Loading...

MULTIRAM

Spektrometr ramanowski

Bruker MultiRam

Bruker MultiRam to samodzielny wysokorozdzielczy spektrometr Ramana z transformatą Fouriera. W przypadku gdy fluorescencja próbki stanowi problem jedynym rozwiązaniem jest analiza za pomocą metody FT-Raman przy 1064 nm ze wzbudzeniem w bliskiej podczerwieni. Fluorescencja próbki może być o rząd wielkości większa niż rozpraszanie Ramana, co powoduje często wykluczenie obserwacji rozproszenia Ramana. Spektrometr MultiRam posiada bardzo dużą komorę pomiarową umożliwiającą umieszczenie szerokiej gamy przystawek pomiarowych do pomiaru wszystkich rodzajów próbek, od proszków po ciecze w fiolkach. W celu zwiększenia wydajności spektrometru MultiRam firma Bruker oferuje wiele różnych akcesoriów wewnętrznych i zewnętrznych, w tym mikroskop RamanScope III do analiz w skali mikro.

Ogólna charakterystyka spektrometru MultiRam:
  • Automatyczne rozpoznawanie przystawek pomiarowych oraz wewnętrznych komponentów
  • Możliwość aktualizacji o mikroskop FT-Raman lub dyspersyjny mikroskop Ramana
  • Dostępna druga linia wzbudzenia
  • Szeroka gama akcesoriów pomiarowych zewnętrznych i wewnętrznych
  • Wyjustowany na stałe interferometr RockSolid™ zapewniający najwyższą wytrzymałość
  • Zgodność z 21 CFR Part 11 oraz walidacja, GLP