O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

Kuwety

Kuwety i filtry walidacyjne do spektrofotometrów UV-Vis

Kuwety spektrofotometryczne i filtry walidacyjne UV-Vis firmy Hellma.
Oferta kuwet pomiarowych do spektrofotometrów UV-Vis obejmuje kuwety standardowe, kuwety mini- i mikro objętościowe, kuwety przepływowe, kuwety do pomiarów fluorescencyjnych.
Kuwety kwarcowe są wykonywane z trzech rodzajów kwarcu:

 • QS o zakresie 200 - 2500 nm
 • QH/UV o zakresie 260 - 2500 nm
 • QX o zakresie 200 - 3500 nm

Oferta filtrów walidacyjnych (wzorcowych) obejmuje filtry szklane i filtry ciekłe. Dostępne są m.in.:

 • filtry szare (szklane) do sprawdzania dokładności fotometrycznej dla długości fal 405 - 800 nm i zakresach absorbancji 0,037 do 3 Abs.
 • Filtry ciekłe dichromianowe.
 • Filtry do sprawdzania dokładności długości fali: holmowe, dydymowe zarówno ciekłe, jak i szklane.
 • Filtry do sprawdzania światła rozproszonego (ciekłe) KCl, NaI, NaNO2, aceton.
 • Filtry do sprawdzania rozdzielczości spektralnej (ciekłe) toluen.

Filtry posiadają zgodność z:

 • European Pharmacopeia (8th edition)
 • USP 857 (39th edition)
 • DAB
 • EN 10204
 • ASTM

 

 

Kuwety
absorpcyjne
Kuwety
fluorescencyjne
Kuwety
aplikacje specjalne
Filtry
walidacyjne
Zestawy filtrów
walidacyjnych
Akcesoria
 

Szczegółowe informacje o zestawach filtrów walidacyjnych UV-Vis
 

Zestaw filtrów szklanych (szare + holmowy) 


F1


F2


F3


F4


F0

Zestaw filtrów 666-S000   Nr kat.: 666S000

Zestaw zawiera 5 filtrów: F1,F2,F3,F4,F0
Dł. fal [A] 440;465;546.1;590;635 nm

Dł. fal [W] 279;361;453;536;638 nm 

Zestaw filtrów szklanych (szare + dydymowy) 


F3


F4


F7

Zestaw filtrów 666-S001   Nr kat.: 666S001

Zestaw zawiera 3 filtry: F3,F4,F7
Dł. fal [A] (F7):270;280;297;320;340 nm
Dł. fal [A] (F3,F4):440;465;546.1;590;635 nm
Dł. fal [W] (F7):329;472;512;681;875 nm 

Zestaw filtrów szklanych / szarych 


F2


F3


F4

Zestaw filtrów 666-S002   Nr kat.: 666S002

Zestaw zawiera 3 filtry: F2,F3,F4
Dł. fal [A] 440;465;546.1;590;635 nm

 

Zestaw filtrów szklanych (szare + holmowy + dydymowy) 


F1


F2


F3


F4


F7

Zestaw filtrów 666-S003   Nr kat.: 666S003

Zestaw zawiera 5 filtrów: F1,F2,F3,F4,F7
Dł. fal [A] (F7):270;280;297;320;340; nm
Dł. fal [A] (F2,F3,F4):440;465;546.1;590;635 nm
Dł. fal [W] (F1):279;361;453;536;638 nm
Dł. fal [W] (F7):329;472;512;681;875 nm


 

Zestaw filtrów szklanych / szarych 


F201


F202


F203


F0

Zestaw filtrów 666-S004   Nr kat.: 666S004

Zestaw zawiera 4 filtry: F201,F202,F203,F0
Dł. fal [A] 440;465;546.1;590;635 nm

 

Zestaw filtrów szklanych (szare + holmowy) 


F0


F1


F3


F4

Zestaw filtrów 666-S005   Nr kat.: 666S005

Zestaw zawiera 4 filtry: F0,F1,F3,F4
Dł. fal [A] 440;465;546.1;590;635 nm

Dł. fal [W] 279;361;453;536;638 nm 

Zestaw filtrów szklanych / szarych 


F0


F2


F3


F4

Zestaw filtrów 666-S006   Nr kat.: 666S006

Zestaw zawiera 4 filtry: F0,F2,F3,F4
Dł. fal [A] 440;465;546.1;590;635 nm

 

Zestaw filtrów szklanych / szarych 


F390


F301


F303

Zestaw filtrów 666-S300   Nr kat.: 666S300

Zestaw zawiera 3 filtry: F390,F301,F303
Dł. fal [A] 440;465;546.1;590;635 nm

 

Zestaw - filtr dwuchromianowy dla zakresu UV 


UV60


UV14

Zestaw filtrów 667-UV301   Nr kat.: 667301

Zestaw zawiera 2 filtry: UV60,UV14
Dł. fal [A] 235;257;313;350 nm

 

Zestaw - filtr dwuchromianowy dla zakresu Vis 


UV600


UV14

Zestaw filtrów 667-UV304   Nr kat.: 667304

Zestaw zawiera 2 filtry: UV600,UV14
Dł. fal [A] 430 nm

 

Zestaw - filtry dwuchromianowe dla zakresu UV-Vis 


UV60


UV600


UV14

Zestaw filtrów 667-UV305   Nr kat.: 667305

Zestaw zawiera 3 filtry: UV60,UV600,UV14
Dł. fal [A] 235;257;313;350;430 nm

 

Zestaw filtrów dwuchromianowych do testów liniowości fotometrycznej w zakresie UV 


UV20


UV40


UV60


UV80


UV0100


UV14

Zestaw filtrów 667-UV307   Nr kat.: 667307

Zestaw zawiera 6 filtrów: UV20,UV40,UV60,UV80,UV0100,UV14
Dł. fal [A] 235;257;313;350 nm

 

Zestaw filtrów z niacyną do testów liniowości fotometrycznej 


UV51


UV52


UV53


UV54


UV59

Zestaw filtrów 667-UV350   Nr kat.: 667350

Zestaw zawiera 5 filtrów: UV51,UV52,UV53,UV54,UV59
Dł. fal [A] 213;261 nm

 

Zestaw filtrów ciekłych (holmowy) do sprawdzania dokładności długości fali spektrofotometru. 


UV5


UV14

Zestaw filtrów 667-UV400   Nr kat.: 667400

Zestaw zawiera 2 filtry: UV5,UV14
Dł. fal [A] 241;287;361;536;640 nm

 

Zestaw filtrów ciekłych (holmowy + dydymowy) do sprawdzania dokładności długości fali spektrofotometru. 


UV5


UV25

Zestaw filtrów 667-UV425   Nr kat.: 667425

Zestaw zawiera 2 filtry: UV5,UV25
Dł. fal [A] (UV5):241;250;278;287;333;345;361;385;416;452;468;485;536;640 nm
Dł. fal [A] (UV25):732;740;794;801;864 nm
 

Zestaw filtrów ciekłych do sprawdzania światła rozproszonego spektrofotometru (chlorek potasowy). 


UV1


UV12

Zestaw filtrów 667-UV100   Nr kat.: 667100

Zestaw zawiera 2 filtry: UV1,UV12
Graniczna długość fali: 200 nm

 

Zestaw filtrów ciekłych do sprawdzania światła rozproszonego spektrofotometru (jodek sodowy). 


UV10


UV12

Zestaw filtrów 667-UV101   Nr kat.: 667101

Zestaw zawiera 2 filtry: UV10,UV12
Graniczna długość fali: 259 nm

 

Zestaw filtrów ciekłych do sprawdzania światła rozproszonego spektrofotometru (azotyn sodowy). 


UV11


UV12

Zestaw filtrów 667-UV102   Nr kat.: 667102

Zestaw zawiera 2 filtry: UV11,UV12
Graniczna długość fali: 385 nm

 

Zestaw filtrów ciekłych do sprawdzania światła rozproszonego spektrofotometru (NaNO2, NaI i KCl). 


UV1


UV10


UV11


UV12

Zestaw filtrów 667-UV103   Nr kat.: 667103

Zestaw zawiera 4 filtry: UV1,UV10,UV11,UV12
Graniczna długość fali: 200;259;385 nm

 

Zestaw filtrów ciekłych do sprawdzania światła rozproszonego spektrofotometru (azotyn sodowy i jodek sodowy). 


UV10


UV11


UV12

Zestaw filtrów 667-UV104   Nr kat.: 667104

Zestaw zawiera 3 filtry: UV10,UV11,UV12
Graniczna długość fali: 259;385 nm

 

Zestaw filtrów ciekłych do sprawdzania światła rozproszonego spektrofotometru (chlorek potasowy). 


UV1


UV1H

Zestaw filtrów 667-UV100H   Nr kat.: 667100H

Zestaw zawiera 2 filtry: UV1,UV1H
Graniczna długość fali: 200 nm

 

Zestaw filtrów ciekłych do sprawdzania światła rozproszonego spektrofotometru (jodek sodowy). 


UV10


UV10H

Zestaw filtrów 667-UV101H   Nr kat.: 667101H

Zestaw zawiera 2 filtry: UV10,UV10H
Graniczna długość fali: 259 nm

 

Zestaw filtrów ciekłych do sprawdzania światła rozproszonego spektrofotometru (azotyn sodowy). 


UV11


UV11H

Zestaw filtrów 667-UV102H   Nr kat.: 667102H

Zestaw zawiera 2 filtry: UV11,UV11H
Graniczna długość fali: 385 nm

 

Zestaw filtrów ciekłych do sprawdzania światła rozproszonego spektrofotometru (aceton). 


UV19


UV19H

Zestaw filtrów 667-UV119H   Nr kat.: 667119H

Zestaw zawiera 2 filtry: UV19,UV19H
Graniczna długość fali: 325 nm

 

Zestaw filtrów ciekłych do sprawdzania światła rozproszonego spektrofotometru. 


UV1


UV1H


UV10


UV10H


UV11


UV11H


UV19


UV19H

Zestaw filtrów 667-UV105H   Nr kat.: 667105H

Zestaw zawiera 8 filtrów: UV1,UV1H,UV10,UV10H,UV11,UV11H,UV19,UV19H
Graniczna długość fali: 200,259,325,385 nm

 

Zestaw filtrów ciekłych do sprawdzania światła rozproszonego spektrofotometru. 


UV1


UV1H


UV10


UV10H


UV19


UV19H

Zestaw filtrów 667-UV106H   Nr kat.: 667106H

Zestaw zawiera 6 filtrów: UV1,UV1H,UV10,UV10H,UV19,UV19H
Graniczna długość fali: 200;259;325 nm

 

Walidacyjny filtr ciekły do sprawdzania rozdzielczości spektrofotometru (toluen w n-heksanie). 


UV6


UV9

Zestaw filtrów 667-UV200   Nr kat.: 667200

Zestaw zawiera 2 filtry: UV6,UV9

Zakres dług. fal: 265 - 270 nm
Zakres szer. szczelin: 0.5;1.0;1.5;2.0;3.0 nm

 

Kompletny zestaw walidacyjnych filtrów ciekłych do sprawdzania parametrów spektrofotometru. 


UV60


UV600


UV14


UV5


UV1


UV12


UV6


UV9

Zestaw filtrów 667-UV003   Nr kat.: 667003

Zestaw zawiera 8 filtrów: UV60,UV600,UV14,UV5,UV1,UV12,UV6,UV9
Dł. fal [A] 235;257;313;350;430 nm

Dł. fal [W] 241;287;361;536;640 nm

Graniczna długość fali: 200 nm
Zakres dług. fal: 265 - 270 nm

 

Bazowy zestaw walidacyjnych filtrów ciekłych i szklanych do sprawdzania parametrów spektrofotometru (USP 857). 


F2


F3


F4


UV60


UV14


UV5


UV25


UV11


UV11H

Zestaw filtrów 667-UV857   Nr kat.: 667857

Zestaw zawiera 9 filtrów: F2,F3,F4,UV60,UV14,UV5,UV25,UV11,UV11H
Dł. fal [A] (F2,F3,F4):440;465;546.1;590;635 nm
Dł. fal [A] (UV60/14):235;257;313;350 nm
Dł. fal [W] (UV5):241;250;278;287;333;345;361;385;416;452;468;485;536;640 nm
Dł. fal [W] (UV25):732;740;794;801;864 nm
Graniczna długość fali: (UV11/11h):385 nm
Zakres dług. fal: (UV6/9):265 - 270 nm

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Materiały eksploatacyjne