Loading...

Topniki

Topniki

Charakterystyka topników firmy SPEX

Stapianie jest bardzo efektywną metodą przygotowania próbek typu tlenki, siarczki, fluorki, ferrostopy i metale do analiz technikami XRF, AAS, ICP, DPC itp. Próbki są (o ile to konieczne) proszkowane i mieszane z topnikiem; mieszanina ogrzewana jest do stopienia topnika, składniki próbki rozpuszczają się w topniku tworząc przejrzysty, homogeniczny stop.
Stop można analizować bezpośrednio techniką XRF lub po rozpuszczeniu w rozcieńczonym kwasie – innymi technikami, jako roztwór. W większości przypadków technika stapiania jest prostsza i daje dokładniejsze wyniki w porównaniu z klasycznym roztwarzaniem w kwasach lub metodą prasowania tabletek (XRF).

Zalety topników firmy SPEX:

  • homogeniczność - wszystkie partie topnika wytwarzane są zawsze w tym samym procesie technologicznym gwarantującym wysoką stabilność składu (jeżeli topnik nie jest homogeniczny - segregacja wpływa na intensywności w technice XRF)
  • czystość - w topnikach oznaczonych jako "Pure" zanieczyszczenia poszczególnymi pierwiastkami nie przekraczają 10 ppm; w klasie "Ultra Pure" zanieczyszczenia są praktycznie niewykrywalne
  • wysoka gęstość - topniki SPEX mają gęstość 1.4 (w porównaniu z powszechnie spotykaną gęstością 0.3); topnikami o dużej gęstości łatwiej jest operować, mierzyć/ważyć, a w wielu aplikacjach można stosować mniejsze - a więc i tańsze - naczynia platynowe
  • minimalna higroskopijność - topniki SPEX zawierają poniżej 0.05% wody; głównymi problemami związanymi z podwyższoną zawartością wody w topniku to pogorszenie dokładności wyników w związku z błędami stosunku wagowego próbka-topnik oraz pojawianie się pęcherzyków, a nawet możliwość wyrzucenia zawartości tygla
  • granulacja - topniki SPEX mają granulację powyżej 500µm, co oznacza, że nie zawierają pyłu; topniki pyliste ze względu na oddziaływania elektrostatyczne powodują straty topnika oraz tworzenie się szklistych kropli na ściankach tygla

Topniki dostępne w standardowej ofercie firmy MS Spektrum

Prod.  Topnik  Kwasowość
topnika
 Klasa
czystości
 Opakowanie
[g]
 Nr
katalogowy
 SPEX Czteroboran litu
 Pure  1000  SFF-0600
 SPEX 50% czteroboran litu
&
50% metaboran litu

 Pure  1000  SFF-0620
 Claisse Czteroboran litu
 Pure  1000  FF-0600
 Claisse Czteroboran litu
 Ultra Pure  1000  FF-0601
 Claisse Czteroboran litu
(puszysty)

 Pure  500  FF-0600-10
 Claisse Czteroboran litu
(puszysty)

 Ultra Pure  500  FF-0601-10
 Claisse Metaboran litu
 Pure  1000  FF-0610
 Claisse Metaboran litu
 Ultra Pure  1000  FF-0611
 Claisse 50% czteroboran litu
&
50% metaboran litu

 Pure  1000  FF-0620
 Claisse 50% czteroboran litu
&
50% metaboran litu

 Ultra Pure  1000  FF-0621
 Claisse 66% czteroboran litu
&
34% metaboran litu

 Pure  1000  FF-0644
 Claisse 66% czteroboran litu
&
34% metaboran litu

 Ultra Pure  1000  FF-0645
 Claisse 66% czteroboran litu
&
34% metaboran litu
&
dodatek LiBr jako czynnik uwalniający

 Pure  1000  FF-0644-60
 Claisse 66% czteroboran litu
&
34% metaboran litu
&
dodatek LiBr jako czynnik uwalniający

 Ultra Pure  1000  FF-0645-60
 Claisse Czteroboran sodu  Pure  1000  FF-0630
 Claisse 75% czteroboran litu
&
25% metaboran litu

 Pure  1000  FF-0650
 Claisse 90% czteroboran litu
&
10% węglan litu
 Pure  1000  FF-0651
 Claisse Bromek litu (LiBr) – roztwór
(jako dodatek)
 15 ml  FF-0711
 Katanax Czteroboran litu
 Pure  1000  KP3007P
 Katanax Czteroboran litu
 Ultra pure  1000  KP3007UP
 Katanax 99.5% czteroboran litu
&
0.5% LiBr

 Pure  1000  KP3001P
 Katanax 99.5% czteroboran litu
&
0.5% LiBr

 Ultra pure  1000  KP3001UP
 Katanax 99.5% czteroboran litu
&
0.5% LiI

 Pure  1000  KP3016P
 Katanax 99.5% czteroboran litu
&
0.5% LiI

 Ultra pure  1000  KP3016UP