O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

Spektrometry FTIR

Spektrometry FTIR

Spektroskopia w podczerwieni (IR) opiera się na fakcie, że większość cząsteczek pochłania światło w zakresie widma w podczerwieni, przekształcając je w wibracje molekuł. Absorpcja ta odpowiada poszczególnym wiązaniom obecnym w cząsteczce. W przypadku spektrometru, absorpcja promieniowania podczerwonego przez materiał próbki jest mierzona względem długości fali (zazwyczaj w zakresie 4000 - 600 cm-1).

Wynikiem pomiaru jest widmo stanowiące charakterystyczny "molekularny odcisk palca", które może być wykorzystane do identyfikacji próbek organicznych i nieorganicznych.

 

 


Spektrometr FTIR - ALPHA II


Spektrometr FTIR - INVENIO


Spektrometr FTIR - VERTEX


Mikroskop FTIR - LUMOS II


Mikroskop FTIR - HYPERION

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Przyrządy laboratoryjne