O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

Bravo

Senterra

MultiRam

RAM II

RamanScope III


 

Spektrometry Ramana    

Spektrometr ramanowski SENTERRA II

SENTERRA II definiuje nowy poziom spektroskopii w klasie kompaktowych mikroskopów Ramana.

SENTERRA II została zaprojektowana, aby zapewnić doskonałą czułość połączoną z wysoką wydajnością spektralną i obrazową. Sprawia to, że SENTERRA II jest potężną platformą dla zaawansowanych aplikacji badawczych. Ze względu na wysoki stopień automatyzacji, kompaktowy rozmiar i wydajny cykl pracy, SENTERRA II jest również idealnym narzędziem do przeprowadzania analiz w laboratorium kontroli jakości.
Niespotykana, wysoka stabilność osi liczby falowej gwarantuje precyzyjne i dokładne wyniki przy każdym użyciu. SENTERRA II jest mikroskopem RAMANA przeznaczonym zarówno, do codziennych, rutynowych analiz , jak i do prac w laboratoriach badawczo-naukowych.

    


Ogólna charakterystyka spektrometru Senterra II

Naukowo-badawcza jakość spektroskopii

Intuicyjny i wygodny workflow, dzięki oprogramowanie i automatyzacji

Niezrównana dokładność i precyzja liczby falowej dzięki SureCAL™

Bezpośrednie obrazowanie Ramana

Zwarta konstrukcja ze spektrometrem umieszczonym w mikroskopie

Pełny zakres spektralny

Multi-laserowe wzbudzanie z możliwościami szybkiego przełączania

Kombinacja z technologią FT-Ramana dla zminimalizowania fluorescencji

W pełni zautomatyzowane testy przyrządów zgodnie z USP 1120, PhEur 2.2.48, ASTM E1840 i E2529-06

Pełna zgodność z GMP / cGMP, GLP i 21 CFRp11

Wersja otwartej budowy mikroskopu do badania większych próbek (np. w sztuce) z wysoką rozdzielczością boczną

Ulotka informacyjna - Spektrometr ramanowski Senterra (plik pdf w wersji ang.)

 

Materiały demonstracyjne wideo

 

TYPOWE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

           

SENTERRA II umożliwia obrazowanie Ramanowskie i łączy uzyskane przestrzennie informacje molekularne z obrazami mikroskopowymi próbki o wysokiej jakości. Analizę przeprowadza się bezdotykowo i bez konieczności przygotowania próbki. Obrazowanie chemiczne powierzchni próbki można uzyskać przy bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej do wartości mniejszej niż mikron. Ponadto głębokie profilowanie optycznie przezroczystych próbek umożliwia nieniszczące badanie próbki w trzecim wymiarze. Mikroskop SENTERRA II, odpowiedni do stosowania w wykrywaniu, dyskryminacji i identyfikacji materiałów organicznych i nieorganicznych, ma szeroki zakres zastosowań.

 

Polimery

 • Identyfikacja czystych polimerów i ich mieszanin
 • Analiza układów wielowarstwowych
 • Charakterystyka polimerów: krystaliczność, gęstość, konformacja
 • Oznaczanie zawartości monomeru, wypełniaczy i dodatków
 • Analiza wtrąceń: identyfikacja zanieczyszczeń i inkluzji

 

Powłoki

 • Badanie składu i homogeniczności

 

Przemysł farmaceutyczny

 • Różnicowanie polimorfów
 • Wizualizacja dystrybucji API i substancji pomocniczych w tabletkach
 • Analiza wtrąceń: identyfikacja cząstek i inkluzji

 

Inżynieria materiałowa

 • Różnicowanie krzemu amorficznego i mikrokrystalicznego
 • Charakterystyka nowatorskich materiałów 2D i nanorurek węglowych

 

Kryminalistyka

 • Potwierdzenie autentyczności dzieł sztuki
 • Analiza sfałszowanych dokumentów, środków farmaceutycznych i pieniędzy
 • Analiza narkotyków
 • Identyfikacja dowodów z miejsc zbrodni, takich jak włókna, cząstki, wióry, farby itd.

 

Sztuka i dziedzictwo kulturowe

 • Identyfikacja materiałów używanych w obiektach sztuki
 • Dyskryminacja oryginalnych i fałszywych artefaktów
 • Badanie stanu, degradacji i starzenia się obiektów sztuki

 

Life Science

 • Badanie składu cząsteczkowego komórek i tkanek

 

INFORMACJE TECHNICZNE

           

 

Spektroskopia o jakości naukowo-badawczej

           

SENTERRA II zapewnia doskonałą czułość detekcji i wysoką rozdzielczość spektralną.

W przypadku większości zastosowań wymagana jest standardowa siatka dyfrakcyjna, obejmująca pełne widmo Ramana w jednym skanie o rozdzielczości 4 cm-1. Dla bardziej zaawansowanych badań, takich jak rozróżnianie izotopów lub polimorfów, można zastosować dodatkową siatkę dyfrakcyjną o wysokiej rozdzielczości, której zmiana odbywa się za pomocą kliknięcia myszką.

 

Intuicyjna i bezpieczna obsługa

           

SENTERRA II to bardzo wygodny i intuicyjny w obsłudze system, zarówno dla niewyszkolonego użytkownika, jak i eksperta. Hardware i software tworzą ze sobą ściśle powiązane jednostki. Podczas gdy operator prowadzony jest przez kolejne etapy pracy przy pomocy oprogramowania, dostrajanie poszczególnych modułów mikroskopu wykonywane jest automatycznie.

 

Niezrównana precyzja i dokładność liczby falowej

           

Aby uzyskać precyzyjne wyniki, niezbędna jest dokładna kalibracja osi długości fali. Unikalna technologia SureCAL™ firmy Bruker, zapewnia ciągłą i automatyczną kalibrację osi długości fali bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności przez użytkownika.

 

Pełna niezawodność

           

Podczas pracy z SENTERRA II można mieć pewność, że otrzymane wyniki będą zawsze wiarygodne. Dzięki w pełni zautomatyzowanym procedurom testowania urządzeń, ocena sprawności systemu odbywa się bez straty cennego czasu. Podczas rzeczywistej analizy, precyzja i dokładność spektralna jest zapewniona przez stałą i automatyczną kalibrację osi długości fali.

 

Wygodne obrazowanie Ramana

           

SENTERRA II zapewnia idealne, konfokalne obrazowanie RAMANa i funkcje mapowania, które można zastosować bezpośrednio bez czasochłonnego ustawiania parametrów. Połączenie wydajnej metody zbierania danych i wysokiej precyzji mapowania skutkuje submikronową rozdzielczością przestrzenną i szybką generacją obrazów ramanowskich. Nawet obrazy ramanowskie o wysokiej rozdzielczości mogą zostać zmierzone w ciągu kilku sekund.

 

Przezywciężenie fluorescencji

           

Wybór odpowiedniej linii wzbudzenia laserowego ma kluczowe znaczenie dla otrzymania widm Ramana bez zaburzeń fluorescencyjnych. Połączenie mikroskopu SENTERRA II z technologią FT-Raman dodaje czwartą linię wzbudzenia w bliskiej podczerwieni przy długości lasera 1064 nm, co zmniejsza do minimum występowanie niepożądanej fluorescencji. Prosty mikroskop FT-Raman dostępny jest jako RamanScope III.

 

 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem techniką RAMANA / Bruker

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

SENTERRA II Application of Raman Microscopy in Pharma

SENTERRA II Zastosowanie mikroskopii ramanowskiej w farmacji
(3-2018)

 

farmacja

RAMAN
Senterra


590 k

SENTERRA II Full Compliance to Pharmaceutical Regulations

SENTERRA II Pełna zgodność z normami farmaceutycznymi
(3-2018)

 

farmacja

RAMAN
Senterra


522 k

Battery Research by Raman Microscopy

Badania akumulatorów metodą mikroskopii ramanowskiej
(6-2019)

 

akumulatory

RAMAN
Senterra


686 k

Raman-Troubleshooting and Failure Analysis of precision mechanics

Raman- Analiza uszkodzeń w mechanice precyzyjnej
(6-2019)

 

mechanizmy precyzyjne

RAMAN
Senterra


420 k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Przyrządy laboratoryjne