O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

Powielacze elektronowe

Powielacze elektronowe firmy Adaptas Solutions Pty Ltd (ETP Ion Detect®)

Firma Adaptas Solutions Pty Ltd jest światowym liderem w konstrukcji i produkcji detektorów dla potrzeb spektrometrii mas. Niezwykle szeroka i zróżnicowana oferta modeli dotyczy praktycznie wszystkich rodzajów spektrometrów masowych ICP-MS, GC-MS, LC-MS/MS i MALDI i większości modeli analizatorów, (kwadrupol, pułapka jonowa, sektor magnetyczny oraz analizator czasu przelotu). Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w produkcji, powielacze elektronowe są najbardziej zaawansowane spośród dostępnych dziś detektorów i charakteryzują się wysoką wydajnością pracy. Wysokiej jakości, chronione prawem patentowym dynody, są podstawowym elementem konstrukcyjnym powielaczy elektronowych. Elektrony, uderzając w każdą kolejną dynodę, powodują wybijanie coraz większej liczby elektronów z kolejnych dynod (wtórna emisja elektronów). Dzięki kaskadowemu wzmocnieniu sygnału powielacze elektronowe są bardzo czułymi detektorami. Materiał, z którego wykonane są powielacze elektronowe, jest bardzo trwały w kontakcie z powietrzem, dzięki czemu mogą być one przechowywane poza urządzeniem przez wiele lat.

 


Szczegółowe informacje o powielaczach elektronowych ETP
 

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14617     

Firma

Agilent Technologies

Technika

GC-MS

Typ urządzenia

Kwadrupol

Urządzenie

5973/5975

Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV

1/3

Liczba dynod (poza HED)

15

Rezystancja wewnętrzna [MΩ]

22,4

Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV

4 x 106

Typowe napięcie dla wzmocnienia 1 x 105

1,25 kV

Max. zalecane napięcie

Max. temperatura w próżni

350 °C

Opis techniczny pdf

 (plik pdf)  [ 309 k ]

OPIS: Powielacz 14617 został opracowany specjalnie z myślą o modernizacji układu MSD firmy Agilent Technologies 5973. Powielacz posiada modułową konstrukcję ułatwiającą wymianę oraz zawiera innowacyjne rozwiązania mające na celu zwiększenie wydajności. Pierwsza instalacja wymaga zestawu 14617, który zawiera obudowę mechaniczną i moduł powielacza. Kolejne wymiany wymagają tylko modułu powielacza 14616. Uwaga: Pierwsza instalacja powielacza ACTIVE FILM dla MSD HP 5973 wymaga użycia modułu o numerze katalogowym 14617, który zawiera powielacz elektronowy i uchwyt. W uchwycie znajduje się HED (wysokoenergetyczna dynoda), która zwiększa energię jonów i zmniejsza zanieczyszczenie powielacza.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14616     

Firma

Agilent Technologies

Technika

GC-MS

Typ urządzenia

Kwadrupol

Urządzenie

5973/5975

Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV

1/3

Liczba dynod (poza HED)

15

Rezystancja wewnętrzna [MΩ]

23,58

Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV

4 x 106

Typowe napięcie dla wzmocnienia 1 x 105

1,4 kV

Max. zalecane napięcie

Max. temperatura w próżni

350 °C

OPIS: Powielacz 14617 został opracowany specjalnie z myślą o modernizacji układu MSD firmy Agilent Technologies 5973. Powielacz posiada modułową konstrukcję ułatwiającą wymianę oraz zawiera innowacyjne rozwiązania mające na celu zwiększenie wydajności. Pierwsza instalacja wymaga zestawu 14617, który zawiera obudowę mechaniczną i moduł powielacza. Kolejne wymiany wymagają tylko modułu powielacza 14616. Uwaga: Pierwsza instalacja powielacza ACTIVE FILM dla MSD HP 5973 wymaga użycia modułu o numerze katalogowym 14617, który zawiera powielacz elektronowy i uchwyt. W uchwycie znajduje się HED (wysokoenergetyczna dynoda), która zwiększa energię jonów i zmniejsza zanieczyszczenie powielacza. Po pierwszej instalacji wymagany jest tylko powielacz elektronów o numerze 14616.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14147     

Firma

Varian

Technika

GC-MS

Typ urządzenia

ion-trap

Urządzenie

Saturn 2000, 2100, 2200

Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV

1/3

Liczba dynod (poza HED)

15

Całkowita rezystancja wewn. [MΩ], łącznie z diodą zenera

22,8

Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV

1,0 x 107

Typowe napięcie dla wzmocnienia 1 x 105

1,35 kV

Max. temperatura w próżni

350 °C

Opis techniczny pdf

 (plik pdf)  [ 221 k ]

OPIS: Powielacz ACTIVE FILM™ dla spektrometru masowego Varian Saturn 2000 ion-trap został zaprojektowany specjalnie dla tego przyrządu. 14147 jest bezpośrednim zamiennikiem powielacza elektronów i jest w pełni kompatybilny sprzętowo i od strony oprogramowania Multiplier Setup.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14516     

Firma

Agilent Technologies

Technika

GC-MS

Typ urządzenia

Kwadrupol

Urządzenie

5971, 5972, GDC

Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV

1/3

Liczba dynod (poza HED)

15

Rezystancja wewnętrzna [MΩ]

20,7

Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV

2 x 107

Opis techniczny pdf

 (plik pdf)  [ 247 k ]

OPIS: Powielacz 14516 został zaprojektowany specjalnie dla modernizacji systemów MSD HP/Agilent Technologies 5971 i 5972, Powielacz 14516 jest w pełni kompatybilny z oryginalnym podzespołem. Z każdym powielaczem dostarczany jest komplet przewodów elektrycznych. Moduł nie wymaga do montażu żadnych specjalnych narzędzi. Po schłodzeniu i zapowietrzeniu spektrometru masowego instalacja / wymiana powielacza trwa około 5 minut.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14632     

Firma

Jeol

Technika

GC-MS

Typ urządzenia

Kwadrupol

Urządzenie

Jeol K9

Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV (2,5 kV/10 kV)

1/3 (30)

Liczba dynod (poza HED)

19

Rezystancja wewnętrzna [MΩ]

28,4

Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV

1,5 x 107

OPIS: Powielacz i uchwyt do Jeol K9 GCMS

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14533     

Firma

Shimadzu

Technika

GC-MS

Typ urządzenia

Kwadrupol

Urządzenie

QP5000

Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV

1/3

Liczba dynod (poza HED)

12

Rezystancja wewnętrzna [MΩ]

16,6

Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV

1 x 107

Typowe napięcie dla wzmocnienia 1 x 105

1,25 kV

Max. temperatura w próżni

350 °C

OPIS: Powielacz 14533 został zaprojektowany specjalnie do stosowania w spektrometrach masowych Shimadzu QP5000. 14533 jest bezpośrednim zamiennikiem powielacza elektronów dla spektrometru masowego QP5000 i jest w pełni kompatybilny ze sprzętem i oprogramowaniem Shimadzu. Poprawne zainstalowanie AF533 wymaga wykonania trzech połączeń elektrycznych. Połączenia elektryczne realizowane są poprzez trzy piny wystające z podstawy powielacza. Schemat przedstawia pozycje trzech pinów przyłączeniowych: 1) wysokiego napięcia, 2) ekranu i 3) wyjścia sygnałowego (uziemienie podłącza się za pomocą uchwytu montażowego).

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14610     

Firma

Sciex

Technika

LC-MS

Typ urządzenia

Kwadrupol

Urządzenie

API2000

Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV

1/3

Liczba dynod (poza HED)

21

Rezystancja wewnętrzna [MΩ]

31

Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV

4 x 107

OPIS: Powielacz 14610 jest detektorem pozaosiowym wykonanym specjalnie dla kwadrupola Sciex API 2000 LC-MS.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14210     

Firma

Perkin Elmer

Technika

ICP-MS

Typ urządzenia

Kwadrupol

Urządzenie

Elan 6000, 6100, 6100 DRC

Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV

1/3

Liczba dynod (poza HED)

11/14

Całkowita rezystancja wewnętrzna (analog./impuls.) [MΩ]

43 (18,4/24,6)

Typowe wzmocnienie przy -1,8/+1,0 kV (analog./impuls.)

8 x 103 / 3 x 107

Współczynnik tłumienia

>4000

OPIS: Powielacz pracuje w dwóch trybach (analogowym i impulsowym) i przekazuje oba sygnały jednocześnie do układu pomiarowego. Powielacz 14210 posiada elektrodę bramkującą, dzięki której można zablokować większe sygnały.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14217     

Firma

Perkin Elmer

Technika

ICP-MS

Typ urządzenia

Kwadrupol

Urządzenie

Elan 9000

Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV

1/3

Liczba dynod (poza HED)

11/14

Całkowita rezystancja wewnętrzna (analog./impuls.) [MΩ]

40,6 (18,4/22,2)

Typowe wzmocnienie przy -1,8/+1,0 kV (analog./impuls.)

2 x 104 / 3 x 107

Współczynnik tłumienia

>4000

OPIS: Powielacz pracuje w dwóch trybach (analogowym i impulsowym) i przekazuje oba sygnały jednocześnie do układu pomiarowego. Powielacz 14217 posiada elektrodę bramkującą, dzięki której można zablokować większe sygnały.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14562A     

Firma

Thermo Scientific

Technika

ICP-MS

Typ urządzenia

Kwadrupol

Urządzenie

PQ-3 (sekwenc.)

Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV

1/3

Liczba dynod (poza HED)

19

Rezystancja wewnętrzna [MΩ]

27,7

Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV

4 x 107

OPIS: System pozaosiowy. Powielacz wykazuje się najlepszymi parametrami dla jonów dodatnich o energii <254 eV. Maksymalna temperatura nie powinna przekraczać 350 °C. Zakres pracy liniowej dla prądu wyjściowego do 10 mikroamperów.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14214     

Firma

Thermo Scientific

Technika

ICP-MS

Typ urządzenia

Kwadrupol

Urządzenie

PQ-3 (równocz.)

Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV

1/3

Liczba dynod (poza HED)

11/14

Całkowita rezystancja wewnętrzna (analog./impuls.) [MΩ]

43 (18,4/24,6)

Typowe wzmocnienie przy -1,8/+1,0 kV (analog./impuls.)

8 x 103 / 2 x 107

Współczynnik tłumienia

>4000

OPIS: 14214 jest dwustopniowym powielaczem elektronów stosowanym we wczesnych modelach przyrządów Thermo Electron ICP-MS. W powielaczu 14214 zastosowano materiały ACTIVE FILM. Konstrukcja dyskretno-dynodowego powielacza zapewnia wyjątkową czułość detekcji jonów i doskonałą stabilność przy długim czasie eksploatacji.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14824     

Firma

Comstock

Technika

ICP-MS

Typ urządzenia

TOF

Urządzenie

MiniTOF

Liczba dynod

20

Rezystancja wewnętrzna [MΩ]

34

Max. szumy prądu ciemnego @ 1 x 107

3 ct./min

Maksymalny wyjściowy prąd podtrzymujący dla pracy liniowej

5 µA

Maksymalna amplituda impulsu dla pracy liniowej

500 mV / 50 Ω

Czas regeneracji po dużym impulsie (500mV / 50Ω)

<30 ns

Szerokość impulsu dla pojedynczego jonu/wielu jonów

4,5 ns/6 FWHM

Wymiary mechaniczne obudowy [mm]

110 x 21 x 25

Powierzchnia aktywna [mm]

8 x 10 side entry

Krzywa wzmocnienia (wykres)

D

OPIS: Powielacz TOF (płaska/ortogonalna powierzchnia uderzenia jonów, mała szerokość impulsu, duży zakres dynamiczny). Możliwość ogrzewania do temperatury 350 °C. Maksymalny limit prądu wyjściowego dla pracy liniowej 5 µA. Dostępna jest wersja z opcją wysokiego prądu (14824H). Wersja ta podwyższa limit prądu wyjściowego dla pracy liniowej do 30 µA i zmniejsza wewnętrzną rezystancję do 10% wartości standardowej.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14834H     

Firma

GBC

Technika

ICP-MS

Typ urządzenia

TOF

Urządzenie

OptiMass

Powierzchnia aktywna [mm]

8 x 32

Wymiary mechaniczne obudowy [mm]

30 x 40 x 110

Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV

1/8

Rezystancja wewnętrzna [MΩ]

3,5

Liczba dynod

19

Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV

3 x 107

OPIS: Powielacz TOF (płaska/ortogonalna powierzchnia uderzenia jonów, mała szerokość impulsu, duży zakres dynamiczny). Możliwość ogrzewania do temperatury 350 °C. Opcja wysokoprądowa. Maksymalny limit prądu wyjściowego dla pracy liniowej 30 µA.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14150HM9     

Firma

Thermo Scientific

Technika

Isotope Ratio

Typ urządzenia

Magnetic Sector

Urządzenie

MAT262

Powierzchnia aktywna [mm]

7 x 12

Wymiary mechaniczne obudowy [mm]

20 x 24 x 86

Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV

1/3

Rezystancja wewnętrzna [MΩ]

3,24

Liczba dynod

22

Krzywa wzmocnienia (wykres)

A

Opis instalacji pdf

 (plik pdf)  [ 194 k ]

OPIS: Line-Of-Sight (LOS) - wejście cząstek dla przyrządów z sektorem magnetycznym oraz innych cząstek naładowanych i neutralnych. Zwiększona wartość graniczna prądu wyjściowego dla pracy liniowej do 70 µA i zmniejszona rezystancja wewnętrzna do 10% wartości standardowej. Powielacz można ogrzewać do temperatury 350 °C.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14150H     

Firma

Generic

Technika

Generic

Typ urządzenia

Magnetic Sector

Urządzenie

MAGS

Powierzchnia aktywna [mm]

7 x 12

Wymiary mechaniczne obudowy [mm]

20 x 24 x 86

Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV

1/3

Rezystancja wewnętrzna [MΩ]

30

Liczba dynod

22

Krzywa wzmocnienia (wykres)

A

Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV

4 x 107

Opis instalacji pdf

 (plik pdf)  [ 194 k ]

OPIS: Line-Of-Sight (LOS) - wejście cząstek dla przyrządów z sektorem magnetycznym oraz innych cząstek naładowanych i neutralnych. Zwiększona wartość graniczna prądu wyjściowego dla pracy liniowej do 70 µA i zmniejszona rezystancja wewnętrzna do 10% wartości standardowej. Powielacz można ogrzewać do temperatury 350 °C.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14133     

Firma

CAMECA

Technika

SIMS

Typ urządzenia

LOS

Urządzenie

3F, 4F

Max. zalecane napięcie

3 kV

Typowe napięcie dla wzmocnienia 1 x 105

1,3 kV

Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV

1,5 x 107

Liczba dynod

21

Rezystancja wewnętrzna [MΩ]

31

Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV

1/3

Wymiary mechaniczne obudowy [mm]

28 x 34 x 86,5

Powierzchnia aktywna [mm]

7 x 12

OPIS: Powielacz elektronów 14133 został opracowany specjalnie dla aplikacji Line-of-site (LOS) jako zamiennik dla CAMECA 3F, 4F SIMS.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14140     

Firma

INFICON

Technika

SIMS

Typ urządzenia

Magnetic Sector

Urządzenie

SEV 217

Powierzchnia aktywna [mm]

7 x 12

Wymiary mechaniczne obudowy [mm]

28 x 28 x 86

Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV

1/3

Rezystancja wewnętrzna [MΩ]

31

Liczba dynod

21

Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV

1,5 x 107

OPIS: Powielacz analogowy Line-Of-Sight (LOS) o długości 88 mm. Wejście cząstek dla przyrządów z sektorem magnetycznym oraz innych cząstek naładowanych i neutralnych. Maksymalny prąd wyjściowy dla pracy liniowej to 10 µA. Dostępna jest wersja z opcją wysokiego prądu (14140H). Wersja ta podwyższa limit prądu wyjściowego dla pracy liniowej do 70 µA i zmniejsza wewnętrzną rezystancję do 10% wartości standardowej. Powielacz można ogrzewać do temperatury 350 °C.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14133H     

Firma

CAMECA

Technika

SIMS

Typ urządzenia

LOS

Urządzenie

5F, 4F SIMS

Max. zalecane napięcie

3 kV

Powierzchnia aktywna [mm]

7 x 12

Wymiary mechaniczne obudowy [mm]

28 x 34 x 86,5

Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV

1/3

Rezystancja wewnętrzna [MΩ]

3,1

Liczba dynod

21

Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV

1,5 x 107

OPIS: Wersja 14133 o dużym dynamicznym zakresie liniowym. Powielacz elektronowy 14133H został opracowany specjalnie dla aplikacji Line-of-site (LOS) jako zamiennik dla CAMECA 5F, 6F SIMS.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14143     

Firma

Nu Instruments

Technika

Isotope Ratio

Typ urządzenia

Magnetic Sector

Urządzenie

Nu Plasma

Powierzchnia aktywna [mm]

7 x 12

Wymiary mechaniczne obudowy [mm]

20 x 24 x 86

Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV

1/3

Rezystancja wewnętrzna [MΩ]

3,24

Liczba dynod

22

Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV

1,5 x 107

OPIS: Powielacz analogowy Line-of-site o długości 88 mm, z kominem zamontowanym na otworze wejściowym. Wejście dla przyrządów z sektorem magnetycznym oraz innych cząstek naładowanych i neutralnych.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14144     

Firma

Nu Instruments

Technika

Isotope Ratio

Typ urządzenia

Magnetic Sector

Urządzenie

Nu Plasma with filter,
Nu AttoM

Powierzchnia aktywna [mm]

7 x 12

Wymiary mechaniczne obudowy [mm]

20 x 24 x 86

Max. prąd ciemny [pA] / zliczenia [ct./min] przy 2,5 kV

1/3

Rezystancja wewnętrzna [MΩ]

3,24

Liczba dynod

22

Typowe wzmocnienie przy 2,0 kV

1,5 x 107

OPIS: Powielacz analogowy Line-of-site o długości 88 mm, identyczny z modelem 14143, bez apertury kominowej. Wejście dla przyrządów z sektorem magnetycznym oraz innych cząstek naładowanych i neutralnych. Powielacz można ogrzewać do temperatury 350 °C.

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 142003     

Firma

ETP

Technika

ICP-MS

Apertura wejściowa

Ø 11 mm

Liczba dynod

26

Max. napięcie

-HV: -3000 V
+HV: +2500 V

Typowe wzmocnienie analog. (-1800V/+1000V)

>2,5 x 103

Typowe wzmocnienie impuls. (-1800V/+1000V)

>1 x 107

Współczynnik tłumienia

>4000

Max. prąd ciemny [pA] analog. (-2500V/+1000V)

<1

Max. prąd ciemny [ct./min] impuls. (-1800V/+1400V)

≤3

Max. ciśnienie robocze [Torr]

10-4

Opis techniczny pdf

 (plik pdf)  [ 181 k ]

OPIS: ETP Dual Mode ICPMS Detector

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14664     

Firma

ETP

Technika

GC-MS

Typ urządzenia

ion-trap / kwadrupol

Apertura wejściowa

Ø 6 mm

Liczba dynod

17

Zakres napięcia deflektora

± 600 V

Zalecane napięcie HED

± 10 kV

Typowe napięcie dla wzmocnienia 1 x 107

~ 2400 V

Rezystancja wewnętrzna [MΩ]

9,7 - 10,7

Max. prąd ciemny [pA] analog. (-2500V HED=0V)

<1

Max. ciśnienie robocze [Torr]

10-4

Opis techniczny pdf

 (plik pdf)  [ 135 k ]

OPIS: HED DETECTOR W COLLIMATOR, GC-MS

Powielacz elektronowy ETP, numer katalogowy 14924     

Firma

ETP

Technika

ICP-MS

Typ urządzenia

TOF

Szerokość impulsu dla wielu jonów (FWHM)

≤1,5 ns

Apertura wejściowa

25 x 17 mm

Osłona mechaniczna (wymiary)

59 x 55,5 x 45 mm

Liniowość impulsu (typowa)

500 mV / 50 Ω

Maksymalny liniowy prąd wyjściowy (typowo)

5 μA

Maksymalna liczba zliczeń dla prądu ciemnego (2600V)

50/min.

Maksymalny prąd ciemny (2600V)

1 pA

Max. ciśnienie robocze [Torr]

10-4

Typowe wzmocnienie (2000V)

1 x 106

Opis techniczny pdf

 (plik pdf)  [ 354 k ]

OPIS: MAGNETOF MINI, BASE MOUNTED RoHS

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Materiały eksploatacyjne