O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

Topniki

Charakterystyka topników firmy SPEX

Stapianie jest bardzo efektywną metodą przygotowania próbek typu tlenki, siarczki, fluorki, ferrostopy i metale do analiz technikami XRF, AAS, ICP, DPC itp. Próbki są (o ile to konieczne) proszkowane i mieszane z topnikiem; mieszanina ogrzewana jest do stopienia topnika, składniki próbki rozpuszczają się w topniku tworząc przejrzysty, homogeniczny stop.
Stop można analizować bezpośrednio techniką XRF lub po rozpuszczeniu w rozcieńczonym kwasie - innymi technikami, jako roztwór. W większości przypadków technika stapiania jest prostsza i daje dokładniejsze wyniki w porównaniu z klasycznym roztwarzaniem w kwasach lub metodą prasowania tabletek (XRF).
[  link do stapiarek stapiarki  ]
Zalety topników firmy SPEX:

  • homogeniczność - wszystkie partie topnika wytwarzane są zawsze w tym samym procesie technologicznym gwarantującym wysoką stabilność składu (jeżeli topnik nie jest homogeniczny - segregacja wpływa na intensywności w technice XRF)

  • czystość - w topnikach oznaczonych jako "Pure" zanieczyszczenia poszczególnymi pierwiastkami nie przekraczają 10 ppm; w klasie "Ultra Pure" zanieczyszczenia są praktycznie niewykrywalne

  • wysoka gęstość - topniki SPEX mają gęstość 1.4 (w porównaniu z powszechnie spotykaną gęstością 0.3); topnikami o dużej gęstości łatwiej jest operować, mierzyć/ważyć, a w wielu aplikacjach można stosować mniejsze - a więc i tańsze - naczynia platynowe

  • minimalna higroskopijność - topniki SPEX zawierają poniżej 0.05% wody; głównymi problemami związanymi z podwyższoną zawartością wody w topniku to pogorszenie dokładności wyników w związku z błędami stosunku wagowego próbka-topnik oraz pojawianie się pęcherzyków, a nawet możliwość wyrzucenia zawartości tygla

  • granulacja - topniki SPEX mają granulację powyżej 500µm, co oznacza, że nie zawierają pyłu; topniki pyliste ze względu na oddziaływania elektrostatyczne powodują straty topnika oraz tworzenie się szklistych kropli na ściankach tygla

    


 

Topniki dostępne w standardowej ofercie firmy MS Spektrum
 

 
Prod.
 

 Topnik 

 Kwasowość
topnika

 Klasa
czystości

 Opakowanie
[g]
 

 Nr
 katalogowy
 

 SPEX 

Czteroboran litu 

  

 Pure 

 1000 

 SFF-0600 

 SPEX 

50% czteroboran litu 
 &
50% metaboran litu

  

 Pure 

 1000 

 SFF-0620 

 Claisse 

Czteroboran litu 

  

 Pure 

 1000 

 FF-0600 

 Claisse 

Czteroboran litu 

  

 Ultra Pure 

 1000 

 FF-0601 

 Claisse 

Czteroboran litu
(puszysty) 

  

 Pure 

 500 

 FF-0600-10 

 Claisse 

Czteroboran litu
(puszysty) 

  

 Ultra Pure 

 500 

 FF-0601-10 

 Claisse 

Metaboran litu 

  

 Pure 

 1000 

 FF-0610 

 Claisse 

Metaboran litu 

  

 Ultra Pure 

 1000 

 FF-0611 

 Claisse 

50% czteroboran litu 
 &
50% metaboran litu

  

 Pure 

 1000 

 FF-0620 

 Claisse 

50% czteroboran litu 
 &
50% metaboran litu

  

 Ultra Pure 

 1000 

 FF-0621 

 Claisse 

66% czteroboran litu 
 &
34% metaboran litu

  

 Pure 

 1000 

 FF-0644 

 Claisse 

66% czteroboran litu 
 &
34% metaboran litu

  

 Ultra Pure 

 1000 

 FF-0645 

 Claisse 

66% czteroboran litu 
 &
34% metaboran litu
 &
dodatek LiBr jako czynnik uwalniający

  

 Pure 

 1000 

 FF-0644-60 

 Claisse 

66% czteroboran litu 
 &
34% metaboran litu
 &
dodatek LiBr jako czynnik uwalniający

  

 Ultra Pure 

 1000 

 FF-0645-60 

 Claisse 

Czteroboran sodu 

  

 Pure 

 1000 

 FF-0630 

 Claisse 

75% czteroboran litu 
 &
25% metaboran litu

  

 Pure 

 1000 

 FF-0650 

 Claisse 

90% czteroboran litu 
 &
10% węglan litu

  

 Pure 

 1000 

 FF-0651 

 Claisse 

Bromek litu (LiBr) - roztwór
(jako dodatek) 

  

  

 15 ml 

 FF-0711 

 Katanax 

Czteroboran litu 

  

 Pure 

 1000 

 KP3007P 

 Katanax 

Czteroboran litu 

  

 Ultra pure 

 1000 

 KP3007UP 

 Katanax 

99.5% czteroboran litu 
 &
0.5% LiBr

  

 Pure 

 1000 

 KP3001P 

 Katanax 

99.5% czteroboran litu 
 &
0.5% LiBr

  

 Ultra pure 

 1000 

 KP3001UP 

 Katanax 

99.5% czteroboran litu 
 &
0.5% LiI

  

 Pure 

 1000 

 KP3016P 

 Katanax 

99.5% czteroboran litu 
 &
0.5% LiI

  

 Ultra pure 

 1000 

 KP3016UP 

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Materiały eksploatacyjne