Loading...

Spektroskopia podczerwieni i Ramana

Spektrometry Bruker

Spektroskopia w podczerwieni

Spektroskopia w podczerwieni to technika pomiarowa, która wykorzystuje promieniowanie z zakresu niewidzialnego dla ludzkiego oka. Najczęściej korzysta się z metody absorpcji w podczerwieni, gdzie stosowane są typowe dla różnego rodzaju substancji chemicznych pasma absorpcyjne. Promieniowanie optyczne IR wyróżnia się częstotliwością zbliżoną do tej, jaką mają drgania cząsteczek. Przenikając przez analizowaną próbkę, jest pochłaniane w zależności od stopnia dopasowania do pasm w analizowanej substancji.

Czytaj więcej

Proces absorpcji promieniowania podczerwonego jest powiązany ze zmianami energii oscylacyjnej lub rotacyjnej cząsteczek. Absorbowaniu podlega tylko promieniowanie o określonych energiach, dzięki czemu można stabelaryzować substancje w zależności od pasm, a także dopasować widma nieznanych próbek do tych znajdujących się w bibliotece.

Dzięki spektroskopii podczerwieni można jednoznacznie zidentyfikować badaną substancję, ponieważ widma absorpcyjne są bardzo złożone i praktycznie nie zdarza się tak, że dwa związki chemiczne mają w tym zakresie takie same widma.

Czym się wyróżniają spektrometry IR?

Spektrometry IR korzystają z absorpcji w podczerwieni, dzięki czemu wyróżniają się zwiększoną czułością pomiarów i rozdzielczością. Spektrometr FTIR z dodatkowymi przystawkami pozwala wykonywać pomiary próbek ciekłych, stałych i gazowych.

Technikę tę stosuje w różnych gałęziach przemysłu, a także jako analiza surowców. Ponieważ uzyskane widma oscylacyjne mają złożony charakter, można jednoznacznie zidentyfikować związek na podstawie widma. W tym celu bardzo przydają się biblioteki widm IR, jakie można przeglądać z poziomu oprogramowania spektrometru. Zawierają bazy widm związków organicznych i nieorganicznych. Spektrometry FTIR pozwalają też wykonywać badania ilościowe. Oznaczenie zawartości konkretnych substancji techniką spektrofotometryczną bardzo skraca czas analiz w porównaniu z analizami chemicznymi.

Jak jest zbudowany spektrofotometr IR?

Spektrofotometr IR pozwala zmierzyć, jaka ilość światła jest absorbowana przez próbkę. Składa się kilku podstawowych części: źródła promieniowania, lasera, interferometru komory, w której umieszcza się próbkę i detektor. Źródło promieniowania podczerwonego zwykle jest ogrzewane elektrycznie do 1500 stopni Celsjusza i stanowi je włókno Nernsta (mieszanina cyrkonu, itru i erbu). W spektrometrii IR można analizować substancje zarówno w stanie gazowym, ciekłym, jak i stałym. Próbka nie powinna jedynie zawierać wody, ponieważ absorbuje ona silnie fale o długości ok. 3700 cm-1 i ok. 1630 cm-1.

Urządzenia w naszej ofercie zapewniają najwyższą wydajność zarówno rutynowych zadań w laboratorium, jak i tych, które wymagają zastosowania zaawansowanego. Proponujemy wysokiej jakości spektrometry, które dostępne są w atrakcyjnych, przystępnych cenach. Dzięki rozbudowanemu asortymentowi każdy Klient znajdzie w naszej ofercie spektrometry IR dopasowane do swoich potrzeb oraz możliwości. W razie ewentualnych problemów lub wątpliwości zawsze służymy profesjonalnym wsparciem oraz doradztwem na każdym etapie zakupu.