Loading...

Sympozja

Sympozja

Sympozjum odbędzie sie w dniach 6-8.06.2022
Więcej informacji wkrótce

XXVI Sympozjum Analityczne “Klimatyczna Chemia Analityczna”

Patronat Honorowy Sympozjum objęli:
Prezes Głównego Urzędu Miar Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Poniedziałek

10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników
10:30 – 10:40 Otwarcie sympozjum
10:40 – 11:10
(30 minut)
Temperatura, krytyczny parametr pomiarów chemicznych prof. dr hab. Ewa Bulska
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
11:10 – 11:40
(30 minut)
Specjacja arsenu w roślinach morskich sprzężonymi technikami: HPLC/ICPMS i UPLC-ESIMS/MS prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz
UAM, Poznań
11:40 – 11:55
(15 minut)
Analytik Jena innowacyjne rozwiązania mgr inż. Mariusz Szkolmowski
MS Spektrum, Warszawa
11:55 – 12:20
(25 minut)
SENSITIVITY MATTERS – Advanced Applicability
of ICP-OES and ICP-MS Techniques of Analytik Jena
dr Jan Scholz
Analytik Jena, Jena, Germany
12:20 – 12:35 kawa
12:35 – 12:45 Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej NAGRODA KOMITETU CHEMII ANALITYCZNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
12:45 – 13:10
(25 minut)
Przepływowe detektory optoelektroniczne do oznaczania jonów fosforanowych i ich zastosowania analityczne
wykład laureata nagrody
dr Marta Fiedoruk-Pogrebniak
promotor – prof. dr hab. Robert Koncki
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
13:10 – 13:50 obiad
13:50 – 14:25
(35 minut)
Analiza danych z monitorowania ważności wyników w świetle wymagań akredytacyjnych mgr Katarzyna Szymańska
14:25 – 14:55
(30 minut)
Oznaczanie fluoru w produktach naftowych – wyzwania, problemy i sukcesy dr hab. Zofia Kowalewska, prof. PW
Wydział Budownictwa,
Mechaniki i Petrochemii,
Politechnika Warszawska, Płock
14:55 – 15:10 kawa
15:10 – 15:40
(30 minut)
Audit wewnętrzny wybranych elementów znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 mgr inż. Ryszard Malesa
Ekspert, auditor, Warszawa
15:40 – 16:10
(30 minut)
Certyfikacja materiałów odniesienia dr hab. Wojciech Hyk
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
16:10 – 16:40
(30 minut)
Klimaty muzealne: nieinwazyjne badania dzieł wielkich mistrzów dr hab. Barbara Wagner
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
16:40 – 17:10
(30 minut)
17:10 – 17:50 Sesja posterowa
17:10 – 17:50 Najwyższa jakość w nowej odsłonie – Certyfikowane Materiały Odniesienia Laboratorium Chemii GUM dr Anna Pietrzak
Samodzielne Laboratorium Chemii, GUM, Warszawa
17:10 – 17:50
17:10 – 17:50
17:10 – 17:50
20:00 Uroczysta kolacja

Wtorek

08:30 – 09:30 śniadanie
09:30 – 10:05
(35 minut)
Rola chemii analitycznej w kształtowaniu produkcji zwierzęcej ukierunkowanej na jakość, bezpieczeństwo żywności i środowisko dr Waldemar Korol
Instytut Zootechniki-PIB
Krajowe Laboratorium Pasz , Lublin
10:05 – 10:40
(35 minut)
Chrom w środowisku i metody badania jego specjacji dr hab. Barbara Leśniewska
Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
10:40 – 10:55 kawa
10:55 – 11:30
(35 minut)
Nanomateriały w analityce chemicznej i środowisku, wyzwania i możliwości prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski
UMCS, Lublin
11:30 – 12:00
(30 minut)
Badania geochemiczne w Arktyce – klucz do zrozumienia zmian klimatycznych prof. dr hab. Przemysław Niedzielski
UAM, Poznań
12:00 – 12:30
(30 minut)
Pobieranie próbek środowiskowych w świetle zmian klimatycznych dr inż. Piotr Pasławski
Auditor techniczny PCA, Warszawa
12:30 – 13:00
(30 minut)
Wymagania stawiane laboratoriom badającym wodę do spożycia w obszarze regulowanym prawnie dr inż. Agnieszka Wiśniewska
DOCTUS, Komorniki
13:00 – 13:30 obiad
13:30 – 16:30 Warsztaty aparaturowe
(rotacyjne zajęcia w podgrupach)
13:30 – 14:30
(60 minut)
Różne oblicza spektroskopowych analiz tworzyw sztucznych – porównanie metod FT-NIR i FT-IR mgr Katarzyna Hryniewicka
MS Spektrum, Warszawa
14:30 – 15:30
(60 minut)
Szeroki zakres ICP MS – nowe oblicze analizy śladowej prof. dr hab. Przemysław Niedzielski
15:30 – 16:30
(60 minut)
Analiza całkowitego węgla organicznego – łatwość obsługi w połączeniu z wysoką precyzją pomiaru inż. Mariusz Kubiak
MS Spektrum, Warszawa
17:00 – 19:30 Atrakcje:
• Profesjonalny pokaz przygotowywania drinków
lub
• Łatwo i pięknie – przyspieszony kurs makijażu dziennego
lub
• Zwiedzanie Bazyliki Licheńskiej
20:30 Spotkanie w chacie grillowej

Środa

08:00 – 09:00 śniadanie
09:00 Blok ISO 17025
09:00 – 09:35
(35 minut)
Doskonalenie systemu zarządzania laboratorium zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie wymagań dotyczących zasobów – problemy i wyzwania mgr Katarzyna Szymańska
09:35 – 10:05
(30 minut)
Kompetentny organizator PT/ILC oraz kryteria wyboru programów PT/ILC zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, DA-05, PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz EA4/21 mgr Krzysztof Jędrzejczyk
Laboratorium Celne
Pomorski Urząd Celno – Skarbowy, Gdynia
10:05 – 10:35
(30 minut)
Doskonalenie systemu zarządzania laboratorium zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie wymagań dotyczących procesów – najczęściej popełniane błędy mgr Marta Tytko
WSSE Kraków, Kraków
10:35 – 10:50 kawa
10:50 – 12:20
(90 minut)
Moderowany panel ekspercki nt.: Wyzwania i problemy akredytowanych laboratoriów po wdrożeniu znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
12:20 – 13:00
(40 minut)
Graficzne przedstawianie wyników pomiarów – błędy, niekonsekwencje, interpretacja prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Politechnika Gdańska, Gdańsk
13:00 – 13:10 Zamknięcie sympozjum
13:10 obiad

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

Sympozjum Analityczne

OPŁATY – O miejscu i opłatach poinformujemy Państwa wkrótce

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

LOGISTYKA – DATY MOGĄ ULEC ZMIANIE