O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

CRM - Certyfikowane Materiały Referencyjne (certyfikowane materiały odniesienia)

    

 

 

    CRM - PLIKI PDF
 

       

  Agriculture Food  

  Rolnictwo, żywność  

 (434 Kb) 

       

  Aluminium (Al) Base  

  Glin (Al) i stopy glinu  

 (2556 Kb) 

       

  Biological Fluid  

  Płyny fizjologiczne  

 (45 Kb) 

       

  Coal Coke Pitch  

  Węgiel, koks, smoła  

 (355 Kb) 

       

  Cobalt (Co) Base  

  Kobalt (Co) i stopy kobaltu  

 (110 Kb) 

       

  Copper (Cu) base  

  Miedź (Cu) i stopy miedzi  

 (1181 Kb) 

       

  Environmental Health  

  Ochrona środowiska, ochrona zdrowia  

 (325 Kb) 

       

  Ferro Alloys  

  Stopy żelaza  

 (243 Kb) 

       

  Gold + Silver Base  

  Złoto (Au), srebro (Ag), stopy złota, stopy srebra  

 (144 Kb) 

       

  Hard Metals  

  Stopy twarde, węgliki, azotki (MnFe, WCo, WCoTa, WCoTaTi)  

 (47 Kb) 

       

  High Purity Chemicals  

  Związki chemiczne o wysokiej czystości  

 (44 Kb) 

       

  Industrial Process Byproducts  

  Produkty z proc. technolog. (AlF3, kąpiele elektrolityczne, katalizatory, cementy, polimery...)  

 (347 Kb) 

       

  Iron (Fe) Base - Cast Iron  

  Żeliwo  

 (475 Kb) 

       

  Iron (Fe) Base - Pure Fe+Steel  

  Czyste żelazo, stal  

 (2259 Kb) 

       

  Lead (Pb) Base  

  Ołów (Pb) i stopy ołowiu  

 (368 Kb) 

       

  Magnesium (Mg) Base  

  Magnez (Mg) i stopy magnezu  

 (226 Kb) 

       

  Metal Chips  

  Metale i stopy metali (Fe, Al, Cu, Co, Mg, Ni, Pb, Sn, Ti, Zn, Ag, Cr, Mo, Zr)  

 (1644 Kb) 

       

  Mineral Oil  

  Oleje mineralne, paliwa, benzyna, olej napędowy, nafta  

 (473 Kb) 

       

  Mineral - Industrial Mineral  

  Minerały przemysłowe (kryolit, diatomit, skaleń, fluoryt, gips, wapień, talk, magnezyt, piasek)  

 (306 Kb) 

       

  Mineral Ore  

  Rudy  

 (994 Kb) 

       

  Minerals Rock  

  Skały, rudy  

 (371 Kb) 

       

  Nickel (Ni) Base  

  Nikiel (Ni) i stopy niklu  

 (645 Kb) 

       

  Other Various Metals  

  Kadm (Cd), Molibden (Mo), Cyrkon (Zr)  

 (37 Kb) 

       

  Physical Testing  

  Własności fizyczne (grubości powłok, lepkość, gęstość, temp. top., punkt potrójny...)  

 (55 Kb) 

       

  Refractory Ceramic - Refractory  

  Ceramika, szkło, materiały ogniotrwałe  

 (464 Kb) 

       

  Soil Sediment - Soil  

  Gleby, osady  

 (507 Kb) 

       

  Tin (Sn) Base  

  Cyna (Sn) i stopy cyny  

 (127 Kb) 

       

  Titanium (Ti) Base  

  Tytan (Ti) i stopy tytanu  

 (111 Kb) 

       

  Zinc (Zn) Base  

  Cynk (Zn) i stopu cynku  

 (275 Kb) 

       

  Biodiesel Organics  

  Biodiesel (glicerydy i FAME)  

 (809 Kb) 

       

  Biodiesel Inorganics  

  Biodiesel (S, Ca, K, Mg, Na i P)  

 (208 Kb) 

 

 

Zestawienia w innej formie:
 

  Metal Discs - Iron Base - Pure Iron (czyste żelazo)
  Metal Discs - Iron Base - Binary
  Metal Discs - Iron Base - Steel (stale)
  Metal Discs - Iron Base - Cast Iron (żeliwa)
 
  Metal Discs - Aluminium Base - Alumina
  Metal Discs - Aluminium Base - Pure Aluminium (czysty glin)
  Metal Discs - Aluminium Base - Aluminium Alloy (stopy glinu)
 
  Metal Discs - Cobalt Base - Cobalt Alloy (stopy kobaltu)
 
  Environment Health (osady, ścieki miejskie, przemysłowe...)
  Environment Health Ash Dust (produkty spalania, popioły...)
  Environment Health Atmospheric Particulates (pyły atmosferyczne na stanow. pracy...)
  Environment Health Water (wody ze zbiorników, wody opadowe...)
  Environment Health (ludzkie włosy, erytrocyty...)
  Environment Paint
 
  Agriculture Food Marine
  Agriculture (rośliny, tytoń, celuloza, bawełna, nawozy sztuczne...)
  Agriculture Food (mleko w proszku, ryż...)
 
  Geological Soil (gleby)
  Geological Sediment (osady)
  Geological Siliceous
 

 

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Materiały eksploatacyjne