O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

240AA

240FSAA

240ZAA

280FSAA

280ZAA

55BAA

AADuo


 

Spektrometr AAS - 280Z AA

Automatyczny spektrometr AAS firmy Agilent Technologies z korekcją Zeemana

    


Ogólna charakterystyka spektrometru AAS - 280Z AA

automatyczny spektrometr AAS z korekcją Zeemana

optyka 1-wiązkowa z polaryzatorem o wysokiej wydajności

korekcja w oparciu o poprzeczny efekt Zeemana (transverse Zeeman effect)

moduł mocowania 8 lamp

możliwość stosowania super-lamp

monochromator Czerny-Turner 330 mm

siatka dyfrakcyjna holograficzna 1800 linii/mm

szczelina spektralna 0.1÷1.0 nm

detektor: fotopowielacz (R446)

link do strony producenta

                [ Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS - Agilent ]

                [ Lampy HCL do spektrometrów AAS/ASA - Agilent ]

                [ Akcesoria do techniki wodorkowej - spektrometry AAS/ASA Agilent ]

                [ Noty aplikacyjne powiązane ze spektrometrami AAS/ASA Agilent ]

 

Monochromator w układzie Czerny-Turner

           

Monochromator cechuje w pełni lustrzana optyka najwyższej jakości. Technika ta gwarantuje maksymalne przeniesienie energii świetlnej w całym zakresie długości fal. W spektrometrze 280Z AA zastosowano monochromator w konfiguracji Czerny-Turner o długości optycznej 330 mm z holograficzną siatką dyfrakcyjną 1800 linii/mm i zakresem spektralnym 185÷900 nm. Powtarzalność ustawienia długości fali wynosi ±0.035 nm. Detektorem jest doskonały fotopowielacz R446.

 

Korekcja tła Zeemana

           

Korekcja tła Zeemana w spektrometrze 280Z AA obejmuje pełny zakres długości fal, tzn. 185÷900 nm.
Zmienne pole magnetyczne można ustawiać z poziomu oprogramowania w zakresie 0.1÷0.8 tesli.
Czas odstępu pomiędzy kolejnymi pomiarami absorbancji jest poniżej 5 ms.
Bardzo dużą dokładność obliczeń absorbancji skorygowanej zapewnia procedura interpolacji wielomianowej.

 

Oprogramowanie

 • współpracuje z 64 bitowym systemem operacyjnym (Windows 7)

 • umożliwia pomiary:
    a) wszystkich pierwiastków w kolejnych próbkach
    b) wszystkich próbek, pierwiastek po pierwiastku

 • pełny pakiet systemu kontroli jakości (QC) obejmujący m.in. pomiary ślepiej próby, wzorców, dodatku wzorca, powtórzenień, precyzję (%RSD), współcznnik korelacji i granicę wykrywalności

 • umożliwia korekcję dla ciężaru, objętości i rozcieńczenia oraz importu etykiet próbek z parametrami korekcyjnymi z plików tekstowych

 • pełna możliwość edycji wyników (edycja wzorców powoduje przeliczenie wyników dla próbek)

 • równoczesne wyświetlanie sygnałów w formie graficznej, krzywych kalibracyjnych, parametrów metody oraz raportu

 • pomiary dla pików przechowywane zarówno w trybie wysokości jak i powierzchni (możliwość późniejszej zmiany)

 • możliwość automatycznego przekierowania danych w czasie rzeczywistym do systemu LIMS

 • kalibracja dla 10 wzorców (również w trybie dodatków wzorca), niezależne ślepe dla kalibracji i dla próbek, rekalibracja, reskalowanie, dopasowanie krzywych 1, 2 i 3 stopnia metodą najmniejszych kwadratów

 

  Moduł kuwety grafitowej

 • Technika CTZ (Constant Temperature Zone) umożliwiająca wyjątkowo równomierne, szybkie i dokładne sterowanie temperaturą kuwety

 • Zakres temperatur 40÷3000°C z czasem narostu temperatury 2000 °C/s

 • Dwa sterowane przepływy gazu osłonowego: wewnętrzny w zakresie 0÷0.3 L/min oraz zewnętrzny - 0.5 L/min, zwiększany do 3 L/min podczas atomizacji

 • Konstrukcja mechaniczna głowicy wykonana z tytanu, zamknięta optycznie okienkami kwarcowymi

 • Pierścień osłonowy (shroud) wykonany z jednego elementu grafitowego

 • Specjalny mechanizm do szybkiej i łatwej wymiany rurki grafitowej

 

  Autosampler

           

 • pojemność - 55 roztworów

 • zakres objętości nastrzyku: 1÷70 μL

 • automatyczna kalibracja przy użyciu jednego wzorca

 • przygotowywanie dodatków (fortyfikacja)

 • automatyczne zmniejszanie objętości dla próbek spoza zakresu

 • hot inject (40÷200 °C)

 • nastrzyk wielokrotny (w tym 3 modyfikatory)

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Przyrządy laboratoryjne