O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

Systemy ablacji laserowej firmy Applied Spectra

Ablacja laserowa - LIBS

Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem laserowym J200 Tandem LA-LIBS

Spektrometr J200 Tandem LA-LIBS jest przełomowym rozwiązaniem w analizie wykorzystującej odparowanie laserowe (mikropróbkowanie laserowe). Spektrometr może funkcjonować jako niezależne urządzenie lub w połączeniu ze spektrometrem ICP-MS.

Spektrometr LIBS wyposażony jest w laser Nd:YAG. Długość fali wiązki lasera dobierana jest indywidualnie, odpowiednio do wymagań aplikacyjnych użytkownika. Impuls lasera zogniskowany na powierzchni próbki powoduje jej odparowanie, a następnie jonizację/atomizację materiału próbki. Wzbudzone atomy i jony emitują promieniowanie charakterystyczne dla każdego pierwiastka, umożliwiając analizę jakościową i ilościową.

Połączenie spektrometru LIBS z techniką ICP-MS umożliwia analizę przebiegającą dwutorowo w tym samym czasie. Widmo emisyjne pierwiastków jest analizowane przez optyczny spektrometr LIBS. W tym samym czasie odparowany materiał próbki porywany jest przez strumień gazu, transportowany do spektrometru ICP-MS i tam analizowany.

W wyniku analizy LA-ICP-MS otrzymujemy widmo masowe i stężenia analizowanych pierwiastków na poziomie ppb. Wykonywany w tym samym czasie pomiar techniką LIBS pozwala na uzyskanie wyników na poziomie ppm. Analiza widma optycznego (LIBS) umożliwia również oznaczanie pierwiastków takich, jak C, O, N, H i F, których analiza nie jest możliwa za pomocą techniki ICP-MS. Połączenie obu technik stanowi potężne narzędzie analityczne, umożliwiające analizę wszystkich pierwiastków układu okresowego.

Spektrometr J200 Tandem LA-LIBS znajduje zastosowanie w analizie próbek stałych bez konieczności ich mineralizacji, analizie próbek ciekłych i gazowych. Stanowi idealne rozwiązanie do kontroli jakości produktów (bardzo szybka analiza), jak również jako narzędzie w wykonywaniu prac badawczych.

Podstawowa wersja oprogramowania spektrometru oprócz analizy jakościowej i ilościowej poszczególnych pierwiastków umożliwia wykonywanie mapowania geometrycznego 2D i 3D próbek.

    

Applied Spectra -

Applied Spectra  

Szczegółowe informacje o produktach Applied Spectra
 

   System Aurora

   System J200

 

Noty aplikacyjne
 

   

Rapid Pb Analysis of Solder Plating on Semiconductor Leadframes  

   

Nanosized Glass Powders  

   

Geochemical Fingerprinting of Conflict Minerals  

   

LIBS for Macronutrient and Micronutrient Analysis in Soil  

   

Rapid Analysis of Mining Samples Using Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)  

   

Rapid Composition Monitoring of Raw Li-ion Battery Electrode Materials Using the J200 LIBS Instrument  

   

Depth Profile Analysis of Solid State Li-Ion Battery Device by Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)  

   

Fluorine Analysis Using Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)  

  pobierz plik 

 (3527 Kb) 

   

Plant Analysis by Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)  

   

Achieving Ultra-Sensitive Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry (LA-ICP-MS)
Analysis with the J200 LA Instrument: A Glass Sample Study  

   

Innovative Elemental Mapping of Geological Minerals with Applied Spectra’s J200 Tandem LA-LIBS  

   

Elemental Mapping of Printed Ink Using the J200 Tandem LA - LIBS Instrument In Combination with ICP-MS  

  pobierz plik 

 (1579 Kb) 

   

Quantitative Analysis of Steel Using Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)  

   

Achieving Ultra-Sensitive Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry (LA-ICP-MS)
Analysis with the J200 LA Instrument: A Glass Sample Study  

   

Building Confidence for Forensic Glass Analysis with Applied Spectra’s J200 LIBS  

  link do strony producenta: Applied Spectra - USA

 

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Przyrządy laboratoryjne