współdziałanie z klientem na każdym etapie. Nasi specjaliści pomogą w wyborze optymalnego sprzętu, realizacji wymagań instalacyjnych, szkoleniach pracowników czy serwisie urządzenia. Dodatkowo corocznie organizujemy kilkudniowe spotkania – wykłady, szkolenia oraz zajęcia grupowe dla wszystkich klientów naszej firmy.