Loading...

SENTERA II

Spektrometr ramanowski

Bruker SENTERRA II

SENTERRA II definiuje nowy poziom spektroskopii w klasie kompaktowych mikroskopów Ramana.

SENTERRA II została zaprojektowana, aby zapewnić doskonałą czułość połączoną z wysoką wydajnością spektralną i obrazową. Sprawia to, że SENTERRA II jest potężną platformą dla zaawansowanych aplikacji badawczych. Ze względu na wysoki stopień automatyzacji, kompaktowy rozmiar i wydajny cykl pracy, SENTERRA II jest również idealnym narzędziem do przeprowadzania analiz w laboratorium kontroli jakości.
Niespotykana, wysoka stabilność osi liczby falowej gwarantuje precyzyjne i dokładne wyniki przy każdym użyciu. SENTERRA II jest mikroskopem RAMANA przeznaczonym zarówno, do codziennych, rutynowych analiz , jak i do prac w laboratoriach badawczo-naukowych.

Ogólna charakterystyka spektrometru Senterra II:
 • Naukowo-badawcza jakość spektroskopii
 • Intuicyjny i wygodny workflow, dzięki oprogramowanie i automatyzacji
 • Niezrównana dokładność i precyzja liczby falowej dzięki SureCAL™
 • Bezpośrednie obrazowanie Ramana
 • Zwarta konstrukcja ze spektrometrem umieszczonym w mikroskopie
 • Pełny zakres spektralny
 • Multi-laserowe wzbudzanie z możliwościami szybkiego przełączania
 • Kombinacja z technologią FT-Ramana dla zminimalizowania fluorescencji
 • W pełni zautomatyzowane testy przyrządów zgodnie z USP 1120, PhEur 2.2.48, ASTM E1840 i E2529-06
 • Pełna zgodność z GMP / cGMP, GLP i 21 CFRp11
 • Wersja otwartej budowy mikroskopu do badania większych próbek (np. w sztuce) z wysoką rozdzielczością boczną