Loading...

Spektroskopia RAMAN

Spektrometria ramanowska

Spektrometria ramanowska to jedna z technik, która pozwala sprawnie monitorować i kontrolować w czasie rzeczywistym procesy produkcyjne. Technika ta sprawdza się w laboratoriach, gdzie określa zawartość związków chemicznych, bada jednorodność produktu, a także identyfikuje skład chemiczny pojedynczych cząstek. W ofercie naszych produktów można znaleźć precyzyjne urządzenia przeznaczone do tego procesu.

Czytaj więcej

Jaki spektrometr ramana oferujemy?

Nasz asortyment obejmuje spektrometr ramana w swojej klasycznej formie, a także wiele innych, specjalistycznych urządzeń. Do najpopularniejszych produktów można zaliczyć przede wszystkim:

Do czego wykorzystuje się spektrometrię ramana?

Spektrometria ramana służy do identyfikacji substancji chemicznych – materiałów dowodowych, narkotyków, substancji wybuchowych, leków itd. Proces przygotowania próbek w tej metodzie jest zredukowany do minimum. Zarówno spektrometr ręczny, jak i mikroskopy ramana stosuje się np. w przemyśle farmaceutycznym. Jest to spowodowane szybkością analizy i łatwością przygotowywania próbek. Zalety te doceniają właśnie laboratoria kontroli jakości w zakładach farmaceutycznych oraz kosmetycznych.

Inną dziedziną, która korzysta z tego typu urządzeń, jest chemia krystaliczna. Spektrometry ramana w ręcznej wersji to idealne produkty dla kryminalistyki i postępowania dowodowego. Z powodzeniem wykorzystuje je policja, wojsko, służby graniczne i celne. Spektrometry ręczne błyskawicznie i nieniszcząco analizują materiały dowodowe w miejscu zdarzenia.

Szybkość uzyskiwania informacji analitycznych i możliwość całkowitego niedestrukcyjnego przeprowadzenia analizy sprawia z kolei, że takie narzędzia stosuje się także w geologii i mineralogii. Technika spektroskopii ramana pozwala też klasyfikować i identyfikować żywice do celów naukowych czy komercyjnych. W wielu sytuacjach technikę tę wykorzystuje się do wyeliminowania z handlu imitacji i fałszerstw bursztynu. Metodę spektroskopii ramana można też wykorzystywać do badania związków w różnym stanie skupienia – ciał stałych, past, cieczy.

Jaki spektrometr ramanowski oferujemy?

W naszej ofercie można znaleźć spektrometr ramanowski wykonany wyłącznie z wysokiej jakości materiałów, które spełniają normy prawne oraz bezpieczeństwa. Klienci chętnie wybierają m.in.:

  • spektometr ramanowski RamanScope III, który stosuje metodę FT-Raman do mierzenia próbek o niewielkich rozmiarach. Bruker IR to dające dużo możliwości akcesorium, które można podłączyć do linii spektrometrów. Spektometr podłączony jest do spektrometru dzięki wysokowydajnościowemu światłowodowi, co gwarantuje optymalną wydajność pracy. Zmotoryzowany stolik daje z kolei możliwość przeprowadzania automatycznego mapowania próbek. Kodowane silniki zapewniają natomiast wysoką dokładność pozycjonowania.
  • spektrometr RAM II – pierwszy dwukanałowy moduł FT-Ramana. Ten funkcjonalny moduł można podłączyć do spektrometrów z serii INVENIO i VERTEX. Stosowany jest jeden port wejściowy i jeden wyjściowy spektrometru. RAM II stanowi połączenie szybkiej i łatwej obsługi, a także maksymalnego tłumienia niepożądanej fluorescencji. Możliwość przełączenia między podczerwienią a Ramanem jest całkowicie kontrolowana z poziomu oprogramowania. Moduł RAM II ma standardowe wzbudzenie 1064 nm i może być skonfigurowany z możliwością wyboru kanału dla dodatkowych linii wzbudzenia.
  • spektometr IR BrukerMultiRam – samodzielne wysokorozdzielcze urządzenie Ramana wyposażone w transformatę Fouriera. Jeśli fluorescencja próbki stanowi problem, wtedy jedynym rozwiązaniem jest analiza za pomocą techniki FT-Raman 1064 nm ze wzbudzeniem w bliskiej podczerwieni. Fluorescencja próbki może być nawet o rząd wielkości większa niż rozpraszanie Ramana, co często wyklucza obserwację rozproszenia. Dzięki spektrometrowi MultiRam można umieścić szeroką gamę przystawek pomiarowych do analizy wszystkich rodzajów próbek.
  • mikroskop ramanowski SENTERRA II. To urządzenie definiujące zupełnie odmienny poziom spektroskopii w klasie kompaktowych narzędzi Ramana. Zostało zaprojektowane po to, żeby zapewnić doskonałą czułość w połączeniu z wysoką wydajnością spektralną i obrazową. W efekcie SENTERRA II jest potężną platformą dla zaawansowanych aplikacji badawczych. Wyróżnia się wysokim stopniem automatyzacji, kompaktowym rozmiarem i wydajnym cyklem pracy. Niespotykana dotąd stabilność osi liczby falowej gwarantuje z kolei dokładne wyniki przy każdym zastosowaniu. Mikroskop sprawdzi się zarówno dla codziennych analiz, jak i do prac w laboratoriach badawczo-naukowych.
  • spektometr BRAVO o wyjątkowej wydajności i nowoczesnym designie. Wyróżnia się intuicyjnym graficznie interfejsem użytkownika, który jest obsługiwany przez duży ekran dotykowy. Ten ręczny spektrometr Ramana maksymalnie przyspiesza identyfikację surowców. Pozwala także weryfikować surowce nawet niedoświadczonym użytkownikom.