Loading...

Serwis2

Serwis2

Informacje dla użytkowników

Autoryzowany serwis MS Spektrum

Firma MS Spektrum świadczy profesjonalne usługi serwisu, instalacji, szkoleń, kwalifikacji, konsultacji technicznych dotyczących aparatury analitycznej firm Analytik Jena, Bruker, GBC, Agilent, Varian, Spex, BWB w zakresie spektrometrów (AAS, ICP – OES, ICP-MS), spektrofotometrów (UV-Vis, FTIR), fotometrów płomieniowych, młynków kriogenicznych oraz stapiarek.

Nasi Inżynierowie Serwisowi posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie do wykonywania usług.

Zakres usług

  • Instalacja dostarczanych urządzeń

  • Pełna kwalifikacja IQ/OQ/PQ Twojej aparatury
  • Zdalne wsparcie serwisowe i aplikacyjne

  • Umowy serwisowe

Struktura Serwisu MS Spektrum

  • Koordynator: Karolina Łyszkiewicz
  • Inżynier Serwisowy Dariusz Starzyk
  • Inżynier Serwisowy Adam Szymonowicz
  • Inżynier Serwisowy Rafał Koloszewski
  Wszelkie sprawy dotyczące przeglądów, kwalifikacji OQ, PQ, awarii, szkoleń aplikacyjno – instruktażowych, instalacji, konsultacji technicznych i umów serwisowych prosimy zgłaszać: pocztą elektroniczną: serwis@msspektrum.pl telefonicznie pod nr +48 665-151-507