O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

Systemy ablacji laserowej firmy Applied Spectra

Ablacja laserowa - LIBS

Ablacja laserowa czyli spektroskopia emisyjna ze wzbudzeniem laserowym (LIBS - Laser Induced Breakdown Spectroscopy ) jest techniką analityczną umożliwiającą prostą, wygodną analizę spektrochemiczną ciał stałych, cieczy i gazów. W technice LIBS krótki, mikro lub nanosekundowy impuls lasera ogniskowany jest na niewielkiej powierzchni próbki (średnica kilku-kilkuset mikronów). Energia dostarczona przez laser (typowo 0,1-10 GW/cm2) powoduje bardzo szybkie odparowanie, a następnie atomizację i jonizację materiału próbki. W sąsiedztwie powierzchni próbki powstaje plazma o temperaturach rzędu 104 - 106 K. Wzbudzone atomy i jony w plazmie emitują promieniowanie świetlne, które jest analizowane przez spektrometr. Uzyskane widmo emisyjne umożliwia oznaczenie składu próbki. Spektroskopia emisyjna ze wzbudzeniem laserowym (LIBS) jest uważana za jedną z najbardziej wygodnych i wydajnych technik analitycznych. Do jej najistotniejszych zalet należy zaliczyć:

  • Szybkie pomiary w czasie rzeczywistym.

  • Minimalna inwazyjność techniki (pojedynczy pomiar pozostawia miniaturowy krater).

  • Możliwość oznaczenia większości pierwiastków przy zachowaniu wysokiej czułości oznaczeń.

 powrót do zestawienia produktów Applied Spectra

System: - informacje aplikacyjne
 
                

System: - informacje ogólne
 

    Dane techniczne
 

  link do strony producenta: Applied Spectra - USA

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Przyrządy laboratoryjne