Loading...

Analizatory TOC/TN

Analizator ogólnego węgla organicznego

Analizator OWO to urządzenie, które służy do oznaczania w próbkach ciekłych i stałych zawartości węgla całkowitego (TC), nieorganicznego (IC) oraz całkowitego węgla organicznego (TOC). TC, czyli węgiel całkowity zawarty w próbce spala się w temperaturze do 950 stopni w obecności katalizatora. Produktem spalania jest gaz który jest schładzany, usuwana jest z niego wilgoć oraz, chlor i inne halogeny, a następnie detektor mierzy stężenie dwutlenku węgla.

Czytaj więcej

TOC – co to jest?

TOC to zawartość węgla organicznego, która obejmuje węgiel w związkach organicznych. Pomiaru często dokonuje się jako niespecyficznego wskaźnika jakości wody. Szybkość techniki oznaczania TOC sprawia, że jest to metoda prosta i dostarczająca doskonałych, precyzyjnych wyników.

Jaki analizator ogólnego węgla organicznego oferujemy?

W naszej ofercie można znaleźć zarówno prosty analizator TOC, jak i bardziej zaawansowane urządzenia. Proponujemy m.in.:

  • Analizator całkowitego węgla organicznego i azotu całkowitego TOC/TNb multi N/C 2100S do sprawnego i dokładnego oznaczania TOC, TIC, TC, NPOC w próbkach ciekłych i stałych za pomocą metody spalania wysokotemperaturowego.
  • Bezpośredni nastrzyk próbki minimalizuje drogę próbki i zapewnia całkowicie automatyczną kontrolę przebiegu procesu.
  • Analizator ogólnego węgla organicznego i azotu całkowitego TOC/TNb multi NC 3100 do szybkiego i precyzyjnego oznaczania TOC, TIC, TC, NPOC i POC w próbkach ciekłych i stałych metodą spalania wysokotemperaturowego. Spalanie w temperaturze do 950 stopni Celsjusza zapewnia rozkład praktycznie każdej próby.
  • Analizator TOC multi N/C pharma, dedykowany do analiz farmaceutycznych. Pozwala wykonywać analizę TOC, TIC, TC, NPOC, POC i TNb w próbkach ciekłych metodą wysokotemperaturową oraz UV. Zapewnia zgodność z farmakopeą europejską oraz amerykańską.
  • Analizator TOC multi N/C duo z automatycznym podajnikiem do prób stałych i ciekłych. Zapewnia bardzo szybkie przełączanie między jednym a drugim rodzajem prób z poziomu oprogramowania – bez potrzeby przezbrajania aparatu.
  • Analizator TOC multi N/C UV HS oznaczenie zachodzi przy pomocy promieniowania UV w obecności nadsiarczanu sodu.

Bez względu na wybór, precyzja i łatwość obsługi to podstawowe parametry, jakie wyróżniają analizatory TOC. Cena poszczególnych modeli różni się od siebie, dlatego zawsze zachęcamy do kontaktu w celu indywidualnej wyceny.

Ogólny węgiel organiczny – norma w próbkach

Wartość, jaką powinien mieć ogólny węgiel organiczny wchodzący w skład związków organicznych, jest wskaźnikiem czystości ścieku. To z kolei ma ogromne znaczenie w przypadku np. konieczności zrzutu ścieku do oczyszczalni. Wytyczne podają, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie powinna mieć więcej OWO niż 5 mg/l. W polskich normach znajduje się też informacja dotycząca stężenia węgla organicznego w wodach. Określają je 3 kategorie wód powierzchniowych (A1, A2 i A3). Kolejno jest to:

  • 5 mg/l dla wód wymagających prostego uzdatniania fizycznego,
  • 10 mg/l dla wód wymagających typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego,
  • 15 mg/l dla wód wymagających wysokosprawnego uzdatniania fizycznego oraz chemicznego.

Najwyższa dopuszczalna zawartość OWO w ściekach odprowadzanych do wód lub ziemi nie może przekraczać 30 mg/l. W przypadku wody do spożycia polskie normy wskazują, że zawartość OWO powinna być „bez nieprawidłowych zmian”. W ciągu roku natomiast różnica między największą a najmniejszą wartością nie powinna przekraczać 40% wskaźnika minimalnego.