O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2020 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

Roztwory wzorcowe

Wzorce organiczne

Wzorce do chromatografii gazowej (GC) i spektrometrii mas (MS) firmy SPEX CertiPrep.

 

Wyszukiwarka wzorców organicznych

 
szukany CAS wzorca:

 

Wzorce organiczne

Nazwa

CAS

Stężenie
Objętość

Wzór strukturalny
wzór sumaryczny

Matryca
(skład)

nr katalogowy

Uwagi

Oferta

(E)-Fenpyroximate
pl:Fenpiroksymat

134098-61-6

1000
µg/ml

1 ml


C24H27N3O4

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6179

insektycyd

1-Chloro-2-fluorobenzene

348-51-6

1000
µg/ml

1 ml


C6H4ClF

Methanol-P&T

Metanol

CH3OH

S-935

odczynnik


metoda
502.2

2-Ethylhexyl diphenyl phosphate

1241-94-7

1000
µg/ml

1 ml


C20H27O4P

HPLC Grade Methanol

Metanol
do
HPLC

CH3OH

LCS-6041

odczynnik

3,4-Dichloropropionanilide
pl:Propanil
DCPA
Propanamide

709-98-8

1000
µg/ml

1 ml


C9H9Cl2NO

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

S-1468-ACN

herbicyd

3-Hydroxycarbofuran
3-OH-carbofuran

16655-82-6

1000
µg/ml

1 ml


C12H15NO4

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-2240-AC

insektycyd

3-Keto-Carbofuran
pl:3-ketokarbofuran
3-oxocarbofuran
Carbofuran 3-keto

16709-30-1

1000
µg/ml

1 ml


C12H13NO4

LCMS Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
LCMS

CH3≡N

LCS-6129

metabolit

Abamectin
pl:Abamektyna

71751-41-2

1000
µg/ml

1 ml


C48H72O14

HPLC Grade Methanol

Metanol
do
HPLC

CH3OH

LCS-6014

insektycyd

Abate
pl:Temefos
Temephos
Abaphos

3383-96-8

1000
µg/ml

1 ml


C16H20O6P2S3

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

LCS-102

insektycyd

Acephate
pl:Acefat
Chevron
Orthene

30560-19-1

1000
µg/ml

1 ml


C4H10NO3PS

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-120-AC

insektycyd


metoda
AOAC 2007.01

Acrinathrin
pl:Akrynatryna
Acrinathrine
AE F076003

101007-06-1

1000
µg/ml

1 ml


C26H21F6NO5

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6248

insektycyd

Aldicarb sulfone
pl:Aldoksikarb
Aldoxycarb
Sulfocarb

1646-88-4

1000
µg/ml

1 ml


C7H14N2O4S

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-194

insektycyd


metoda
8270C

Allethrin
pl:Aletryna
S-bioallethrin
Esdepallethrine

584-79-2

1000
µg/ml

1 ml


C19H26O3

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-4240

insektycyd

Ametoctradin
LS 0115

865318-97-4

1000
µg/ml

1 ml


C15H25N5

HPLC Grade Acetone

Aceton
do
HPLC

(CH3)2CO

LCS-6016

fungicyd

Amidosulfuron
pl:Amidosulfuron
HOE 075032

120923-37-7

1000
µg/ml

1 ml


C9H15N5O7S2

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6228

herbicyd

Ammelide
AMD

645-93-2

100
µg/ml

1 ml


C3H4N4O2

20%DEA/80%H2O

20%
Dietanoloamina/80%
H2O

HN(CH2CH2OH)2 / H2O

S-4809

dodatki
do
żywności

Azaconazole
pl:Azakonazol
Azaconazol
1H-1,2,4-triazole

60207-31-0

1000
µg/ml

1 ml


C12H11Cl2N3O2

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3C≡N

LCS-6276

fungicyd

Azimsulfuron
pl:Azymsulfuron
DPX A 8947
DPX 47

120162-55-2

1000
µg/ml

1 ml


C13H16N10O5S

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3C≡N

LCS-6229

herbicyd

Azinphos methyl
pl:Azinofos metylowy
Gusathion
Guthion

86-50-0

1000
µg/ml

1 ml


C10H12N3O3PS2

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-2085

insektycyd


metoda
(różne)

Azithromycin

83905-01-5

1000
µg/ml

1 ml


C38H72N2O12

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

LCS-5882

lek

Baythroid
pl:Cyflutryna
Cyfluthrin
Cyfoxylate

68359-37-5

1000
µg/ml

1 ml


C22H18Cl2FNO3

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

LCS-376

insektycyd

Benalaxyl
pl:Benalaksyl
Benalaxil

71626-11-4

1000
µg/ml

1 ml


C20H23NO3

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-4262

fungicyd

Benzotriazole
pl:1H-Benzotriazol
BTA

95-14-7

1000
µg/ml

1 ml


C6H5N3

HPLC Grade Methanol

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-4121

odczynnik

beta-Myrcene
pl:Mircen
Myrcen

123-35-3

1000
µg/ml

1 ml


C10H16

Hexane

Heksan

H3C(CH2)4CH3

S-2654

olejek
eteryczny


metoda
(różne)

Bitertanol
pl:Bitertanol
Biloxazol
Baycor

55179-31-2

1000
µg/ml

1 ml


C20H23N3O2

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-4679

fungicyd

Boron Trifluoride
pl:Trifluorek boru

373-57-9

1000
µg/ml

1 ml


BF3   |   CH4BF3O

Methanol

Metanol

CH3OH

S-517

fumigant

Bromfenvinfos
pl:Bromfenwinfos

33399-00-7

1000
µg/ml

1 ml


C12H14BrCl2O4P

HPLC Grade Methanol

Metanol
do
HPLC

CH3OH

LCS-6043

lek
przeciwpasożytniczy

Butoxycarboxim
pl:Butoksykarboksym

34681-23-7

1000
µg/ml

1 ml


C7H14N2O4S

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6176

insektycyd

Carbendazim-D4
pl:Karbendazym-D4

291765-95-2

100
µg/ml

1 ml


C9H5D4N3O2

LCMS Grade Methanol

Metanol
do
LCMS

CH3OH

LCS-6159

fungicyd
deuterowany

Carbophenothion methyl
NSC 231692
Phosphorodithioic acid

953-17-3

10
µg/ml

1 ml


C9H12ClO2PS3

97% LCMS Acetone: 3% Methanol

97%
Aceton
LCMS:3%
Metanol


LCS-6419

insektycyd

Chlorantraniliprole
pl:Chlorantraniliprol
Rynaxypyr
Coragen

500008-45-7

1000
µg/ml

1 ml


C18H14BrCl2N5O2

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6127

insektycyd

Chlorfluazuron
pl:Chlorfluazuron
PP 145
UC 64644

71422-67-8

1000
µg/ml

1 ml


C20H9Cl3F5N3O3

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-4017

insektycyd

Chlorimuron-ethyl
pl:Chlorimuron etylowy
Chlorimuron ethyl ester
HSDB 6850

90982-32-4

1000
µg/ml

1 ml


C15H15ClN4O6S

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-3927

herbicyd

Chlormequat Chloride
pl:Chlorek chloromekwatu
Chlormequat
Chlorocholine chloride

999-81-5

1000
µg/ml

1 ml


C5H13Cl2N

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-4838

hormon
roślinny

Chromafenozide
pl:Chromafenozyd
CM-001
CAL 97I1 18

143807-66-3

1000
µg/ml

1 ml


C24H30N2O3

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6205

insektycyd

Cinosulfuron
pl:Cinosulfuron

94593-91-6

1000
µg/ml

1 ml


C15H19N5O7S

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6230

herbicyd

Clopidol
Coyden
Clobek

2971-90-6

1000
µg/ml

1 ml


C7H7Cl2NO

25% Acetone/75% Methylene Chloride

25%
Aceton/75%
Dichlorometan

(CH3)2CO / CH2Cl2

S-4582

dodatek
paszowy
(kokcydiostatyk)

Clothianidin
pl:Klotianidyna
Thiamethoxam metabolite
Tl 435

210880-92-5

1000
µg/ml

1 ml


C6H8ClN5O2S

LCMS Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
LCMS

CH3≡N

LCS-6027

insektycyd

Coumarin
pl:Kumaryna

91-64-5

1000
µg/ml

1 ml


C9H6O2

Methanol

Metanol

CH3OH

S-5061

produkt
naturalny

Cyanophos
pl:Cyjanofos
Ciafos
Cyanox

2636-26-2

1000
µg/ml

1 ml


C9H10NO3PS

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1006

insektycyd


metoda
8270C

Cyanophos
pl:Cyjanofos
Ciafos
Cyanox

2636-26-2

1000
µg/ml

1 ml


C9H10NO3PS

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

LCS-1006

insektycyd

Cyazofamid

120116-88-3

1000
µg/ml

1 ml


C13H13ClN4O2S

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6008

fungicyd

Cycloate
pl:Cykloat
Hexylthiocarbam

1134-23-2

1000
µg/ml

1 ml


C11H21NOS

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1010

herbicyd


metoda
8270C

Cyclohexane
pl:Cykloheksan

110-82-7

1000
µg/ml

1 ml


C6H12

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1015

odczynnik


metoda
Various

Cyclohexane
pl:Cykloheksan

110-82-7

1000
µg/ml

1 ml


C6H12

Ethanol

Etanol

C2H5OH

S-1015-ETOH

odczynnik

Cyclohexanol
pl:Cykloheksanol

108-93-0

1000
µg/ml

1 ml


C6H11OH

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1020

odczynnik


metoda
Various

Cyclohexanone
pl:Cykloheksanon

108-94-1

1000
µg/ml

1 ml


C6H10O

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1025

odczynnik


metoda
Various

Cyclohexene
pl:Cykloheksen

110-83-8

1000
µg/ml

1 ml


C6H10

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1030

odczynnik

Cyclohexene oxide
pl:Tlenek cykloheksenu

286-20-4

1000
µg/ml

1 ml


C6H10O

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1028

odczynnik

Cyclohexylamine
pl:Cykloheksyloamina

108-91-8

1000
µg/ml

1 ml


C6H13N

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1027

odczynnik


metoda
Various

Cyclopenta(c,d)pyrene
Acepyrene

27208-37-3

1000
µg/ml

1 ml


C18H10

MeCl

Dichlorometan

CH2Cl2

S-4875

odczynnik


metoda
Various

Cyclopentane
pl:Cyklopentan

287-92-3

1000
µg/ml

1 ml


C5H10

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1032

odczynnik


metoda
Various

Cyclopentanone
pl:Cyklopentanon

120-92-3

1000
µg/ml

1 ml


C5H8O

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1042

odczynnik


metoda
Various

Cyclopentene
pl:Cyklopenten

142-29-0

1000
µg/ml

1 ml


C5H8

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1040

petrochemia


metoda
Various

Cyclopropyl methyl ketone
pl:Cyklopropylometylo keton

765-43-5

1000
µg/ml

1 ml


C5H8O

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-6400

odczynnik

Cycloprothrin
Phencyclate

63935-38-6

1000
µg/ml

1 ml


C26H21Cl2NO4

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6292

insektycyd

Cyhalofop-butyl
pl:Cyhalofop butylowy
XDE 537
XRD 537

122008-85-9

1000
µg/ml

1 ml


C16H12FNO4

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6101

herbicyd

Cymoxanil
pl:Cymoksanil
Cimoxanil
Curzate

57966-95-7

1000
µg/ml

1 ml


C7H10N4O3

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-3926

fungicyd


metoda
Various

Cypermethrin
pl:Cypermetryna
Cypermethrine

52315-07-8

1000
µg/ml

1 ml


C22H19Cl2NO3

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

S-1041-ACN

insektycyd


metoda
AOAC 2007.01

Cypermethrin
pl:Cypermethrin
Cypermethrine

52315-07-8

1000
µg/ml

1 ml


C22H19Cl2NO3

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-1041

insektycyd


metoda
8270C

Cypermethrin
pl:Cypermetryna
Cypermethrine

52315-07-8

1000
µg/ml

1 ml


C22H19Cl2NO3

Hexane

Heksan

H3C(CH2)4CH3

S-1041-H

insektycyd


metoda
AOAC 2007.01

Cyprazine

22936-86-3

1000
µg/ml

1 ml


C9H14ClN5

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-4244

herbicyd


metoda
8270C

Cyproconazole
pl:Cyprokonazol
CGA 221949
SAN 751

94361-06-5

1000
µg/ml

1 ml


C15H18ClN3O

Methanol

Metanol

CH3OH

S-4863

fungicyd

Cyprodinil
pl:Cyprodynil

121552-61-2

1000
µg/ml

1 ml


C14H15N3

Methanol

Metanol

CH3OH

S-4622

fungicyd


metoda
8270

Cyprofuram
Stanza

69581-33-5

1000
µg/ml

1 ml


C14H14ClNO3

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6206

fungicyd

Cyromazine
pl:Cyromazyna
Cyclopropylmelamine
Cyromazinum

66215-27-8

1000
µg/ml

1 ml


C6H10N6

HPLC Grade Acetone

Aceton
do
HPLC

(CH3)2CO

LCS-4255

insektycyd

Cyromazine
pl:Cyromazyna
Cyclopropylmelamine
Cyromazinum

66215-27-8

1000
µg/ml

1 ml


C6H10N6

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-4255

insektycyd


metoda
8270C

D,L-Mecoprop
pl:D,L-Mekoprop
MCPP
Mechlorprop

93-65-2

1000
µg/ml

1 ml


C10H11ClO3

HPLC Grade Methanol

Metanol
do
HPLC

CH3OH

LCS-6372

herbicyd

d-(cis-trans)-Phenothrin
pl:Fenotryna
d-phenothrin
Phenoxythrin

26002-80-2

1000
µg/ml

1 ml


C23H26O3

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-3041

insektycyd


metoda
8270C

D-Arabinitol

488-82-4

1000
µg/ml

1 ml


C5H12O5

Methanol

Metanol

CH3OH

S-5523

dodatki
do
żywności


metoda
Various

D-Galactosamine hydrochloride

1772-03-8

1000
µg/ml

1 ml


C6H13NO5ˇHCl

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-2081

odczynnik

D-Glucosamine hydrochloride

66-84-2

1000
µg/ml

1 ml


C6H13NO5ˇHCl

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-2082

odczynnik

Dacthal monoacid

887-54-7

1000
µg/ml

1 ml


C9H4Cl4O4

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

S-4385

metabolit

Dalapon
pl:Dalapon
2,2-DPA

75-99-0

1000
µg/ml

1 ml


C3H4Cl2O2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1055

herbicyd


metoda
8270C

Dalapon methyl ester

17640-02-7

1000
µg/ml

1 ml


C4H6Cl2O2

Methanol

Metanol

CH3OH

S-1055A

odczynnik


metoda
8270C

Dazomet
pl:Dazomet
Thiazone
DMTT

533-74-4

1000
µg/ml

1 ml


C5H10N2S2

Methanol

Metanol

CH3OH

S-4680

insektycyd

Decabromodiphenyl ether
DecaBDE
BDE-209

1163-19-5

1000
µg/ml

1 ml


C12Br10O

Toluene

Toluen

C6H5CH3

S-5656

inhibitor
spalania

Decachlorobiphenyl
PCB 209
DECACB (PCB-209)

2051-24-3

1000
µg/ml

1 ml


C12Cl10

Toluene

Toluen

C6H5CH3

S-1100-TOL

PCB


metoda
Various

Decachlorobiphenyl
PCB 209
DECACB (PCB-209)

2051-24-3

1000
µg/ml

1 ml


C12Cl10

Hexane

Heksan

H3C(CH2)4CH3

S-1100

PCB


metoda
EPA 8082

Decachlorobiphenyl Stock Standard
PCB 209
DECACB (PCB-209)

2051-24-3

5000
µg/ml

1 ml

 


C12Cl10

Toluene

Toluen

C6H5CH3

DCBP-XH

PCB


metoda
Various

Decafluorobenzophenone
Perfluorobenzophenone

853-39-4

1000
µg/ml

1 ml


C13F10O

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1102

odczynnik


metoda
8270C

Decafluorobiphenyl

434-90-2

1000
µg/ml

1 ml


C12F10

Methanol

Metanol

CH3OH

S-1103

odczynnik


metoda
8270C

Decamethylcyclopentasiloxane
Cyclopentamethicone

541-02-6

1000
µg/ml

1 ml


C10H30O5Si5

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1110

kosmetyki


metoda
8270C

Decane
pl:Dekan

124-18-5

1000
µg/ml

1 ml


C10H22

MeCl

Dichlorometan

CH2Cl2

S-1112

odczynnik


metoda
Various

Decanoic acid
pl:Kwas dekanowy
Capric acid
Decylic acid

334-48-5

1000
µg/ml

1 ml


C10H20O2

MeCl

Dichlorometan

CH2Cl2

S-1122

odczynnik


metoda
8270C

Decene-1
pl:Deken
Decylene
Dec-1-ene

872-05-9

1000
µg/ml

1 ml


C10H20

MeCl

Dichlorometan

CH2Cl2

S-1120

odczynnik


metoda
Various

Decyl alcohol
pl:Dekanol
1-Decanol
Capric alcohol

112-30-1

1000
µg/ml

1 ml


C10H21OH

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1125

odczynnik


metoda
8270C

Decyl aldehyde
pl:Dekanal
Decanal
Caprinaldehyde

112-31-2

1000
µg/ml

1 ml


C10H20O

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1126

odczynnik

DEF
pl:Tribufos
Tribufos
Butiphos

78-48-8

1000
µg/ml

1 ml


C12H27OPS3

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-1130-AC

herbicyd


metoda
AOAC 2007.01

delta-BHC
Hexachlorocyclohexane
?-Benzene hexachloride

319-86-8

1000
µg/ml

1 ml


C6H6Cl6

Methanol

Metanol

CH3OH

S-480

odczynnik


metoda
Various

Deltamethrin
pl:Deltametryna
Decamethrin
AE F032640

52918-63-5

1000
µg/ml

1 ml


C22H19Br2NO3

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-3977

insektycyd


metoda
8270C

Deltamethrin
pl:Deltametryna
Decamethrin
AE F032640

52918-63-5

1000
µg/ml

1 ml


C22H19Br2NO3

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-3977-AC

insektycyd

Deltamethrin
pl:Deltametryna
Decamethrin
AE F032640

52918-63-5

1000
µg/ml

1 ml


C22H19Br2NO3

Hexane

Heksan

H3C(CH2)4CH3

S-3977-H

insektycyd


metoda
AOAC 2007.01

Demeton (O & S)
pl:Demeton
Mercaptophos
E 1059

8065-48-3

1000
µg/ml

1 ml


C8H19O3PS2

Methanol

Metanol

CH3OH

S-1140

insektycyd


metoda
622

Demeton O
Systox

298-03-3

1000
µg/ml

1 ml


C8H19O3PS2

Methanol

Metanol

CH3OH

S-4020

insektycyd


metoda
8270C

Demeton O

298-03-3

1000
µg/ml

1 ml


C8H19O3PS2

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

S-4020-ACN

insektycyd


metoda
AOAC 2007.01

Demeton S

126-75-0

1000
µg/ml

1 ml


C8H19O3PS2

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-1141

insektycyd


metoda
8270C

Demeton S

126-75-0

1000
µg/ml

1 ml


C8H19O3PS2

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

S-1141-ACN

insektycyd


metoda
AOAC 2007.01

Demeton-SENDulfone
Demeton Sulfone
Demeton-S Sulfone

2496-91-5

1000
µg/ml

1 ml


C8H19O5PS2

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-5774-AC

insektycyd


metoda
AOAC 2007.01

Derivitized Endothall Standard
Endothal monohydrate

145-73-3

2000
µg/ml

1 ml


C8H12O6

Methanol

Metanol

CH3OH

5481-MEO

herbicyd


metoda
548.1

Desmetryn
pl:Desmetryna
Desmetryne
Semeron

1014-69-3

1000
µg/ml

1 ml


C8H15N5S

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1146

herbicyd


metoda
8270C

Devrinol
pl:Napropamid
Napropamide

15299-99-7

1000
µg/ml

1 ml


C17H21NO2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1150

herbicyd


metoda
8270C

Dexamethasone
pl:Deksametazon
Dextenza
Ozurdex

50-02-2

1000
µg/ml

1 ml


C22H29FO5

Methanol

Metanol

CH3OH

S-4608

lek

Dextrose Anhydrous
pl:Glukoza
D-(+)-Glucose
Dextrose

50-99-7

1000
µg/ml

1 ml


C6H12O6

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-5005

dodatki
do
żywności


metoda
8270C

DFTPP

5074-71-5

50
µg/ml

5.5 mL


C18H5F10P

Methylene Chloride

Dichlorometan

CH2Cl2

ECS-n-008

odczynnik


metoda
625/8270

Di(ethylene glycol) diethyl ether
DEGDEE
Diethylcarbitol

112-36-7

1000
µg/ml

1 ml


C8H18O3

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-3907

odczynnik


metoda
Various

Di(ethylene glycol)ethyl ether
DEGEE
Ethyldiglycol

111-90-0

1000
µg/ml

1 ml


C6H14O3

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-3849

odczynnik


metoda
8270C

Di-allate (mix of isomers)
pl:Dialat
Diallate

2303-16-4

1000
µg/ml

1 ml


C10H17Cl2NOS

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-1155

herbicyd


metoda
8270C

Diacrylic acid
2-Carboxyethyl acrylate
Sipomer B-CEA

24615-84-7

1000
µg/ml

1 ml


C6H8O4

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-5050

odczynnik


metoda
8270C

Dialifos
pl:Dialifos
Dialiphos
Dialifor

10311-84-9

1000
µg/ml

1 ml


C14H17ClNO4PS2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-4288

insektycyd


metoda
8270C

Dialifos
pl:Dialifos
Dialiphos
Dialifor

10311-84-9

1000
µg/ml

1 ml


C14H17ClNO4PS2

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-4288-AC

insektycyd


metoda
AOAC 2007.01

Diamyl phthalate

131-18-0

1000
µg/ml

1 ml


C18H26O4

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-4157

odczynnik


metoda
8270C

Diazinon
pl:Diazinon
Dimpylat
Basudin

333-41-5

1000
µg/ml

1 ml


C12H21N2O3PS

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-1175

insektycyd


metoda
622

Diazinon-D10

100155-47-3

1000
µg/ml

1 ml


C12D10H11N2O3PS

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-4204

insektycyd


metoda
8270C

Diazinon-O-analog

962-58-3

1000
µg/ml

1 ml


C12H21N2O4P

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-1176

metabolit


metoda
8270C

Dibenz(a,c)anthracene

215-58-7

1000
µg/ml

1 ml


C22H14

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-3922

odczynnik


metoda
8270C

Dibenz(a,h)acridine

226-36-8

1000
µg/ml

1 ml


C21H13N

MeCl

Dichlorometan

CH2Cl2

S-1215

odczynnik


metoda
8270C

Dibenz(a,h)anthracene

53-70-3

1000
µg/ml

1 ml


C22H14

MeCl

Dichlorometan

CH2Cl2

S-1205

odczynnik


metoda
8270C

Dibenz(a,j)acridine

224-42-0

1000
µg/ml

1 ml


C21H13N

MeCl

Dichlorometan

CH2Cl2

S-1207

odczynnik


metoda
8270C

Dibenzo(a,e)pyrene

192-65-4

1000
µg/ml

1 ml


C24H14

MeCl:Benzene

Dichlorometan
:
benzen

CH2Cl2 : C6H6

S-1200

odczynnik


metoda
8270C

Dibenzo(a,h)pyrene

189-64-0

1000
µg/ml

1 ml


C24H14

MeCl:Benzene

Dichlorometan
:
benzen

CH2Cl2 : C6H6

S-1190

odczynnik


metoda
8270C

Dibenzo(a,i)pyrene

189-55-9

1000
µg/ml

1 ml


C24H14

MeCl:Benzene

Dichlorometan
:
benzen

CH2Cl2 : C6H6

S-1195

odczynnik


metoda
8270C

Dibenzo(a,l)pyrene

191-30-0

1000
µg/ml

1 ml


C24H14

MeCl

Dichlorometan

CH2Cl2

S-1196

odczynnik


metoda
8270C

Dibenzofuran
pl:Dibenzofuran
DBF
Diphenylenoxyd

132-64-9

1000
µg/ml

1 ml


C12H8O

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1180

odczynnik


metoda
8270C

Dibenzothiophene
pl:Dibenzotiofen
DBT
Diphenylensulfid

132-65-0

1000
µg/ml

1 ml


C12H8S

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1185

odczynnik


metoda
8270C

Dibenzothiophene
pl:Dibenzotiofen
DBT
Diphenylensulfid

132-65-0

1000
µg/ml

1 ml


C12H8S

Toluene

Toluen

C6H5CH3

S-1185-TOL

odczynnik


metoda
AOAC 2007.01

Dibenzyl Phthalate

523-31-9

1000
µg/ml

1 ml


C22H18O4

MeCl

Dichlorometan

CH2Cl2

S-1186

odczynnik


metoda
8270C

Dibromoacetic acid

631-64-1

1000
µg/ml

1 ml


Br2CHCOOH

MTBE

Eter
tert-butylowo-metylowy

(CH3)3COCH3

S-1220

odczynnik


metoda
8270C

Dibromoacetonitrile

3252-43-5

1000
µg/ml

1 ml


C2HBr2N

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1225

odczynnik


metoda
Various

Dibromochloromethane

124-48-1

1000
µg/ml

1 ml


CHBr2Cl

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1230

odczynnik


metoda
Various

Dibromofluoromethane

1868-53-7

1000
µg/ml

1 ml


CHBr2F

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1240

odczynnik


metoda
Various

Dibromomethane

74-95-3

1000
µg/ml

1 ml


CH2Br2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1245

odczynnik


metoda
Various

Dibutyl butyl-phosphonate

78-46-6

1000
µg/ml

1 ml


C12H27O3P

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-4198

odczynnik

Dibutyl chlorendate

1770-80-5

1000
µg/ml

1 ml


C17H20Cl6O4

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1265

herbicyd


metoda
Various

Dibutyl sulfide

544-40-1

1000
µg/ml

1 ml


C8H18S

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1266

odczynnik


metoda
Various

Dicamba
pl:Dikamba
Dianat
Disugran

1918-00-9

1000
µg/ml

1 ml


C8H6Cl2O3

Methanol

Metanol

CH3OH

S-1270

herbicyd


metoda
8270C

Dicamba methyl ester

6597-78-0

1000
µg/ml

1 ml


C9H8Cl2O3

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1270A

herbicyd


metoda
8270C

Dicapryl phthalate
DCP

131-15-7

1000
µg/ml

1 ml


C24H38O4

Methanol

Metanol

CH3OH

S-4932

plastyfikator


metoda
Various

Dichlobenil
pl:Dichlobenyl
Dichlorbenil
DCBN

1194-65-6

1000
µg/ml

1 ml


C7H3Cl2N

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1271

herbicyd


metoda
8270C

Dichlofluanid
pl:Dichlofluanid
Dichlofluanide
Euparen

1085-98-9

1000
µg/ml

1 ml


C9H11Cl2FN2O2S2

MeCl

Dichlorometan

CH2Cl2

S-1277

fungicyd


metoda
8270C

Dichlone
pl:Dichlon
Phygon
Sanquinon

117-80-6

1000
µg/ml

1 ml


C10H4Cl2O2

Methanol

Metanol

CH3OH

S-1275

fungicyd


metoda
8270C

Dichlorfenthion
pl:Dichlofention
Diclophenthion
Tri-VC13

97-17-6

1000
µg/ml

1 ml


C10H13Cl2O3PS

Methanol

Metanol

CH3OH

S-1280

insektycyd

Dichlormid
pl:Dichlormid
Dichloramid

37764-25-3

1000
µg/ml

1 ml


C8H11Cl2NO

Methanol

Metanol

CH3OH

S-3994

herbicyd

Dichloroacetic acid
pl:Kwas dichlorooctowy
Dichloroethanoic acid

79-43-6

1000
µg/ml

1 ml


CHCl2COOH

MTBE

Eter
tert-butylowo-metylowy

(CH3)3COCH3

S-1285

metabolit


metoda
8270C

Dichloroacetonitrile

3018-12-0

1000
µg/ml

1 ml


C2HCl2N

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1287

odczynnik


metoda
Various

Dichlorodifluoromethane
pl:Dichlorodifluorometan
Freon 12
R-12

75-71-8

1000
µg/ml

1 ml


CCl2F2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1370

odczynnik


metoda
552.2

Dichlorofluoromethane
pl:Dichlorofluorometan

75-43-4

1000
µg/ml

1 ml


CHCl2F

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1405

odczynnik


metoda
552.2

Dichlorvos
pl:Dichlorfos
Denkavepon
Vapona

62-73-7

1000
µg/ml

1 ml


C4H7C12O4P

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-1475

insektycyd

Dicrotophos
pl:Dikrotofos
Dicrotofos
Carbomicron

141-66-2

1000
µg/ml

1 ml


C8H16NO5P

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

LCS-1500

insektycyd

Diisoheptyl Phthalate

71888-89-6

1000
µg/ml

1 ml


C22H34O4

Hexane

Heksan

H3C(CH2)4CH3

S-1553-H

plastyfikator


metoda
EPA 8270

Dimefuron
pl:Dimefuron

34205-21-5

1000
µg/ml

1 ml


C15H19ClN4O3

HPLC Grade Methanol

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-4617

herbicyd

Dimethoate
pl:Dimetoat
Phosphamide
Fosamid

60-51-5

1000
µg/ml

1 ml


C5H12NO3PS2

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

LCS-1560

insektycyd

Dimethoate-D6

1219794-81-6

1000
µg/ml

1 ml


C5H6D6NO3PS2

LCMS Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
LCMS

CH3≡N

LCS-6685

insektycyd
deuterowany

Dimethyl-p-Nitrophenylphosphate
Methyl paraoxon
Desmethylnitrophos

950-35-6

1000
µg/ml

1 ml


C8H10NO6P

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-1669

metabolit

Dimethylvinphos
pl:Dimetylwinfos
Chlorfenvinphos-methyl
Dimethylvinfos

2274-67-1

1000
µg/ml

1 ml


C10H10Cl3O4P

HPLC Grade Methanol

Metanol
do
HPLC

CH3OH

LCS-6042

insektycyd

Dioxydemeton-S-methyl
Demeton-S-methyl sulfone
Methylsystox sulfone

17040-19-6

1000
µg/ml

1 ml


C6H15O5PS2

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-3969

insektycyd

Diphenamid
pl:Difenamid
Diphenamide
Diphenylamide

957-51-7

1000
µg/ml

1 ml


C16H17NO

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-1730

herbicyd


metoda
8270C

Disulfoton Sulfoxide
pl:Sulfotlenek disulfotonu
Ethylthiometon sulfoxide
Exydisulfoton

2497-07-6

1000
µg/ml

1 ml


C8H19O3PS3

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-1757

insektycyd


metoda
8270C

Dithianon
pl:Ditianon
IT 931
CME 107

3347-22-6

1000
µg/ml

1 ml


C14H4N2O2S2

LCMS Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
LCMS

CH3≡N

LCS-6754

fungicyd

Doramectin

117704-25-3

1000
µg/ml

1 ml


C50H74O14

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6224

lek
przeciwpasożytniczy

Dylox
pl:Trichlorfon
Metrifonate
Chlorophos

52-68-6

1000
µg/ml

1 ml


C4H8Cl3O4P

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-1816

insektycyd


metoda
8270C

Emamectin-benzoate

155569-91-8

1000
µg/ml

1 ml


C56H81NO15

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6225

insektycyd

Empenthrin
Vaporthrin
d-empenthrin

54406-48-3

1000
µg/ml

1 ml


C18H26O2

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6293

insektycyd

Endosulfan I
pl:Alfa-Endosulfan
Alpha-Endosulfan

959-98-8

1000
µg/ml

1 ml


C9H6Cl6O3S

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-1825-AC

insektycyd


metoda
AOAC 2007.01

EPN
pl:EPN
ENT 17298
Tsumaphos

2104-64-5

1000
µg/ml

1 ml


C14H14NO4PS

Methanol

Metanol

CH3OH

S-1865

insektycyd


metoda
8270

EPN
pl:EPN
ENT 17298
Tsumaphos

2104-64-5

1000
µg/ml

1 ml


C14H14NO4PS

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-1865-AC

insektycyd


metoda
AOAC 2007.01

Eprinomectin

123997-26-2

1000
µg/ml

1 ml


C50H75NO14

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6226

lek
przeciwpasożytniczy

Ethiofencarb sulfone

53380-23-7

1000
µg/ml

1 ml


C11H15NO4S

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3C≡N

LCS-6183

metabolit

Ethiofencarb sulfoxide
pl:Sulfotlenek etiofenkarbu

53380-22-6

1000
µg/ml

1 ml


C11H15NO3S

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3C≡N

LCS-6184

metabolit

Ethion
pl:Etion
Diethion
FMC 1240

563-12-2

1000
µg/ml

1 ml


C9H22O4P2S4

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1905

insektycyd


metoda
8270C

Ethion
pl:Etion
Diethion
FMC 1240

563-12-2

1000
µg/ml

1 ml


C9H22O4P2S4

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-1905-AC

insektycyd


metoda
AOAC 2007.01

Ethoxysulfuron
pl:Etoksysulfuron
HOE 095404

126801-58-9

1000
µg/ml

1 ml


C15H18N4O7S

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6231

herbicyd

Etofenprox
pl:Etofenproks
Ethofenprox
OMS 3002

80844-07-1

1000
µg/ml

1 ml


C25H28O3

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6104

insektycyd

Famoxadone
pl:Famoksadon
DPX JE874
IN JE874

131807-57-3

1000
µg/ml

1 ml


C22H18N2O4

HPLC Grade Acetone

Aceton
do
HPLC

(CH3)2CO

LCS-5462

fungicyd

Famphur
Warbex
Famfur

52-85-7

1000
µg/ml

1 ml


C10H16NO5PS2

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

LCS-1995

insektycyd

Fenamidone
pl:Fenamidon
Consento

161326-34-7

1000
µg/ml

1 ml


C17H17N3OS

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-4966

fungicyd

Fenamiphos Sulfone
FON

31972-44-8

1000
µg/ml

1 ml


C13H22NO5PS

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-1996

insektycyd


metoda
8270C

Fenamiphos Sulfoxide
pl:Sulfotlenek fenamifosu
FOX

31972-43-7

1000
µg/ml

1 ml


C13H22NO4PS

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-1998

insektycyd


metoda
8270C

Fenazaquin
pl:Fenazachina
XDE 436
XRD 562

120928-09-8

1000
µg/ml

1 ml


C20H22N2O

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6019

insektycyd

Fenbutatin-oxide
pl:Tlenek fenbutacyny
Hexakis
Fenbutatinoxid

13356-08-6

1000
µg/ml

1 ml


C60H78OSn2

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-1999

insektycyd

Fenoxycarb
pl:Fenoksykarb
Insegar
CGA 114597

79127-80-3

1000
µg/ml

1 ml


C17H19NO4

Methanol

Metanol

CH3OH

S-5463

insektycyd

Fenpyroximate

111812-58-9

1000
µg/ml

1 ml


C24H27N3O4

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6387

insektycyd

Fensulfothion-oxon
Dasanit O

6552-21-2

1000
µg/ml

1 ml


C11H17O5PS

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3C≡N

LCS-6209

metabolit
insektycydu

Fensulfothion-oxon-sulfone

6132-17-8

1000
µg/ml

1 ml


C11H17O6PS

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3C≡N

LCS-6210

metabolit
insektycydu

Fenthion-sulfone

3761-42-0

1000
µg/ml

1 ml


C10H15O5PS2

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6063

metabolit

Flubendazole

31430-15-6

100
µg/ml

1 ml


C16H12FN3O3

Methanol

Metanol

CH3OH

S-4611

lek
przeciwrobaczy

Flufenacet
pl:Flufenacet
Fluthiamide
Thiafluamide

142459-58-3

1000
µg/ml

1 ml


C14H13F4N3O2S

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-4906

herbicyd

Flufenoxuron
pl:Flufenoksuron
AC 811678
WL 115110

101463-69-8

1000
µg/ml

1 ml


C21H11ClF6N2O3

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

LCS-6009

insektycyd

Flufenoxuron
pl:Flufenoksuron
AC 811678
WL 115110

101463-69-8

1000
µg/ml

1 ml


C21H11ClF6N2O3

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

S-6009

insektycyd

Fluometuron
pl:Fluometuron
Higalcoton
Pakhtaran

2164-17-2

1000
µg/ml

1 ml


C10H11F3N2O

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

LCS-2026

herbicyd

Fluoxastrobin
pl:Fluoksastrobina
AE 1228646

361377-29-9

1000
µg/ml

1 ml


C21H16ClFN4O5

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6056

fungicyd

Folpet
pl:Folpet
Folpel
Phthaltan

133-07-3

1000
µg/ml

1 ml


C9H4Cl3NO2S

Methanol

Metanol

CH3OH

S-2057

fungicyd


metoda
8270C

Folpet
pl:Folpet
Folpel
Phthaltan

133-07-3

1000
µg/ml

1 ml


C9H4Cl3NO2S

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-2057-AC

fungicyd


metoda
AOAC 2007.01

Folpet
pl:Folpet
Folpel
Phthaltan

133-07-3

1000
µg/ml

1 ml


C9H4Cl3NO2S

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

S-2057-ACN

fungicyd


metoda
AOAC 2007.01

Forchlorfenuron
pl:Forchlorfenuron
Sitofex
Forchlorfenur

68157-60-8

1000
µg/ml

1 ml


C12H10ClN3O

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6022

hormon
roślinny

Fosthiazate
pl:Fostiazat

98886-44-3

1000
µg/ml

1 ml

 


C9H18NO3PS

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

LCS-6080

pestycyd

Fuberidazole
pl:Fuberidazol
Furidazol
Furidazole

3878-19-1

1000
µg/ml

1 ml


C11H8N2O

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3C≡N

LCS-6318

fungicyd

Furalaxyl
pl:Furalaksyl
CGA 38140
Fongarid

57646-30-7

1000
µg/ml

1 ml


C17H19NO4

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6319

fungicyd

Furathiocarb
Deltanet

65907-30-4

1000
µg/ml

1 ml


C18H26N2O5S

Methanol

Metanol

CH3OH

S-5464

insektycyd

Furmecyclox
Furmetamide
Xyligen B

60568-05-0

1000
µg/ml

1 ml


C14H21NO3

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6180

fungicyd

Halosulfuron-methyl
pl:Halosulfuron metylowy
MON 12000
MON 12037

100784-20-1

1000
µg/ml

1 ml


C13H15ClN6O7S

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3C≡N

LCS-6232

herbicyd

Haloxyfop
pl:Haloksyfop

69806-34-4

1000
µg/ml

1 ml


C15H11ClF3NO4

LCMS Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
LCMS

CH3≡N

LCS-5659

herbicyd

Haloxyfop-methyl

69806-40-2

1000
µg/ml

1 ml


C16H13ClF3NO4

HPLC Grade Methanol

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6186

herbicyd

Heptachlor
pl:Heptachlor
Heptachlore
E3314

76-44-8

1000
µg/ml

1 ml


C10H5Cl7

Methanol

Metanol

CH3OH

S-2100

insektycyd


metoda
8270C

Heptachlor
pl:Heptachlor
Heptachlore
E3314

76-44-8

1000
µg/ml

1 ml


C10H5Cl7

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-2100-AC

insektycyd


metoda
AOAC 2007.01

Heptachlor
pl:Heptachlor
Heptachlore
E3314

76-44-8

1000
µg/ml

1 ml


C10H5Cl7

Hexane

Heksan

H3C(CH2)4CH3

S-2100-HEX

insektycyd


metoda
AOAC 2007.01

Heptachlor Epoxide (Isomer B)
pl:Epoksyd heptachloru
Epoxyheptachlor
Heptachlor metabolite

1024-57-3

1000
µg/ml

1 ml


C10H5Cl7O

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-2105

insektycyd


metoda
8270C

Heptachlor Epoxide (Isomer B)
pl:Epoksyd heptachloru
Epoxyheptachlor
Heptachlor metabolite

1024-57-3

1000
µg/ml

1 ml


C10H5Cl7O

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-2105-AC

insektycyd


metoda
AOAC 2007.01

Hexachlorobenzene
pl:Heksachlorobenzen
Perchlorobenzene
HCB

118-74-1

1000
µg/ml

1 ml


C6Cl6

Benzene

Benzen

C6H6

S-2140

fungicyd


metoda
(różne)

Hexachlorobenzene
pl:Heksachlorobenzen
Perchlorobenzene
HCB

118-74-1

1000
µg/ml

1 ml


C6Cl6

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-2140-A

fungicyd

Hexachlorobenzene
pl:Heksachlorobenzen
Perchlorobenzene
HCB

118-74-1

1000
µg/ml

1 ml


C6Cl6

Isooctane

Izooktan

(CH3)3CCH2CH(CH3)2

S-2140-ISO

fungicyd

Hexaconazole
pl:Heksakonazol

79983-71-4

1000
µg/ml

1 ml


C14H17Cl2N3O

Methanol

Metanol

CH3OH

S-5465

fungicyd

Hexaflumuron
pl:Heksaflumuron
DE 473

86479-06-3

1000
µg/ml

1 ml


C16H8Cl2F6N2O3

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6256

insektycyd

Hexamethylcyclotrisiloxane
D3

541-05-9

1000
µg/ml

1 ml


C6H18O3Si3

Hexane

Heksan

H3C(CH2)4CH3

S-4334

kosmetyk

Hexythiazox
pl:Heksytiazoks

78587-05-0

1000
µg/ml

1 ml


C17H21ClN2O2S

HPLC Grade Acetone

Aceton
do
HPLC

(CH3)2CO

LCS-6028

insektycyd

Hydramethylnon
pl:Hidrametilnon
AC 217300
CL 217300

67485-29-4

1000
µg/ml

1 ml


C25H24F6N4

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6196

insektycyd

Hyodeoxycholic acid

83-49-8

1000
µg/ml

1 ml


C24H40O4

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6177

lek

Ibuprofen
pl:Ibuprofen

15687-27-1

1000
µg/ml

1 ml


C13H18O2

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-5580

lek

Imazosulfuron
pl:Imazosulfuron
URA-09800-H-0-WG

122548-33-8

1000
µg/ml

1 ml


C14H13ClN6O5S

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3C≡N

LCS-6233

herbicyd

Imibenconazole
HF 8505

86598-92-7

1000
µg/ml

1 ml


C17H13Cl3N4S

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6107

fungicyd

Imidacloprid
pl:Imidaklopryd
Imidachlopryd

138261-41-3

1000
µg/ml

1 ml


C9H10ClN5O2

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-2247

insektycyd


metoda
8270C

Imidan
pl:Fosmet
Phosmet
Phthalophos

732-11-6

1000
µg/ml

1 ml


C11H12NO4PS2

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-2245-AC

insektycyd

Imiprothrin

72963-72-5

1000
µg/ml

1 ml


C17H22N2O4

HPLC Grade Acetone

Aceton
do
HPLC

(CH3)2CO

LCS-5782

insektycyd

Ipconazole
pl:Ipkonazol

125225-28-7

1000
µg/ml

1 ml


C18H24ClN3O

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6278

fungicyd

Iprovalicarb

140923-17-7

1000
µg/ml

1 ml


C18H28N2O3

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

LCS-6029

fungicyd

Isocarbophos
Isocarbofos
Optunal

24353-61-5

1000
µg/ml

1 ml


C11H16NO4PS

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3C≡N

LCS-6275

insektycyd

Isofenphos-methyl
pl:Izofenfos metylowy
Methyl-isofenfos
Methyl isp

99675-03-3

1000
µg/ml

1 ml


C14H22NO4PS

LCMS Grade Methanol

Metanol
do
LCMS

CH3OH

LCS-5998

insektycyd

Isopentyl Pentyl Phthalate

776297-69-9

1000
µg/ml

1 ml


C18H26O4

Methylene Chloride

Dichlorometan

CH2Cl2

S-6109

odczynnik

Isopentyl Pentyl Phthalate

776297-69-9

1000
µg/ml

1 ml


C18H26O4

Hexane

Heksan

H3C(CH2)4CH3

S-6109-H

odczynnik

Isoxaflutole
pl:Izoksaflutol

141112-29-0

1000
µg/ml

1 ml


C15H12F3NO4S

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3C≡N

LCS-6310

herbicyd

lambda-Cyhalothrin
pl:lambda-Cyhalotryna
gamma-Cyhalothrin
PP 321

91465-08-6

1000
µg/ml

1 ml


C23H19ClF3NO3

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

LCS-1044

insektycyd

Lenacil
pl:Lenacyl

2164-08-1

1000
µg/ml

1 ml


C13H18N2O2

HPLC Grade Acetone

Aceton
do
HPLC

(CH3)2CO

LCS-5049

herbicyd

Linalool
pl:Linalol
Linalylalkohol

78-70-6

1000
µg/ml

1 ml


C10H18O

Methanol

Metanol

CH3OH

S-5133

insektycyd


metoda
(różne)

Linuron
pl:Linuron
DPX Z0326
AE F002810

330-55-2

1000
µg/ml

1 ml


C9H10Cl2N2O2

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-2350

herbicyd


metoda
632

Lontrel (Clopyralid)
pl:Chlopyralid
Clopyralid-olamine
Clopyralid acid

1702-17-6

1000
µg/ml

1 ml


C6H3Cl2NO2

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

LCS-2354

herbicyd

Lufenuron
pl:Lufenuron

103055-07-8

1000
µg/ml

1 ml


C17H8Cl2F8N2O3

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6181

insektycyd

Malaoxon
Oxycarbophos
Liromat

1634-78-2

1000
µg/ml

1 ml


C10H19O7PS

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

LCS-2356

insektycyd

Malathion
pl:Malation
Carbophos
Maldison

121-75-5

1000
µg/ml

1 ml


C10H19O6PS2

Methanol

Metanol

CH3OH

S-2355

insektycyd


metoda
622

Malathion
pl:Malation
Carbophos
Maldison

121-75-5

1000
µg/ml

1 ml


C10H19O6PS2

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-2355-AC

insektycyd


metoda
AOAC 2007.01

Mandipropamid
pl:Mandipropamid
MPD

374726-62-2

1000
µg/ml

1 ml


C23H22ClNO4

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6031

fungicyd

Mecarbam
pl:Mekarbam
Mecarbame
P-474

2595-54-2

1000
µg/ml

1 ml


C10H20NO5PS2

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-4847

insektycyd

Mepanipyrim
pl:Mepanipyrim
KIF 3535

110235-47-7

1000
µg/ml

1 ml


C14H13N3

LCMS Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
LCMS

CH3≡N

LCS-6032

fungicyd

Mephosfolan
pl:Mefosfolan
Mephospholan
Cytrolane

950-10-7

1000
µg/ml

1 ml


C8H16NO3PS2

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6288

insektycyd

Mepiquat Chloride
pl:Chlorek mepikwatu

24307-26-4

1000
µg/ml

1 ml


C7H16ClN

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6323

regulator
wzrostu
bawełny

Mesotrione
pl:Mezotrion

104206-82-8

1000
µg/ml

1 ml


C14H13NO7S

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-5044

herbicyd

Metalaxyl
pl:Metalaksyl

57837-19-1

1000
µg/ml

1 ml


C15H21NO4

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-2369A

fungicyd


metoda
8270C

Metasystox I (TM)
pl:Demeton-S-metylowy
Demeton-S-methyl
Mercapthphos

919-86-8

1000
µg/ml

1 ml


C6H15O3PS2

HPLC Grade Acetone

Aceton
do
HPLC

(CH3)2CO

LCS-4205

insektycyd

Metasystox I (TM)
pl:Demeton-S-metylowy
Demeton-S-methyl
Mercapthphos

919-86-8

1000
µg/ml

1 ml


C6H15O3PS2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-4205

insektycyd


metoda
8270C

Metazachlor
pl:Metazachlor
Metazachlore
Butisan

67129-08-2

1000
µg/ml

1 ml


C14H16ClN3O

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-2372

herbicyd


metoda
8270C

Metconazole
pl:Metkonazol

125116-23-6

1000
µg/ml

1 ml


C17H22ClN3O

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

LCS-6010

fungicyd

Methabenzthiazuron
pl:Metabenztiazuron
Methibenzuron
S25128

18691-97-9

1000
µg/ml

1 ml


C10H11N3OS

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-3948

herbicyd


metoda
8270C

Methacrifos

62610-77-9

1000
µg/ml

1 ml


C7H13O5PS

Methanol

Metanol

CH3OH

S-5619

insektycyd

Methacrolein
Methacrylaldehyd
Isobutenal

78-85-3

1000
µg/ml

1 ml


C4H6O

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-2370

odczynnik


metoda
Various

Methacrylonitrile

126-98-7

1000
µg/ml

1 ml


C4H5N

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-2375

odczynnik


metoda
Various

Methamidophos
pl:Metamidofos
Tamaron
SRA 5172

10265-92-6

1000
µg/ml

1 ml


C2H8NO2PS

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-2377

insektycyd


metoda
8270C

Methamidophos
pl:Metamidofos
Tamaron
SRA 5172

10265-92-6

1000
µg/ml

1 ml


C2H8NO2PS

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

S-2377-ACN

insektycyd


metoda
AOAC 2007.01

Methane
pl:Metan
Carban
Carbon tetrahydride

74-82-8

1000
µg/ml

1 ml


CH4

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-2379

odczynnik

Methanesulfonic acid
pl:Kwas metanosulfonowy
Methylsulfonic acid
MSA

75-75-2

1000
µg/ml

1 ml


CH4O3S

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-2378

odczynnik

Methanethiol
pl:Metanotiol
Methyl mercaptan
Methiol

74-93-1

1000
µg/ml

1 ml


CH3SH

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-2433

odczynnik


metoda
Various

Methanethiol
pl:Metanotiol
Methyl mercaptan
Methiol

74-93-1

1000
µg/ml

1 ml


CH3SH

H2O


S-2433-W

odczynnik


metoda
Various

Methanol
pl:Metanol

67-56-1

1000
µg/ml

1 ml


CH3OH

H2O


S-2380

odczynnik


metoda
Various

Methanol
pl:Metanol

67-56-1

15000
µg/ml

1 ml


CH3OH

Dimethyl Sulfoxide

Dimetylosulfotlenek

(CH3)2SO

USP-S2380-DMSO

odczynnik


metoda
467

Methapyrilene HCl

135-23-9

1000
µg/ml

1 ml


C14H19N3S

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-2450

lek


metoda
8270C

Methidathion
pl:Metydation
OMS 844

950-37-8

1000
µg/ml

1 ml


C6H11N2O4PS3

Methanol

Metanol

CH3OH

S-2384

insektycyd


metoda
8270C

Methiocarb
pl:Metiokarb
Mercaptodimethur
ENT 25726

2032-65-7

1000
µg/ml

1 ml


C11H15NO2S

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

S-2385

insektycyd


metoda
8270C

Methiocarb Sulfoxide
Methiocarb-M01

2635-10-1

1000
µg/ml

1 ml


C11H15NS03

Methanol

Metanol

CH3OH

S-4791

metabolit

Methiocarb-sulfone

2179-25-1

1000
µg/ml

1 ml


C11H15NO4S

Methanol

Metanol

CH3OH

S-4790

metabolit

Methomyl
pl:Metomyl
DPX X1179

16752-77-5

1000
µg/ml

1 ml


C5H10N2O2S

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

S-2395

insektycyd


metoda
632

Methomyl
pl:Metomyl
DPX X1179

16752-77-5

1000
µg/ml

1 ml


C5H10N2O2S

Methanol

Metanol

CH3OH

S-2395-MEOH

insektycyd


metoda
AOAC 2007.01

Methoprene
pl:Metopren
SAN 800
ZR-515

40596-69-8

1000
µg/ml

1 ml


C19H34O3

Methanol

Metanol

CH3OH

S-2396

insektycyd


metoda
8270C

Methoprene
pl:Metopren
SAN 800
ZR-515

40596-69-8

1000
µg/ml

1 ml


C19H34O3

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

S-2396-ACN

insektycyd


metoda
AOAC 2007.01

Methoprotryne
Methoprotryn
Metoprotryne

841-06-5

1000
µg/ml

1 ml


C11H21N5OS

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-4264

herbicyd


metoda
8270C

Methoxychlor
pl:Metoksychlor
Methoxychlore
DMDT

72-43-5

1000
µg/ml

1 ml


C16H15Cl3O2

Methanol

Metanol

CH3OH

S-2397

insektycyd


metoda
8270C

Methoxychlor
pl:Metoksychlor
Methoxychlore
DMDT

72-43-5

1000
µg/ml

1 ml


C16H15Cl3O2

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

S-2397-ACN

insektycyd


metoda
AOAC 2007.01

Methoxyfenozide
pl:Metoksyfenozyd
RH 112485

161050-58-4

1000
µg/ml

1 ml


C22H28N2O3

Methanol

Metanol

CH3OH

S-6033-MEOH

insektycyd

Methoxyfenozide
pl:Metoksyfenozyd
RH 112485

161050-58-4

1000
µg/ml

1 ml


C22H28N2O3

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6033

insektycyd

Methyl 2,3-dibromopropionate

1729-67-5

1000
µg/ml

1 ml


C4H6Br2O2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-3895A

odczynnik


metoda
8270C

Methyl acetate
pl:Octan metylu

79-20-9

1000
µg/ml

1 ml


C3H6O2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-3893

odczynnik


metoda
Various

Methyl acrylate
pl:Akrylan metylu

96-33-3

1000
µg/ml

1 ml


C4H6O2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-2424

odczynnik


metoda
Various

Methyl alcohol-d3
pl:Metanol-D3

1849-29-2

1000
µg/ml

1 ml


CD3OH

H2O


S-2381

odczynnik


metoda
Various

Methyl Arachidate
Methyl Eicosanoate

1120-28-1

1000
µg/ml

1 ml


C21H42O2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-4215

odczynnik


metoda
8270C

Methyl Behenate
Methyl Docosanoate

929-77-1

1000
µg/ml

1 ml


C23H46O2

Methanol

Metanol

CH3OH

S-4662

odczynnik


metoda
8270C

Methyl Bromoacetate
pl:Bromooctan metylu

96-32-2

1000
µg/ml

1 ml


C3H5BrO2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-521

odczynnik


metoda
8270C

Methyl Bromochloroacetate

20428-74-4

1000
µg/ml

1 ml


C3H4BrClO2

Methanol

Metanol

CH3OH

S-530A

odczynnik


metoda
8270C

Methyl Bromodichloroacetate

20428-76-6

1000
µg/ml

1 ml


C3H3BrCl2O2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-4043

odczynnik


metoda
8270C

Methyl Caprate
pl:Dekanian metylu
Methyl decanoate

110-42-9

1000
µg/ml

1 ml


C11H22O2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-4217

odczynnik


metoda
8270C

Methyl Caproate
Methyl hexoate

106-70-7

1000
µg/ml

1 ml


C7H14O2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-4220

odczynnik


metoda
8270C

Methyl Chloroacetate
pl:Chorooctan metylu

96-34-4

1000
µg/ml

1 ml


C3H5ClO2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-796

odczynnik

Methyl Chlorocarbonate
Methyl chloroformate
Methyl carbonochloridate

79-22-1

1000
µg/ml

1 ml


C2H3ClO2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-4698

odczynnik


metoda
Various

Methyl cis-13-docosenoate
Methyl erucate

1120-34-9

1000
µg/ml

1 ml


C23H44O2

Methanol

Metanol

CH3OH

S-5529

odczynnik


metoda
Various

Methyl cis-15-tetracosenoate
Methyl Nervonate

2733-88-2

1000
µg/ml

1 ml


C25H48O2

Methanol

Metanol

CH3OH

S-5530

odczynnik


metoda
Various

Methyl cis-9-hexadecenoate
Methyl Palmitoleate

1120-25-8

1000
µg/ml

1 ml


C17H32O2

Methanol

Metanol

CH3OH

S-5526

odczynnik


metoda
Various

Methyl Dacthal
pl:Chlortal dimetylowy
Dacthalor
DCPA

1861-32-1

1000
µg/ml

1 ml


C10H6Cl4O4

Methanol

Metanol

CH3OH

S-1065

herbicyd


metoda
8270C

Methyl Dacthal
pl:Chlortal dimetylowy
Dacthalor
DCPA

1861-32-1

1000
µg/ml

1 ml


C10H6Cl4O4

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-1065-AC

herbicyd


metoda
AOAC 2007.01

Methyl Dacthal
pl:Chlortal dimetylowy
Dacthalor
DCPA

1861-32-1

1000
µg/ml

1 ml


C10H6Cl4O4

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

S-1065-ACN

herbicyd

Methyl dacthal methyl ester

N/A

1000
µg/ml

1 ml

 


MTBE

Eter
tert-butylowo-metylowy

(CH3)3COCH3

S-1066

herbicyd


metoda
8270C

Methyl Dibromoacetate
pl:Dibromooctan metylu

6482-26-4

1000
µg/ml

1 ml


C3H4Br2O2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1221

odczynnik


metoda
8270C

Methyl Dichloroacetate
pl:Dichlorooctan metylu

116-54-1

1000
µg/ml

1 ml


C3H4Cl2O2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-1285A

odczynnik


metoda
8270C

Methyl Disulfide
pl:Disiarczek dimetylu
Methyl disulfide
DMDS

624-92-0

1000
µg/ml

1 ml


C2H6S2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-2599

odczynnik


metoda
Various

Methyl elaidate
Methyl 9-octadecenoate
Methyl Oleate

2462-84-2

1000
µg/ml

1 ml


C19H36O2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-4218

odczynnik


metoda
8270C

Methyl ethyl ketone peroxide
Ketonox
Mepox

1338-23-4

1000
µg/ml

1 ml


C8H18O6

Methanol

Metanol

CH3OH

S-4343

odczynnik

Methyl Eugenol
Allylveratrol

93-15-2

1000
µg/ml

1 ml


C11H14O2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-5686

kosmetyki

Methyl gamma-linolenate
Methyl GLA
Methyl g-linolenate

16326-32-2

1000
µg/ml

1 ml


C19H32O2

Methanol

Metanol

CH3OH

S-5528

odczynnik


metoda
Various

Methyl Heptadecanoate
Methyl Margarate
NSC 97364

1731-92-6

1000
µg/ml

1 ml


C18H36O2

Methanol

Metanol

CH3OH

S-4657

odczynnik


metoda
8270C

Methyl hydrazine
pl:Monometylohydrazyna
Methylhydrazine
MMH

60-34-4

1000
µg/ml

1 ml


CH6N2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-4199

odczynnik

Methyl Isocyanate
pl:Izocyjanian metylu
Methyl carbylamine
MIC

624-83-9

1000
µg/ml

1 ml


C2H3NO

Hexane

Heksan

H3C(CH2)4CH3

S-2431

odczynnik


metoda
Various

Methyl Laurate
Methyl dodecanoate

111-82-0

1000
µg/ml

1 ml


C13H26O2

Methanol

Metanol

CH3OH

S-4652

odczynnik


metoda
8270C

Methyl Lignocerate
Methyl Tetracosanoate

2442-49-1

1000
µg/ml

1 ml


C25H50O2

Methanol

Metanol

CH3OH

S-4664

odczynnik


metoda
8270C

Methyl linoleate
Methyl octadecadienoate

112-63-0

1000
µg/ml

1 ml


C19H34O2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-4219

kosmetyki


metoda
8270C

Methyl linolelaidate

2566-97-4

1000
µg/ml

1 ml


C19H34O2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-4221

odczynnik


metoda
8270C

Metrafenone
pl:Metrafenon
AC 375839

220899-03-6

1000
µg/ml

1 ml


C19H21BrO5

LCMS Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
LCMS

CH3≡N

LCS-6058

fungicyd

Metribuzin
pl:Metrybuzyna
Metribuzine
DIC 1468

21087-64-9

1000
µg/ml

1 ml


C8H14N4OS

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

LCS-2620

herbicyd

Mevinphos
pl:Mewinfos
Phosdrin
Duraphos

7786-34-7

1000
µg/ml

1 ml


C7H13O6P

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

LCS-2625

insektycyd

Monocrotophos
pl:Monokrotofos
Azadrin
Corophos

6923-22-4

1000
µg/ml

1 ml


C7H14NO5P

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

LCS-2645

insektycyd

Moxidectin
Milbemycin B
CL 301

113507-06-5

1000
µg/ml

1 ml


C37H53NO8

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6198

lek
przeciwpasożytniczy

N,n-Dimethyl-N`-tolylsulfonyldiamide
DMST

66840-71-9

1000
µg/ml

1 ml


C9H14N2O2S

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6018

metabolit

n-(2,4-Dimethylphenyl)formamide
2,4-dimethylformanilide

60397-77-5

1000
µg/ml

1 ml


(CH3)2C6H3NHCHO

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3C≡N

LCS-6280

herbicyd

n-2,4-Dimethylphenyl-N`-methylformamidine
N-Methyl-N`-2,4-xylylformamidine
Amitraz Metabolite BTS 27271

33089-74-6

1000
µg/ml

1 ml


C10H14N2

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3C≡N

LCS-6279

metabolit

n-Dotetracontane
pl:Dotetrakontan
ALKANE C42

7098-20-6

1000
µg/ml

1 ml


C42H86

Hexane

Heksan

H3C(CH2)4CH3

S-1809-H

odczynnik

n-Dotetracontane
pl:Dotetrakontan
ALKANE C42

7098-20-6

1000
µg/ml

1 ml


C42H86

Heptane

Heptan

H3C(CH2)5CH3

S-1809-HEPT

odczynnik


metoda
8270

n-Methyldiethanolamine

105-59-9

1000
µg/ml

1 ml


C5H13NO2

15MM Ammonium Hydroxide

15MM
Wodorotlenek
amonu

NH4OH

S-2484

insektycydy
-
produkt
posredni


metoda
(różne)

Nitenpyram
(E)-nitenpyram
TI 204

150824-47-8

1000
µg/ml

1 ml


C11H15ClN4O2

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3C≡N

LCS-6187

insektycyd

Nitromethane
pl:Nitrometan

75-52-5

1000
µg/ml

1 ml


CH3NO2

Methanol-P&T

Metanol-P&T

CH3OH

S-2722

odczynnik

o,p`-Dicofol

10606-46-9

1000
µg/ml

1 ml


C14H9Cl5O

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

S-6714

insektycyd

Omethoate
pl:Ometoat
Dimethoate-met
Dimethoxon

1113-02-6

1000
µg/ml

1 ml


C5H12NO4PS

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-3864

insektycyd

Oxamyl Oxime
Oxamyl oxyme

30558-43-1

1000
µg/ml

1 ml


C5H10N2O2S

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6123

metabolit

Penconazole
pl:Penkonazol
Topas

66246-88-6

1000
µg/ml

1 ml


C13H15Cl2N3

LCMS Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
LCMS

CH3≡N

LCS-4267

fungicyd

Perfluoro-n-octane Sulfonate (PFOS)
pl:Sulfonian perfluorooktanowy (PFOS)

1763-23-1

1000
µg/ml

1 ml


C8HF17O3S

Methanol

Metanol

CH3OH

LCS-4951

odczynnik

Phenthoate
pl:Fentoat
Dimephenoate
Tanone

2597-03-7

1000
µg/ml

1 ml


C12H17O4PS2

LCMS Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
LCMS

CH3≡N

LCS-4250

insektycyd

Phorate sulfoxide
Thimet sulfoxide
CL 18177

"2588-03-6 "

1000
µg/ml

1 ml


C7H17O3PS3

HPLC Grade Acetone

Aceton
do
HPLC

(CH3)2CO

LCS-5777

metabolit

Phoxim
pl:Foksim
Phoxime
BAY 5621

14816-18-3

1000
µg/ml

1 ml


C12H15N2O3PS

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-4689

insektycyd

Phthalic Acid, n-Pentyl-Isopentyl Ester

84777-06-0

1000
µg/ml

1 ml


C18H26O4

Methanol

Metanol

CH3OH

S-6147

odczynnik

Picoxystrobin
pl:Pikoksystrobina

117428-22-5

1000
µg/ml

1 ml


C18H16F3NO4

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-5467

fungicyd

Picoxystrobin
pl:Pikoksystrobina

117428-22-5

1000
µg/ml

1 ml


C18H16F3NO4

Methanol

Metanol

CH3OH

S-5467

fungicyd

Piperophos
pl:Piperofos
Rilof

24151-93-7

1000
µg/ml

1 ml


C14H28NO3PS2

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

LCS-6099

herbicyd

Pirimicarb-desmethyl

30614-22-3

1000
µg/ml

1 ml


C10H16N4O2

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6023

metabolit

Pirimiphos-Methyl
pl:Pirimifos metylu
PP 511

29232-93-7

1000
µg/ml

1 ml


C11H20N3O3PS

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-3119

insektycyd

Pretilachlor
pl:Pretilachlor
Pretilachlore

51218-49-6

1000
µg/ml

1 ml


C17H26ClNO2

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6092

herbicyd

Propaquizafop
pl:Propakwizafop

111479-05-1

1000
µg/ml

1 ml


C22H22ClN3O5

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6034

herbicyd

Prophos
pl:Etoprofos
Ethoprophos
Ethoprop

13194-48-4

1000
µg/ml

1 ml


C8H19O2PS2

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

LCS-3185

insektycyd

Prothioconazole
pl:Protiokonazol
AMS 21619

178928-70-6

1000
µg/ml

1 ml


C14H15Cl2N3OS

Methanol

Metanol

CH3OH

LCS-4904

fungicyd

Prothioconazole-desthio
pl:alfa-(1-chlorocyklopropylo)-alfa-o(2-chlorofenylo)metylo-1H-1,2,4-triazolo-1-etanol
JAU 6476-desthio
Prothioconazole-desthio

120983-64-4

1000
µg/ml

1 ml


C14H15Cl2N3O

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6189

fungicyd

Pyridaphenthion
pl:Pyridafention
Pyridiphenthion
Pyridafenthion

119-12-0

1000
µg/ml

1 ml


C14H17N2O4PS

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-4829

insektycyd

Pyrimethanil
pl:Pyrimetanil
ZK 100309

53112-28-0

1000
µg/ml

1 ml


C12H13N3

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3C≡N

LCS-5225

fungicyd

Pyrimethanil
pl:Pyrimetanil
ZK 100309

53112-28-0

1000
µg/ml

1 ml


C12H13N3

Methanol

Metanol

CH3OH

S-5225

fungicyd


metoda
(różne)

Quinoxifen
pl:Quinoxyfen
Quinoline

124495-18-7

1000
µg/ml

1 ml


C15H8Cl2FNO

HPLC Grade Acetone

Aceton
do
HPLC

(CH3)2CO

LCS-6059

fungicyd

Safrotin
pl:Propetamfos
Propetamphos
SAN 521391

31218-83-4

1000
µg/ml

1 ml


C10H20NO4PS

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

LCS-3260

insektycyd

Salicylic Acid
pl:Kwas salicylowy

69-72-7

1000
µg/ml

1 ml


C7H6O3

LCMS Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
LCMS

CH3≡N

LCS-5572

odczynnik

Selamectin

165108-07-6

1000
µg/ml

1 ml


C43H63NO11

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6227

lek
przeciwpasożytniczy

Spinetoram

187166-40-1

1000
µg/ml

1 ml


C43H69NO10

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6012

insektycyd

Spinosad A&D
pl:Spinosad
DE 105

168316-95-8

1000
µg/ml

1 ml


C41H65NO10

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6025

insektycyd

Spirodiclofen
pl:Spirodiklofen

148477-71-8

1000
µg/ml

1 ml


C21H24Cl2O4

Methanol:Acetone

Metanol:Aceton


LCS-5295

insektycyd

Spiromesifen
pl:Spiromesifen

283594-90-1

1000
µg/ml

1 ml


C23H30O4

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6035

insektycyd

Spiroxamine
pl:Spiroksamina

118134-30-8

1000
µg/ml

1 ml


C18H35NO2

LCMS Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
LCMS

CH3≡N

LCS-5469

fungicyd

Sulfentrazone
pl:Sulfentrazon
F6285

122836-35-5

1000
µg/ml

1 ml


C11H10Cl2F2N4O3S

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

LCS-6013

herbicyd

Sulfentrazone
pl:Sulfentrazon
F6285

122836-35-5

1000
µg/ml

1 ml


C11H10Cl2F2N4O3S

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3C≡N

LCS-6013-ACN

herbicyd

Sulfosulfuron
pl:Sulfosulfuron
TKM 19

141776-32-1

1000
µg/ml

1 ml


C16H18N6O7S2

Methanol

Metanol

CH3OH

S-4997

herbicyd

Systhane
pl:Mychlobutanil
Myclobutanil
Deccotanil

88671-89-0

1000
µg/ml

1 ml


C15H17ClN4

HPLC Grade Acetone

Aceton
do
HPLC

(CH3)2CO

LCS-3306

fungicyd

Tebufenozide
pl:Tebufenozyd
Tebufenoxide
Tebufonozide

112410-23-8

1000
µg/ml

1 ml


C22H28N2O2

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6036

insektycyd

Tebutam
pl:Tebutam
Butam
Tebutame

35256-85-0

1000
µg/ml

1 ml


C15H23NO

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6219

herbicyd

Tepraloxydim
pl:Tepraloksydim
Caloxydim
191819

149979-41-9

1000
µg/ml

1 ml


C17H24ClNO4

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6178

herbicyd

Terbufos-sulfoxide

10548-10-4

1000
µg/ml

1 ml


C9H21O3PS3

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6307

insektycyd

Tetrachlorvinphos (Z)
pl:Tetrachlorwinfos
Stirofos
CVMP

22248-79-9

1000
µg/ml

1 ml


C10H9Cl4O4P

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6037

insektycyd

Tetraconazole
pl:Tetrakonazol
Tetraconazol

112281-77-3

1000
µg/ml

1 ml


C13H11Cl2F4N3O

Acetone

Aceton

(CH3)2CO

LCS-6089

fungicyd

Thiabendazole
pl:Tiabendazol
Tiabendazole
Tebuzate

148-79-8

1000
µg/ml

1 ml


C10H7N3S

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-3490

fungicyd

Thiacloprid
pl:Tiachlopryd
Calypso

111988-49-9

1000
µg/ml

1 ml


C10H9CIN4S

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6026

insektycyd

Thifensulfuron-methyl
pl:Tifensulfuron metylu
Thifensulfuron
Thiameturon

79277-27-3

1000
µg/ml

1 ml


C12H13N5O6S2

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-4994

herbicyd

Thiram
pl:Tiram
Thiuram
Thylate

137-26-8

1000
µg/ml

1 ml


C6H12N2S4

LCMS Grade Methanol

Metanol
do
LCMS

CH3OH

LCS-3499

fungicyd

Toltrazuril
pl:Toltrazuril

69004-03-1

1000
µg/ml

1 ml


C18H14F3N3O4S

Methanol

Metanol

CH3OH

LCS-5874

dodatek
paszowy
(kokcydiostatyk)

Tolylene-2,6-diisocyanate

91-08-7

1000
µg/ml

1 ml


CH3C6H3(NCO)2

Methylene Chloride

Dichlorometan

CH2Cl2

S-5870

tworzywa
-
produkt
posredni

Tolyltriazole
TTA

29385-43-1

1000
µg/ml

1 ml


C7H7N3

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-5596

odczynnik

Toxaphene
pl:Kamfechlor
Chlorocamphene
Toxafeen

8001-35-2

1000
µg/ml

1 ml


C10H10Cl8

Hexane

Heksan

H3C(CH2)4CH3

S-3535

insektycyd


metoda
(różne)

Toxaphene
pl:Kamfechlor
Chlorocamphene
Toxafeen

8001-35-2

200
µg/ml

1 ml


C10H10Cl8

Hexane

Heksan

H3C(CH2)4CH3

TOX-X

insektycyd


metoda
(różne)

Tribenuron-methyl
pl:Tribenuron metylu
Tribenuron
Metometuron

101200-48-0

1000
µg/ml

1 ml


C15H17N5O6S

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-4998

herbicyd

Triflumizole
Condor
Duotop

68694-11-1

1000
µg/ml

1 ml


C15H15ClF3N3O

LCMS Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
LCMS

CH3≡N

LCS-4964

fungicyd

Triforine
pl:Triforina
SC 581211

26644-46-2

1000
µg/ml

1 ml


C10H14Cl6N4O2

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3≡N

LCS-6273

fungicyd

Tritosulfuron
pl:Tritosulfuron

142469-14-5

1000
µg/ml

1 ml


C13H9F6N5O4S

HPLC Grade Acetonitrile

Acetonitryl
do
HPLC

CH3C≡N

LCS-6234

herbicyd

Vamidothion
pl:Wamidotion

2275-23-2

1000
µg/ml

1 ml


C8H18NO4PS2

Methanol

Metanol

CH3OH

S-4695

insektycyd

Vamidothion
pl:Wamidotion

2275-23-2

1000
µg/ml

1 ml


C8H18NO4PS2

Acetonitrile

Acetonitryl

CH3≡N

S-4695-ACN

insektycyd

Xylitol
pl:Ksylitol

87-99-0

1000
µg/ml

1 ml


C5H12O5

HPLC Grade Water

Woda
do
HPLC

H2O

LCS-6150

dodatki
do
żywności

Liczba wzorców: 379 , w tym pestycydów: 231 (insektycydów 124, herbicydów 54, fungicydów 48)

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2020
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Materiały eksploatacyjne