O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

Modyfikatory matrycy do GF AAS

Modyfikatory matrycy do techniki bezpłomieniowej AAS/ASA (kuweta grafitowa)

Modyfikatory matrycy

    

    

Modyfikatory matrycy stosowane podczas oznaczeń wybranych pierwiastków techniką bezpłomieniowej AAS
 

 Oznaczany
pierwiastek

 Modyfikator
matrycy
 

 Kwas/matryca 

 Obj. modyf.
[µl]

 Podwyższenie
temp. r. t.
 

 Ag 

 Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

  

  

 Al 

 0,3% Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

 5 

  

 As 

 Ni(NO3)2 + Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

  

  

 As 

 Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

  

 450 

 Au 

 Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

  

  

 B 

 Ca(NO3)2 

  

  

  

 B 

 0,3% Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

 5 

  

 Be 

 0,3% Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

 5 

  

 Bi 

 0,5% NH4H2PO4 + 0,15% Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

 5 

 300 

 Bi 

 Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

  

  

 Cd 

 1% NH4H2PO4 

 1% HNO3 

 5 

 550 

 Cd 

 0,5% NH4H2PO4 + 0,15% Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

 5 

 550 

 Co 

 0,3% Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

 5 

 100 

 Cr 

 0,3% Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

 5 

  

 Cu 

 Pd(NO3)2 

 1% HNO3 

  

  

 Fe 

 NH4NO3 

 1% HNO3 

  

  

 Fe 

 0,3% Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

 5 

  

 Ge 

 Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

  

  

 Hg 

 Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

  

  

 In 

 1000 ppm PdCl2 + 0,4% hydroksyloaminy
(modyfikator wymaga samodzielnego przygotowania) 

 1% HCl 

 5 

 100 

 Mn 

 0,3% Ca(NO3)2·4H2

 1% HNO3 

 5 

  

 Mn 

 0,3% Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

 5 

  

 Mn 

 NH4NO3 

 1% HNO3 

  

  

 Ni 

 1000 ppm PdCl2 + 0,4% hydroksyloaminy
(modyfikator wymaga samodzielnego przygotowania) 

 1% HNO3 

 5 

  

 Pb 

 1% NH4H2PO4 + 0.3% Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

 5 

 400 

 Sb 

 Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

  

  

 Sb 

 1% NH4H2PO4 

 1% HNO3 

 6 

 150 

 Sb 

 Ni(NO3)2 + Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

  

  

 Se 

 0,3% Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

 5 

 100 

 Se 

 Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

  

  

 Sn 

 Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

  

  

 Te 

 Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

  

  

 Tl 

 Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

  

  

 V 

 0,3% Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

 5 

  

 Zn 

 0,3% Mg(NO3)2 

 1% HNO3 

 5 

  

Uwaga! Informacje zawarte w powyższej tabeli stanowią wyłącznie sugerowane składy modyfikatorów i są powiązane z najczęściej spotykanymi problemami podczas oznaczania wybranych pierwiastków. W szczególności podane informacje wynikają z własnych opracowań firmy bądź danych literaturowych.
Firma MS Spektrum zaleca wykonanie własnych pomiarów optymalizacyjnych dla konkretnego przyrządu, typu kuwety grafitowej, składu próbek oraz wzorców.

Modyfikatory matrycy (jedno- oraz dwuskładnikowe) dostępne w standardowej ofercie firmy MS Spektrum
 

 
Prod.
 

 Modyfikator
matrycy
 

 Stężenie
modyfikatora
[ppm]

 Stężenie
modyfikatora
[%]

 Stężenie
kwasu

 Objętość
opakowania
[cm3]
 

 Nr
 katalogowy
 

 Oferta 

  

Pd 

 10000 

 1 

 10% HNO3 

 100 

 M-95-010-1 

  

  

Mg(NO3)2 

 10000 

 1 

 1% HNO3 

 100 

 M-95-012-1 

  

  

Ni(NO3)2 

 10000 

 1 

 4% HNO3 

 100 

 M-95-014-1 

  

  

NH4H2PO4 

 10000 

 1 

 1% HNO3 

 100 

 M-95-016-1 

  

  

Pd 
 &
Mg(NO3)2

 750 

500

 0.075 

0.05

 
10% HNO3 

 
250 

 
M-95-020-2 

  

  

Mg(NO3)2 

 2500 

 0.25 

 2% HNO3 

 250 

 M-95-021-2 

  

  

Mg(NO3)2 

 300 

 0.03 

 1% HNO3 

 250 

 M-95-025-2 

  

  

Ni(NO3)2 

 1000 

 0.1 

 5% HNO3 

 250 

 M-95-026-2 

  

  

NH4H2PO4 
 &
Mg(NO3)2

 10000 

500

 1 

0.05

 
1% HNO3 

 
250 

 
M-95-028-2 

  

  

Pd 
 &
Mg(NO3)2

 1500 

1000

 0.15 

0.1

 
10% HNO3 

 
250 

 
M-95-029-2 

  

  

Pd 
 &
Mg(NO3)2

 1000 

600

 0.1 

0.06

 
5% HNO3 

 
250 

 
M-95-030-2 

  

  

Mg(NO3)2 

 3000 

 0.3 

 2% HNO3 

 250 

 M-95-031-2 

  

  

NH4H2PO4 
 &
Mg(NO3)2

 10000 

600

 1 

0.06

 
2% HNO3 

 
250 

 
M-95-032-2 

  

  

Ni(NO3)2 

 50000 

 5 

 1% HNO3 

 100 

 M-95-034-1 

  

  

Ca(NO3)2 

 20000 

 2 

 2% HNO3 

 100 

 M-95-035-1 

  

  

NH4NO3 

 20000 

 2 

 H2

 100 

 M-95-037-1 

  

  

Pd 
 &
Mg(NO3)2

 3000 

2000

 0.3 

0.2

 
10% HNO3 

 
250 

 
M-95-038-2 

  

  

Pd 

 500 

 0.05 

 2% kw. cytrynowy 

 100 

 M-95-039-1 

  

  

Pd 
 &
Mg(NO3)2

 3000 

4000

 0.3 

0.4

 
 

 
100 

 
M-95-040-1 

  

  

Mg(NO3)2 

 20000 

 2 

 5% HNO3 

 100 

 140-003-031 

  

  

Mg(NO3)2 

 20000 

 2 

 5% HNO3 

 250 

 140-003-032 

  

  

Mg(NO3)2 

 20000 

 2 

 5% HNO3 

 500 

 140-003-035 

  

  

Pd 

 2000 

 0.2 

 5% HNO3 

 100 

 140-003-061 

  

  

Pd 

 2000 

 0.2 

 5% HNO3 

 250 

 140-003-062 

  

  

Pd 

 2000 

 0.2 

 5% HNO3 

 500 

 140-003-065 

  

  

Pd 

 20000 

 2 

 5% HNO3 

 100 

 140-003-091 

  

  

Pd 

 20000 

 2 

 5% HNO3 

 250 

 140-003-092 

  

  

Pd 

 20000 

 2 

 5% HNO3 

 500 

 140-003-095 

  

  

Pd 
 &
Mg(NO3)2

 3000 

2000

 0.3 

0.2

 
1% HNO3 

 
100 

 
140-003-191 

  

  

Pd 
 &
Mg(NO3)2

 3000 

2000

 0.3 

0.2

 
1% HNO3 

 
250 

 
140-003-192 

  

  

Pd 
 &
Mg(NO3)2

 3000 

2000

 0.3 

0.2

 
1% HNO3 

 
500 

 
140-003-195 

  

  

NH4H2PO4 

 400000 

 40 

 2% HNO3 

 100 

 140-003-151 

  

  

NH4H2PO4 

 400000 

 40 

 2% HNO3 

 250 

 140-003-152 

  

  

NH4H2PO4 

 400000 

 40 

 2% HNO3 

 500 

 140-003-155 

  

  

NH4NO3 

 50000 

 5 

 2% HNO3 

 100 

 140-003-181 

  

  

NH4NO3 

 50000 

 5 

 2% HNO3 

 250 

 140-003-182 

  

  

NH4NO3 

 50000 

 5 

 2% HNO3 

 500 

 140-003-185 

  

  

Ni(NO3)2 

 50000 

 5 

 5% HNO3 

 100 

 140-003-211 

  

  

Ni(NO3)2 

 50000 

 5 

 5% HNO3 

 250 

 140-003-212 

  

  

Ni(NO3)2 

 50000 

 5 

 5% HNO3 

 500 

 140-003-215 

  

  

Ca(NO3)2 

 20000 

 2 

 5% HNO3 

 100 

 140-003-121 

  

  

Ca(NO3)2 

 20000 

 2 

 5% HNO3 

 250 

 140-003-122 

  

  

Ca(NO3)2 

 20000 

 2 

 5% HNO3 

 500 

 140-003-125 

  

 

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Materiały eksploatacyjne