Loading...

Seminarium Analityczne

Seminarium Analityczne

Wraz z firmą MS EDU zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz do rejestracji na Seminarium Analityczne, które odbędzie się w dniach 4-6 października 2023 roku w Zakopanem. Program
PROGRAM SEMINARIUM ANALITYCZNEGO
ZAKOPANE 2023
Dzień pierwszy 04 października 2023 (środa)
 
1500 – 1630 Rejestracja uczestników
1630– 1700 Jakie parametry ma Twój olej? Analiza produktów spożywczych na urządzeniu Foodlab firmy CDR. Magdalena Ambryszewska, MS Spektrum
1700– 1730 Spektrometr FTIR – idealne narzędzie w każdym laboratorium         Katarzyna Hryniewicka MS Spektrum
1730– 1750 Przerwa kawowa
1750 – 1830 Już był w ogródku, już witał się z gąską. Od pobrania próbki do wyniku analizy, czyli Testchemu sposoby na lisa TESTECHEM
1830 – 1910 Warsztaty z TOC: „Analizator TOC firmy Analytik Jena w praktyce Mariusz Kubiak, Karolina Wolny MS Spektrum
2000 KOLACJA
 
Dzień drugi 05 października 2023 (czwartek)
 
830 – 945 Śniadanie
945 – 1000 MS SPEKTRUM – Twój partner w spektroskopii Mariusz Szkolmowski, MS Spektrum
1000 – 1100 ICP MS w rutynowej analityce. prof. dr hab. Przemysław Niedzielski, UAM w Poznaniu
1100 – 1200 HR-ICP-OES – wysokorozdzielcza optyczna spektrometria emisyjna w analizie próbek różnego pochodzenia. dr n. farm. Jan Sawicki UM w Lublinie
1200 – 1230 Przerwa kawowa
1230 – 1430 Blok PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – „Monitorowanie ważności wyników – na co zwracać uwagę, a czego unikać”
Realizowany w formie warsztatów w zakresie m.in. planowania działań realizowanych w ramach monitorowania ważności wyników, doboru kryteriów w ramach realizowanych działań, sposobu prowadzenia zapisów oraz interpretacji zapisów i śledzenia kierunków ich zmian oraz wykorzystania narzędzi z potwierdzenia ważności wyników do nadzorowania i monitorowania kompetencji technicznych personelu laboratorium. dr inż. Agnieszka Wiśniewska Ekspert MS EDU mgr Katarzyna Szymańska, Ekspert MS EDU mgr Marta Tytko, Ekspert MS EDU  
1430 – 1600 Przerwa obiadowa
1600 – 1700 Wybrane aspekty metrologiczne w działalności laboratorium ze szczególnym uwzględnieniem zmian w wybranych międzynarodowych przewodnikach i dokumentach normatywnych. mgr Andrzej Hantz GUM  
1700 – 1730 RADWAG  
1730 – 1830 Narzędzia statystyczne w laboratorium analitycznym prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka Politechnika Gdańska
2000 KOLACJA
 
Dzień trzeci 06 października 2022 (piątek)
 
900 – 930 Śniadanie
930 -1030 Podsumowanie seminarium i ogólna dyskusja
1030 Zakończenie seminarium