Loading...

RAM II

Spektrometr Ramanowski

RAM II

Moduł RAM II jest pierwszym dwukanałowym modułem FT-Ramana. Jest to opcjonalny moduł, który można podłączyć do spektrometrów FTIR firmy Bruker z serii INVENIO oraz VERTEX. Wykorzystywany jest jeden port wejściowy i jeden port wyjściowy spektrometru. RAM II łączy szybką i łatwą obsługę oraz maksymalne tłumienie niepożądanej fluorescencji. Przełączanie między podczerwienią a Ramanem jest w pełni kontrolowane z poziomu oprogramowania.

Moduł RAM II jest wyposażony w standardowe wzbudzenie 1064 nm w celu maksymalnego tłumienia fluorescencji. Moduł może być skonfigurowany z możliwością wyboru kanału dla dodatkowej linii wzbudzenia.

Bruker RAM II
Ogólna charakterystyka modułu Ramana RAM II:
  • Moduł FT-Ramana do spektrometrów INVENIO i VERTEX
  • Automatyczne rozpoznawanie przystawek pomiarowych oraz wewnętrznych komponentów
  • Może być zaktualizowany o mikroskop FT-Raman lub dyspersyjny mikroskop Ramana
  • Dostępna druga linia wzbudzenia
  • Dostępna szeroka gama zewnętrznych i wewnętrznych przystawek
  • Zgodność z 21 CFR Part 11, walidacja