O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

Systemy ablacji laserowej firmy Applied Spectra

Ablacja laserowa - LIBS

Ablacja laserowa czyli spektroskopia emisyjna ze wzbudzeniem laserowym (LIBS - Laser Induced Breakdown Spectroscopy ) jest techniką analityczną umożliwiającą prostą, wygodną analizę spektrochemiczną ciał stałych, cieczy i gazów. W technice LIBS krótki, mikro lub nanosekundowy impuls lasera ogniskowany jest na niewielkiej powierzchni próbki (średnica kilku-kilkuset mikronów). Energia dostarczona przez laser (typowo 0,1-10 GW/cm2) powoduje bardzo szybkie odparowanie, a następnie atomizację i jonizację materiału próbki. W sąsiedztwie powierzchni próbki powstaje plazma o temperaturach rzędu 104 - 106 K. Wzbudzone atomy i jony w plazmie emitują promieniowanie świetlne, które jest analizowane przez spektrometr. Uzyskane widmo emisyjne umożliwia oznaczenie składu próbki. Spektroskopia emisyjna ze wzbudzeniem laserowym (LIBS) jest uważana za jedną z najbardziej wygodnych i wydajnych technik analitycznych. Do jej najistotniejszych zalet należy zaliczyć:

  • Szybkie pomiary w czasie rzeczywistym.

  • Minimalna inwazyjność techniki (pojedynczy pomiar pozostawia miniaturowy krater).

  • Możliwość oznaczenia większości pierwiastków przy zachowaniu wysokiej czułości oznaczeń.

    

Applied Spectra -

Applied Spectra  

Szczegółowe informacje o produktach Applied Spectra
 

   System Aurora

   System J200

 

Noty aplikacyjne
 

   

Rapid Pb Analysis of Solder Plating on Semiconductor Leadframes  

   

Nanosized Glass Powders  

   

Geochemical Fingerprinting of Conflict Minerals  

   

LIBS for Macronutrient and Micronutrient Analysis in Soil  

   

Rapid Analysis of Mining Samples Using Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)  

   

Rapid Composition Monitoring of Raw Li-ion Battery Electrode Materials Using the J200 LIBS Instrument  

   

Depth Profile Analysis of Solid State Li-Ion Battery Device by Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)  

   

Fluorine Analysis Using Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)  

  pobierz plik 

 (3527 Kb) 

   

Plant Analysis by Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)  

   

Achieving Ultra-Sensitive Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry (LA-ICP-MS)
Analysis with the J200 LA Instrument: A Glass Sample Study  

   

Innovative Elemental Mapping of Geological Minerals with Applied Spectra’s J200 Tandem LA-LIBS  

   

Elemental Mapping of Printed Ink Using the J200 Tandem LA - LIBS Instrument In Combination with ICP-MS  

  pobierz plik 

 (1579 Kb) 

   

Quantitative Analysis of Steel Using Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)  

   

Achieving Ultra-Sensitive Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry (LA-ICP-MS)
Analysis with the J200 LA Instrument: A Glass Sample Study  

   

Building Confidence for Forensic Glass Analysis with Applied Spectra’s J200 LIBS  

  link do strony producenta: Applied Spectra - USA

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Przyrządy laboratoryjne