O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

Spektrofotomeria UV-Vis - Spektrofotometry UV-Vis Analytik Jena

Spektrofotometry UV-Vis firmy Analytik Jena

Spektrofotometry UV-Vis niemieckiej firmy Analytik Jena oferujące najlepsze rozwiązania dla rutynowych i zaawansowanych analiz w chemii, farmacji, medycynie, kontroli żywności, kontroli środowiska, nauce i wielu innych dziedzinach.

    

    

 

Spektrofotometry UV-Vis Akcesoria do techniki UV-Vis Aplikacje UV-Vis

 


Spektrofotometr UV-Vis - SPECORD 50 PLUS


Spektrofotometr UV-Vis - SPECORD 200 PLUS


Spektrofotometr UV-Vis - SPECORD 210 PLUS


Spektrofotometr UV-Vis - SPECORD 250 PLUS

Ulotka informacyjna - Spektrofotometry UV-Vis SPECORD PLUS (plik pdf w wersji pl.) [ 745 k ]

 


 

Porównanie parametrów technicznych spektrofotometrów UV-Vis Analytik Jena

 

Parametr 

SPECORD 50 PLUS    

SPECORD 200 PLUS    

SPECORD 210 PLUS    

SPECORD 250 PLUS

System pomiarowy   

 2-wiązkowy   

 2-wiązkowy   

 2-wiązkowy   

 2-wiązkowy   

Zakres spektralny [nm]   

 190-1100   

 190-1100   

 185-1200   

 190-1100   

Pasmo spektralne/szczelina [nm]   

 1,4   

 1,4   

 0,2 / 0,5 / 1 / 2 / 4   

 0,2 / 0,5 / 1 / 2 / 4   

Zdolność rozdzielcza
Toluen/Heksan 20-25°C [nm]   

 1,6-1,8   

 1,6-1,8   

 2,3-2,5   

 2,3-2,5   

Światło rozproszone
(198 nm KCl Merck) [%T]   

 ≤0,3   

 ≤0,3   

 ≤0,3   

 ≤0,03   

Światło rozproszone
(220 nm NaI) [%T]   

 ≤0,03   

 ≤0,03   

 ≤0,03   

 ≤0,005   

Światło rozproszone
(240 nm NaI) [%T]   

 ≤0,03   

 ≤0,03   

 ≤0,03   

 ≤0,005   

Światło rozproszone
(340 nm NaNO2) [%T]   

 ≤0,02   

 ≤0,02   

 ≤0,01   

 ≤0,005   

 

 

 Tabele konwersji jednostek (absorbancja, transmitancja, długość fali) stosowanych w technikach UV-Vis/NIR

tabela_konwersji_jednostek_UV-Vis/NIR

 

Rozdzielczość 

 

 Rozdzielczość Szczelina spektrofotometru czyli szerokość spektralna powinna być ustawiona/odpowiadać 1/10 szerokości połówkowej piku

Rozdzielczość spektrofotometru to zdolność do rozdzielenia dwóch bliskich pasm absorbancji (pików)
 

Rozdzielczość
przykład skanów widma przy różnych szerokościach szczeliny 

 

 Wpływ szerokości szczeliny na widmo Zwiększenie szerokości szczeliny zwiększa (polepsza) stosunek sygnał/szum ale zmniejsza (pogarsza) rozdzielczość 

Światło rozproszone
(Stray Light) 

 

 Światło rozproszone (Stray Light) - wpływ na wysokość i kształt piku ... 

Światło rozproszone
(Stray Light)  

 

 Światło rozproszone (Stray Light) - wpływ na przebieg krzywej kalibracyjnej ... 

 

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Przyrządy laboratoryjne