Loading...

Warsztaty Analityczne Kielce

Warsztaty Analityczne Kielce

Logo MSSpektrukm

ZAPROSZENIE

Firma MS Spektrum ma zaszczyt zaprosić Państwa na

Warsztaty analityczne MS Spektrum

Kielce 10.03.2022

Miejsce warsztatów

Hotel Tęczowy Młyn Kielce

Ul. Zakładowa 4, 25-760 Kielce

tel. recepcja (41) 335 21 00

Program Warsztatów Analitycznych MS Spektrum

Program Warsztatów Analitycznych MS Spektrum

  10 marca 2022r., czwartek  
9:00 – 9:10 Wprowadzenie mgr inż. Mariusz Szkolmowski
9:10 – 9:45

Nowa jakość w analizie pierwiastkowej z zastosowaniem wysokorozdzielczych spektrometrów emisyjnych ICP-OES

i absorpcyjnych HR-CS AAS Firmy Analytik Jena

mgr inż. Sebastian Górazdowski
9:45 – 10:20 Nowoczesne i oszczędne podejście do techniki ICP-MS na podstawie spektrometrów ICP-MS firmy Analytik Jena

mgr inż. Piotr Działowski

 

10:20 – 10:35 Spektrofotometria UV-Vis w nowoczesnym wydaniu – nowości ze świata firmy Analytik Jena mgr Katarzyna Hryniewicka
10:35 – 10:50 Przerwa kawowa
10:50 – 11.10

Analiza TOC (OWO) metodą wysokotemperaturową oraz UV

z wykorzystaniem analizatorów serii multi NC firmy Analytik Jena

mgr inż. Karolina Wolny

 

11:10 – 11.30 Analiza elementarna węgla, siarki i chloru w próbkach stałych inż. Mariusz Kubiak
11:30 – 11:45 Zastosowanie nowych technik elektroanalitycznych w analizach laboratoryjnych, terenowych oraz procesowych

mgr inż. Magdalena Ambryszewska

 

11:45 – 12:00

Przegląd części zużywalnych i zamiennych do metod spektroskopowych

i chromatograficznych

mgr Magdalena Dąbkowska
12:00 – 12:30  Spektrometria FTIR i Ramanowska jako narzędzie do identyfikacji substancji

mgr Katarzyna Hryniewicka

 

12:30 – 12:50

Homogenizacja i ekstrakcja próbek za pomocą

systemu Geno Grinder

mgr inż. Magdalena Ambryszewska
12:50 – 13:20 Zastosowanie techniki FT-NIR w różnych gałęziach przemysłu mgr Patrycja Niedbalska
13:20 – 13:40 Przerwa kawowa
13:40 – 14:00 Metody przygotowania próbek. Pokaz młynka kriogenicznego wykorzystywanego do przygotowania trudno mielących się próbek

mgr Dariusz Marek

mgr Grzegorz Cisoń

14:00 – 14:40 Prezentacja fotometru płomieniowego dla wybranych pierwiastków,
pomiar zawartości Na, K w wodzie wodociągowej, mineralnej/źródlanej

mgr inż. Sebastian Górazdowski

 

14:40 – 15:00 Wykrywanie zafałszowań produktów spożywczych oraz szybka analiza tłuszczu i wilgotności techniką NMR mgr Dariusz Marek
15:00     Ogólna dyskusja i wręczenie certyfikatów

Dojazd

W przypadku pytań związanych z dojazdem prosimy o kontakt pod nr tel. (61)250 33 14

Kontakt

Marzena Szulęcka

e-mail: marzena.szulecka@sge.nazwa.pl

Tel.: +48 665 151-564


Karolina Łyszkiewicz

e-mail: karolina.lyszkiewicz@sge.nazwa.pl

Tel: +48 665-151-507


Ze względu na ograniczoną ilość miejsc uprzejmie prosimy o potwierdzenie Państwa udziału w Warsztatach e-mailem do dnia 3.03.2022 r. , przesyłając na adres :

marzena.szulecka@sge.nazwa.pl lub karolina.lyszkiewicz@sge.nazwa.pl skan wypełnionej karty zgłoszeniowej.

Kartę zgłoszeniową można pobrać klikając tutaj KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

W karcie zgłoszeniowej prosimy o podanie dokładnych danych uczestnika.