O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

Analiztory TOC Analytik Jena

Analizatory TOC firmy Analytik Jena

Analizatory całkowitego węgla organicznego do szybkiego i precyzyjnego oznaczania TOC, TIC, TC, NPOC i POC w próbach ciekłych i stałych oraz opcjonalnie TN w próbach ciekłych zgodnie z normami PN-EN 1484, ISO 8245, EPA 415, ASTM D2579-85, DIN 38409, EN 12260.

 

 

Analizatory
TOC
Akcesoria
i materiały eksploatacyjne
Aplikacje

 


Analizator TOC multi N/C 2100S


Analizator TOC multi N/C 3100

 

Wyjaśnienie stosowanych pojęć/skrótów

           

Skrót

 Rozwinięcie w języku angielskim 

Opis

TC

Total Carbon

(oznaczanie) węgla całkowitego

TIC

Total Inorganic Carbon

(oznaczanie) całkowitego węgla nieorganicznego.

Pojęcie TIC obejmuje dwutlenek węgla i kwas węglowy oraz sole kwasu węglowego - węglany i wodorowęglany.
Pojęcie TIC nie obejmuje innych substancji nieorganicznych zawierających węgiel (np. tlenku węgla, węglików, cyjanków, cyjanianów, rodanków, węgla pierwiastkowego itp.).
Inne wersje nazewnictwa dla TIC:
RWN - Rozpuszczony Węgiel Nieorganiczny
(wersja pl stosowana w hydrobiologii)

TOC

Total Organic Carbon

(oznaczanie) całkowitego węgla organicznego

Inne wersje nazewnictwa dla TOC:
OWO - Ogólny Węgiel Organiczny
(wersja pl stosowana w ekologii i hydrochemii)
Całkowity węgiel organiczny

 POC*
VOC

Purgeable Organic Carbon
Volatile Organic Compounds

(oznaczanie) węgla w lotnych związkach organicznych

Inne wersje nazewnictwa dla POC/VOC:
LZO - Lotne Związki Organiczne (wersja pl)

NPOC

Non Purgeable Organic Carbon

nielotne związki organiczne węgla

 POC*
POM

Particulate Organic Carbon
Particulate Organic Matter

(oznaczanie) cząsteczkowego** węgla organicznego

(dotyczy frakcji przesiewowej 53 µm - 2 mm)

DOC
DOM

Dissolved Organic Carbon
Dissolved Organic Matter

rozpuszczony węgiel organiczny
rozpuszczona materia organiczna

Analitycznie odpowiada oznaczeniom TOC po przefiltrowaniu próbki przez filtr 0,45 µm.
Inne wersje nazewnictwa dla DOC:
RWO - Rozpuszczony Węgiel Organiczny
(wersja pl stosowana w hydrobiologii)

EC

Elemental Carbon

węgiel drzewny, węgle kopalne, sadza

TNb

Total Bound Nitrogen

całkowity związany azot

*)  skrót POC dotyczy dwóch różnych pojęć; poprawne znaczenie należy odczytywać z kontekstu opisu

**) w sensie substancji pylistych/rozdrobnionych, zawieszonych w fazie ciekłej

 
 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Przyrządy laboratoryjne