O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

Roztwory wzorcowe

Wzorce organiczne - kongenery PCB (polichlorowane bifenyle)

Wzorce kongenerów PCB do chromatografii gazowej (GC) i spektrometrii mas (MS) firmy SPEX CertiPrep.

Roztwory wzorcowe kongenerów PCB firmy SPEX są dedykowane do poniższych metod.
EPA 508: Determination of Chlorinated Pesticides (GC/ECD)
EPA 608: Methods for Organic Chemical Analysis of Municipal and Industrial Wastewater- Organochloride Pesticides and PCBs
EPA 8082: Polychlorinated Biphenyls (PCBs) by Gas Chromatography
EPA 8270: Semi-Volatile Organic Analytes Using HLB Disks
EPA 8270C

 

Wyszukiwarka wzorców organicznych - kongenery PCB

 

Nr CAS wzorca PCB:

Nr katalogowy wzorca PCB:

 

Wzorce organiczne - kongenery PCB

Nazwa

CAS

Stężenie
Objętość

Wzór strukturalny
wzór sumaryczny

Matryca
(skład)

nr katalogowy

Uwagi

Oferta

PCB CONGENER BZ-1

2-Chlorobiphenyl

2051-60-7

100
µg/ml

1 ml


C12H9Cl

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-1PCB CONGENER BZ-2

3-Chlorobiphenyl

2051-61-8

100
µg/ml

1 ml


C12H9Cl

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-2PCB CONGENER BZ-3

4-Chlorobiphenyl

2051-62-9

100
µg/ml

1 ml


C12H9Cl

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-3PCB CONGENER BZ-4

2,2'-Dichlorobiphenyl

13029-08-8

100
µg/ml

1 ml


C12H8Cl2

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-4PCB CONGENER BZ-5

2,3-Dichlorobiphenyl

16605-91-7

100
µg/ml

1 ml


C12H8Cl2

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-5PCB CONGENER BZ-6

2,3'-Dichlorobiphenyl

25569-80-6

100
µg/ml

1 ml


C12H8Cl2

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-6PCB CONGENER BZ-7

2,4-Dichlorobiphenyl

33284-50-3

100
µg/ml

1 ml


C12H8Cl2

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-7PCB CONGENER BZ-9

2,5-Dichlorobiphenyl

34883-39-1

100
µg/ml

1 ml


C12H8Cl2

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-9PCB CONGENER BZ-10

2,6-Dichlorobiphenyl

33146-45-1

100
µg/ml

1 ml


C12H8Cl2

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-10PCB CONGENER BZ-11

3,3'-Dichlorobiphenyl

2050-67-1

100
µg/ml

1 ml


C12H8Cl2

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-11PCB CONGENER BZ-13

3,4'-Dichlorobiphenyl

2974-90-5

100
µg/ml

1 ml


C12H8Cl2

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-13PCB CONGENER BZ-14

3,5-Dichlorobiphenyl

34883-41-5

100
µg/ml

1 ml


C12H8Cl2

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-14PCB CONGENER BZ-15

4,4'-Dichlorobiphenyl

2050-68-2

100
µg/ml

1 ml


C12H8Cl2

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-15PCB CONGENER BZ-16

2,2',3-Trichlorobiphenyl

38444-78-9

100
µg/ml

1 ml


C12H7Cl3

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-16PCB CONGENER BZ-17

2,2',4-Trichlorobiphenyl

37680-66-3

100
µg/ml

1 ml


C12H7Cl3

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-17PCB CONGENER BZ-18

2,2',5-Trichlorobiphenyl

37680-65-2

100
µg/ml

1 ml


C12H7Cl3

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-18PCB CONGENER BZ-19

2,2',6-Trichlorobiphenyl

38444-73-4

100
µg/ml

1 ml


C12H7Cl3

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-19PCB CONGENER BZ-21

2,3,4-Trichlorobiphenyl

55702-46-0

100
µg/ml

1 ml


C12H7Cl3

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-21PCB CONGENER BZ-22

2,3,4'-Trichlorobiphenyl

38444-85-8

100
µg/ml

1 ml


C12H7Cl3

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-22PCB CONGENER BZ-23

2,3,5-Trichlorobiphenyl

55720-44-0

100
µg/ml

1 ml


C12H7Cl3

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-23PCB CONGENER BZ-24

2,3,6-Trichlorobiphenyl

55702-45-9

100
µg/ml

1 ml


C12H7Cl3

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-24PCB CONGENER BZ-25

2,3',4-Trichlorobiphenyl

55712-37-3

100
µg/ml

1 ml


C12H7Cl3

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-25PCB CONGENER BZ-26

2,3',5-Trichlorobiphenyl

38444-81-4

100
µg/ml

1 ml


C12H7Cl3

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-26PCB CONGENER BZ-27

2,3',6-Trichlorobiphenyl

38444-76-7

100
µg/ml

1 ml


C12H7Cl3

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-27PCB CONGENER BZ-29

2,4,5-Trichlorobiphenyl

15862-07-4

100
µg/ml

1 ml


C12H7Cl3

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-29PCB CONGENER BZ-30

2,4,6-Trichlorobiphenyl

35693-92-6

100
µg/ml

1 ml


C12H7Cl3

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-30PCB CONGENER BZ-31

2,4',5-Trichlorobiphenyl

16606-02-3

100
µg/ml

1 ml


C12H7Cl3

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-31PCB CONGENER BZ-32

2,4',6-Trichlorobiphenyl

38444-77-8

100
µg/ml

1 ml


C12H7Cl3

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-32PCB CONGENER BZ-33

2',3,4-Trichlorobiphenyl

38444-86-9

100
µg/ml

1 ml


C12H7Cl3

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-33PCB CONGENER BZ-34

2,3',5'-Trichlorobiphenyl

37680-68-5

100
µg/ml

1 ml


C12H7Cl3

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-34PCB CONGENER BZ-36

3,3',5-Trichlorobiphenyl

38444-87-0

100
µg/ml

1 ml


C12H7Cl3

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-36PCB CONGENER BZ-37

3,4,4'-Trichlorobiphenyl

38444-90-5

100
µg/ml

1 ml


C12H7Cl3

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-37PCB CONGENER BZ-38

3,4,5-Trichlorobiphenyl

53555-66-1

100
µg/ml

1 ml


C12H7Cl3

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-38PCB CONGENER BZ-39

3,4',5-Trichlorobiphenyl

38444-88-1

100
µg/ml

1 ml


C12H7Cl3

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-39PCB CONGENER BZ-40

2,2',3,3'-Tetrachlorobiphenyl

38444-93-8

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-40PCB CONGENER BZ-41

2,2',3,4-Tetrachlorobiphenyl

52663-59-9

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-41PCB CONGENER BZ-42

2,2',3,4'-Tetrachlorobiphenyl

36559-22-5

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-42PCB CONGENER BZ-43

2,2',3,5-Tetrachlorobiphenyl

70362-46-8

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-43PCB CONGENER BZ-44

2,2',3,5'-Tetrachlorobiphenyl

41464-39-5

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-44PCB CONGENER BZ-45

2,2',3,6-Tetrachlorobiphenyl

70362-45-7

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-45PCB CONGENER BZ-46

2,2',3,6'-Tetrachlorobiphenyl

41464-47-5

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-46PCB CONGENER BZ-48

2,2',4,5-Tetrachlorobiphenyl

70362-47-9

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-48PCB CONGENER BZ-49

2,2',4,5'-Tetrachlorobiphenyl

41464-40-8

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-49PCB CONGENER BZ-50

2,2',4,6-Tetrachlorobiphenyl

62796-65-0

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-50PCB CONGENER BZ-53

2,2',5,6'-Tetrachlorobiphenyl

41464-41-9

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-53PCB CONGENER BZ-54

2,2',6,6'-Tetrachlorobiphenyl

15968-05-5

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-54PCB CONGENER BZ-55

2,3,3',4-Tetrachlorobiphenyl

74338-24-2

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-55PCB CONGENER BZ-56

2,3,3',4'-Tetrachlorobiphenyl

41464-43-1

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-56PCB CONGENER BZ-57

2,3,3',5-Tetrachlorobiphenyl

70424-67-8

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-57PCB CONGENER BZ-58

2,3,3',5'-Tetrachlorobiphenyl

41464-49-7

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-58PCB CONGENER BZ-59

2,3,3',6-Tetrachlorobiphenyl

74472-33-6

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-59PCB CONGENER BZ-60

2,3,4,4'-Tetrachlorobiphenyl

33025-41-1

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-60PCB CONGENER BZ-61

2,3,4,5-Tetrachlorobiphenyl

33284-53-6

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-61PCB CONGENER BZ-62

2,3,4,6-Tetrachlorobiphenyl

54230-22-7

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-62PCB CONGENER BZ-63

2,3,4',5-Tetrachlorobiphenyl

74472-34-7

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-63PCB CONGENER BZ-64

2,3,4',6-Tetrachlorobiphenyl

52663-58-8

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-64PCB CONGENER BZ-65

2,3,5,6-Tetrachlorobiphenyl

33284-54-7

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-65PCB CONGENER BZ-66

2,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl

32598-10-0

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-66PCB CONGENER BZ-67

2,3',4,5-Tetrachlorobiphenyl

73575-53-8

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-67PCB CONGENER BZ-69

2,3',4,6-Tetrachlorobiphenyl

60233-24-1

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-69PCB CONGENER BZ-70

2,3',4',5-Tetrachlorobiphenyl

32598-11-1

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-70PCB CONGENER BZ-71

2,3',4',6-Tetrachlorobiphenyl

41464-46-4

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-71PCB CONGENER BZ-72

2,3',5,5'-Tetrachlorobiphenyl

41464-42-0

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-72PCB CONGENER BZ-73

2,3',5',6-Tetrachlorobiphenyl

74338-23-1

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-73PCB CONGENER BZ-74

2,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl

32690-93-0

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-74PCB CONGENER BZ-75

2,4,4',6-Tetrachlorobiphenyl

32598-12-2

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-75PCB CONGENER BZ-76

2,3',4',5'-Tetrachlorobiphenyl

70362-48-0

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-76PCB CONGENER BZ-77

3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl

32598-13-3

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-77PCB CONGENER BZ-78

3,3',4,5-Tetrachlorobiphenyl

70362-49-1

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-78PCB CONGENER BZ-79

3,3',4,5'-Tetrachlorobiphenyl

41464-48-6

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-79PCB CONGENER BZ-81

3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl

70362-50-4

100
µg/ml

1 ml


C12H6Cl4

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-81PCB CONGENER BZ-82

2,2',3,3',4-Pentachlorobiphenyl

52663-62-4

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-82PCB CONGENER BZ-83

2,2',3,3',5-Pentachlorobiphenyl

60145-20-2

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-83PCB CONGENER BZ-84

2,2',3,3',6-Pentachlorobiphenyl

52663-60-2

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-84PCB CONGENER BZ-85

2,2',3,4,4'-Pentachlorobiphenyl

65510-45-4

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-85PCB CONGENER BZ-86

2,2',3,4,5-Pentachlorobiphenyl

55312-69-1

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-86PCB CONGENER BZ-87

2,2',3,4,5'-Pentachlorobiphenyl

38380-02-8

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-87PCB CONGENER BZ-88

2,2',3,4,6-Pentachlorobiphenyl

55215-17-3

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-88PCB CONGENER BZ-89

2,2',3,4,6'-Tetrachlorobiphenyl

73575-57-2

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-89PCB CONGENER BZ-90

2,2',3,4',5-Pentachlorobiphenyl

68194-07-0

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-90PCB CONGENER BZ-91

2,2',3,4',6-Pentachlorobiphenyl

68194-05-8

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-91PCB CONGENER BZ-92

2,2',3,5,5'-Pentachlorobiphenyl

52663-61-3

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-92PCB CONGENER BZ-93

2,2',3,5,6-Pentachlorobiphenyl

73575-56-1

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-93PCB CONGENER BZ-94

2,2',3,5,6'-Pentachlorobiphenyl

73575-55-0

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-94PCB CONGENER BZ-95

2,2',3,5',6-Pentachlorobiphenyl

38379-99-6

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-95PCB CONGENER BZ-96

2,2',3,6,6'-Pentachlorobiphenyl

73575-54-9

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-96PCB CONGENER BZ-97

2,2',3,4',5'-Pentachlorobiphenyl

41464-51-1

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-97PCB CONGENER BZ-98

2,2',3',4,6-Pentachlorobiphenyl

60233-25-2

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-98PCB CONGENER BZ-99

2,2',4,4',5-Pentachlorobiphenyl

38380-01-7

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-99PCB CONGENER BZ-100

2,2',4,4',6-Pentachlorobiphenyl

39485-83-1

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-100PCB CONGENER BZ-101

2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl

37680-73-2

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-101PCB CONGENER BZ-102

2,2',4,5,6'-Pentachlorobiphenyl

68194-06-9

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-102PCB CONGENER BZ-103

2,2',4,5',6-Pentachlorobiphenyl

60145-21-3

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-103PCB CONGENER BZ-104

2,2',4,6,6'-Pentachlorobiphenyl

56558-16-8

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-104PCB CONGENER BZ-105

2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl

32598-14-4

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-105PCB CONGENER BZ-106

2,3,3',4,5-Pentachlorobiphenyl

70424-69-0

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-106PCB CONGENER BZ-107

2,3,3',4',5-Pentachlorobiphenyl

70424-68-9

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-107PCB CONGENER BZ-108

2,3,3',4,5'-Pentachlorobiphenyl

70362-41-3

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-108PCB CONGENER BZ-109

2,3,3',4,6-Pentachlorobiphenyl

74472-35-8

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-109PCB CONGENER BZ-110

2,3,3',4',6-Pentachlorobiphenyl

38380-03-9

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-110PCB CONGENER BZ-111

2,3,3',5,5'-Pentachlorobiphenyl

39635-32-0

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-111PCB CONGENER BZ-112

2,3,3',5,6-Pentachlorobiphenyl

74472-36-9

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-112PCB CONGENER BZ-113

2,3,3',5',6-Pentachlorobiphenyl

68194-10-5

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-113PCB CONGENER BZ-115

2,3,4,4',6-Pentachlorobiphenyl

74472-38-1

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-115PCB CONGENER BZ-116

2,3,4,5,6-Pentachlorobiphenyl

18259-05-7

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-116PCB CONGENER BZ-117

2,3,4',5,6-Pentachlorobiphenyl

68194-11-6

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-117PCB CONGENER BZ-118

2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl

31508-00-6

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-118PCB CONGENER BZ-119

2,3',4,4',6-Pentachlorobiphenyl

56558-17-9

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-119PCB CONGENER BZ-120

2,3',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl

68194-12-7

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-120PCB CONGENER BZ-121

2,3',4,5',6-Pentachlorobiphenyl

56558-18-0

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-121PCB CONGENER BZ-122

2,3,3',4',5'-Pentachlorobiphenyl

76842-07-4

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-122PCB CONGENER BZ-123

2,3',4,4',5'-Pentachlorobiphenyl

65510-44-3

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-123PCB CONGENER BZ-124

2,3',4',5,5'-Pentachlorobiphenyl

70424-70-3

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-124PCB CONGENER BZ-125

2,3',4',5',6-Pentachlorobiphenyl

74472-39-2

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-125PCB CONGENER BZ-126

3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl

57465-28-8

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-126PCB CONGENER BZ-127

3,3',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl

39635-33-1

100
µg/ml

1 ml


C12H5Cl5

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-127PCB CONGENER BZ-128

2,2',3,3',4,4'-Hexachlorobiphenyl

38380-07-3

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-128PCB CONGENER BZ-129

2,2',3,3',4,5-Hexachlorobiphenyl

55215-18-4

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-129PCB CONGENER BZ-130

2,2',3,3',4,5'-Hexachlorobiphenyl

52663-66-8

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-130PCB CONGENER BZ-131

2,2',3,3',4,6-Hexachlorobiphenyl

61798-70-7

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-131PCB CONGENER BZ-132

2,2',3,3',4,6'-Hexachlorobiphenyl

38380-05-1

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-132PCB CONGENER BZ-133

2,2',3,3',5,5'-Hexachlorobiphenyl

35694-04-3

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-133PCB CONGENER BZ-134

2,2',3,3',5,6-Hexachlorobiphenyl

52704-70-8

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-134PCB CONGENER BZ-135

2,2',3,3',5,6'-Hexachlorobiphenyl

52744-13-5

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-135PCB CONGENER BZ-136

2,2',3,3',6,6'-Hexachlorobiphenyl

38411-22-2

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-136PCB CONGENER BZ-137

2,2',3,4,4',5-Hexachlorobiphenyl

35694-06-5

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-137PCB CONGENER BZ-138

2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl

35065-28-2

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-138PCB CONGENER BZ-139

2,2',3,4,4',6-Hexachlorobiphenyl

56030-56-9

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-139PCB CONGENER BZ-140

2,2',3,4,4',6'-Hexachlorobiphenyl

59291-64-4

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-140PCB CONGENER BZ-141

2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphenyl

52712-04-6

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-141PCB CONGENER BZ-142

2,2',3,4,5,6-Hexachlorobiphenyl

41411-61-4

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-142PCB CONGENER BZ-143

2,2',3,4,5,6'-Hexachlorobiphenyl

68194-15-0

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-143PCB CONGENER BZ-144

2,2',3,4,5',6-Hexachlorobiphenyl

68194-14-9

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-144PCB CONGENER BZ-145

2,2',3,4,6,6'-Hexachlorobiphenyl

74472-40-5

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-145PCB CONGENER BZ-146

2,2',3,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl

51908-16-8

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-146PCB CONGENER BZ-147

2,2',3,4',5,6-Hexachlorobiphenyl

68194-13-8

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-147PCB CONGENER BZ-148

2,2',3,4',5,6'-Hexachlorobiphenyl

74472-41-6

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-148PCB CONGENER BZ-149

2,2',3,4',5',6-Hexachlorobiphenyl

38380-04-0

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-149PCB CONGENER BZ-150

2,2',3,4',6,6'-Hexachlorobiphenyl

68194-08-1

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-150PCB CONGENER BZ-151

2,2',3,5,5',6-Hexachlorobiphenyl

52663-63-5

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-151PCB CONGENER BZ-152

2,2',3,5,6,6'-Hexachlorobiphenyl

68194-09-2

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-152PCB CONGENER BZ-154

2,2',4,4',5,6'-Hexachlorobiphenyl

60145-22-4

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-154PCB CONGENER BZ-155

2,2',4,4',6,6'-Hexachlorobiphenyl

33979-03-2

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-155PCB CONGENER BZ-156

2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl

38380-08-4

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-156PCB CONGENER BZ-157

2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl

69782-90-7

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-157PCB CONGENER BZ-158

2,3,3',4,4',6-Hexachlorobiphenyl

74472-42-7

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-158PCB CONGENER BZ-159

2,3,3',4,5,5'-Hexachlorobiphenyl

39635-35-3

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-159PCB CONGENER BZ-160

2,3,3',4,5,6-Hexachlorobiphenyl

41411-62-5

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-160PCB CONGENER BZ-161

2,3,3',4,5',6-Hexachlorobiphenyl

74472-43-8

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-161PCB CONGENER BZ-162

2,3,3',4',5,5'-Hexachlorobiphenyl

39635-34-2

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-162PCB CONGENER BZ-163

2,3,3',4',5,6-Hexachlorobiphenyl

74472-44-9

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-163PCB CONGENER BZ-164

2,3,3',4',5',6-Hexachlorobiphenyl

74472-45-0

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-164PCB CONGENER BZ-165

2,3,3',5,5',6-Hexachlorobiphenyl

74472-46-1

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-165PCB CONGENER BZ-166

2,3,4,4',5,6-Hexachlorobiphenyl

41411-63-6

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-166PCB CONGENER BZ-167

2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl

52663-72-6

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-167PCB CONGENER BZ-168

2,3',4,4',5',6-Hexachlorobiphenyl

59291-65-5

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-168PCB CONGENER BZ-169

3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl

32774-16-6

100
µg/ml

1 ml


C12H4Cl6

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-169PCB Congener BZ-170

2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl

35065-30-6

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-170PCB Congener BZ-171

2,2',3,3',4,4',6-Heptachlorobiphenyl

52663-71-5

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-171PCB Congener BZ-172

2,2',3,3',4,5,5'-Heptachlorobiphenyl

52663-74-8

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-172PCB Congener BZ-173

2,2'3,3',4,5,6-Heptachlorobiphenyl

68194-16-1

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-173PCB Congener BZ-174

2,2',3,3',4,5,6'-Heptachlorobiphenyl

38411-25-5

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-174PCB Congener BZ-175

2,2',3,3',4,5',6-Heptachlorobiphenyl

40186-70-7

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-175PCB Congener BZ-176

2,2',3,3',4,6,6'-Heptachlorobiphenyl

52663-65-7

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-176PCB Congener BZ-177

2,2',3,3',4,5',6'-Heptachlorobiphenyl

52663-70-4

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-177PCB CONGENER BZ-178

2,2',3,3',5,5',6-Heptachlorobiphenyl

52663-67-9

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-178PCB Congener BZ-179

2,2',3,3',5,6,6'-Heptachlorobiphenyl

52663-64-6

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-179PCB Congener BZ-180

2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl

35065-29-3

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-180PCB Congener BZ-181

2,2',3,4,4',5,6-Heptachlorobiphenyl

74472-47-2

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-181PCB Congener BZ-182

2,2',3,4,4',5,6'-Heptachlorobiphenyl

60145-23-5

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-182PCB Congener BZ-183

2,2',3,4,4',5',6-Heptachlorobiphenyl

52663-69-1

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-183PCB Congener BZ-184

2,2',3,4,4',6,6'-Heptachlorobiphenyl

74472-48-3

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-184PCB Congener BZ-185

2,2',3,4,5,5',6- Heptachlorobiphenyl

52712-05-7

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-185PCB Congener BZ-186

2,2',3,4,5,6,6'-Heptachlorobiphenyl

74472-49-4

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-186PCB Congener BZ-187

2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl

52663-68-0

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-187PCB Congener BZ-188

2,2',3,4',5,6,6'-Heptachlorobiphenyl

74487-85-7

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-188PCB Congener BZ-189

2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl

39635-31-9

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-189PCB Congener BZ-190

2,3,3',4,4',5,6-Heptachlorobiphenyl

41411-64-7

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-190PCB Congener BZ-191

2,3,3',4,4',5',6-Heptachlorobiphenyl

74472-50-7

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-191PCB Congener BZ-192

2,3,3',4,5,5',6-Heptachlorobiphenyl

74472-51-8

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-192PCB Congener BZ-193

2,3,3',4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl

69782-91-8

100
µg/ml

1 ml


C12H3Cl7

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-193PCB Congener BZ-194

2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorobiphenyl

35694-08-7

100
µg/ml

1 ml


C12H2Cl8

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-194PCB Congener BZ-195

2,2',3,3',4,4',5,6-Octachlorobiphenyl

52663-78-2

100
µg/ml

1 ml


C12H2Cl8

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-195PCB Congener BZ-196

2,2',3,3',4,4',5,6'-Octachlorobiphenyl

42740-50-1

100
µg/ml

1 ml


C12H2Cl8

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-196PCB Congener BZ-197

2,2',3,3',4,4',6,6'-Octachlorobiphenyl

33091-17-7

100
µg/ml

1 ml


C12H2Cl8

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-197PCB Congener BZ-199

2,2',3,3',4,5,5',6'-Octachlorobiphenyl

52663-75-9

100
µg/ml

1 ml


C12H2Cl8

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-199PCB Congener BZ-200

2,2',3,3',4,5,6,6'-Octachlorobiphenyl

52663-73-7

100
µg/ml

1 ml


C12H2Cl8

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-200PCB Congener BZ-201

2,2',3,3',4,5',6,6'-Octachlorobiphenyl

40186-71-8

100
µg/ml

1 ml


C12H2Cl8

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-201PCB Congener BZ-202

2,2',3,3',5,5',6,6'-Octachlorobiphenyl

2136-99-4

100
µg/ml

1 ml


C12H2Cl8

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-202PCB Congener BZ-203

2,2',3,4,4',5,5',6-Octachlorobiphenyl

52663-76-0

100
µg/ml

1 ml


C12H2Cl8

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-203PCB Congener BZ-204

2,2',3,4,4',5,6,6'-Octachlorobiphenyl

74472-52-9

100
µg/ml

1 ml


C12H2Cl8

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-204PCB Congener BZ-205

2,3,3',4,4',5,5',6-Octachlorobiphenyl

74472-53-0

100
µg/ml

1 ml


C12H2Cl8

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-205PCB Congener BZ-206

2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl

40186-72-9

100
µg/ml

1 ml


C12HCl9

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-206PCB Congener BZ-207

2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonachlorobiphenyl

52663-79-3

100
µg/ml

1 ml


C12HCl9

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-207PCB Congener BZ-208

2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphenyl

52663-77-1

100
µg/ml

1 ml


C12HCl9

Hexane

Heksan

C6H14

PCB-BZ-208Liczba wzorców: 195

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Materiały eksploatacyjne