O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

240AA

240FSAA

240ZAA

280FSAA

280ZAA

55BAA

AADuo


 

Spektrometr AAS - 280FS AA

Automatyczny spektrometr AAS (ASA - Atomowa Spektrometria Absorpcyjna) pracujący w trybie szybkiej sekwencji.

    


Ogólna charakterystyka spektrometru AAS - 280FS AA

automatyczny spektrometr AAS

tryb szybkiej sekwencji (FS)

dwuwiązkowy układ optyczny (true double beam) - optyka zwieciadlana

deuterowa korekcja tła

automatyczny, szybki wybór lampy katodowej

możliwość stosowania super-lamp

automatyczny wybór długości fali i szerokości szczeliny

moduł mocowania 8 lamp

automatyczne sterowanie przepływami gazów

monochromator Czerny-Turner 330 mm

siatka dyfrakcyjna holograficzna 1800 linii/mm

szczelina spektralna 0.1÷1.0 nm

detektor: fotopowielacz (R446)

link do strony producenta

                [ Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS - Agilent ]

                [ Lampy HCL do spektrometrów AAS/ASA - Agilent ]

                [ Akcesoria do techniki wodorkowej - spektrometry AAS/ASA Agilent ]

                [ Noty aplikacyjne powiązane ze spektrometrami AAS/ASA Agilent ]

 

Monochromator w układzie Czerny-Turner

           

Monochromator cechuje w pełni lustrzana optyka najwyższej jakości. Technika ta gwarantuje maksymalne przeniesienie energii świetlnej w całym zakresie długości fal. W spektrometrze 280FS AA zastosowano monochromator w konfiguracji Czerny-Turner o długości optycznej 330 mm z holograficzną siatką dyfrakcyjną 1800 linii/mm i zakresem spektralnym 185÷900 nm. Powtarzalność ustawienia długości fali wynosi ±0.035 nm. Detektorem jest doskonały fotopowielacz R446.

 

Deuterowa korekcja tła

           

Deuterowa korekcja tła w spektrometrze 280FS AA charakteryzuje się trzema parametrami, które są niezwykle istotne dla uzyskania poprawnych wyników analiz:

 • bardzo krótki czas pomiaru absorbancji wynoszący tylko 2 ms, co ma decydujące znaczenie podczas pomiaru szybko zmieniających się sygnałów (piki w kuwecie grafitowej)

 • wyjątkowo szeroki zakres spektralny efektywnego działania korekcji: 185÷425 nm

 • wyjątkowa dynamika umożliwiająca poprawne działanie korekcji w zakresie 0÷2.5 ABS.

 

System sterowania przepływami gazów

           

Sterowane elektronicznie z poziomu oprogramowania:

 • parametry określane w metodzie dla każdego z oznacznanych pierwiastków

 • zmiany ustawień dotyczą równeż parametrów przepływu w trybie szybkiej sekwencji

 • bardzo szybka zmiana parametrów - poniżej 30 milisekund

 

Zintegrowany system atomizacji płomieniowej Mark 7

 • komora mgłowa ze specjalnego fluorowanego polietylenu umożliwiająca pracę zarówno z roztworami kwaśnymi, jak i organicznymi

 • bardzo prosty montaż podzespołów

 • zewnętrznie regulowana kulka rozpryskowa (łapacz kropel)

 • zintegrowany, regulowany nebulizer z platynowo-irydową kapilarą

 • zintegrowany liquid trap z magnetycznym monitorowaniem poziomu cieczy

 • montaż do palnika acetylen-powietrze i acetylen-podtlenek azotu (opcja)

 • ręczna regulacja kąta obrotu i wysokości palnika

 

Szybkość wykonywania analiz

           

Niezwykła szybkość pomiarów analitycznych:

 • 10 oznaczeń dla 10 pierwiastków w 1 próbce realizowane jest w czasie 2 minut (lub krótszym)

 • pobór próbki podczas oznaczania 10 pierwiastków nie przekracza 12 ml

 

Gwarantowane parametry pomiarowe

           

Czułość i precyzja w technice płomieniowej:

 • Cu 5 ppm: absorbancja ≥ 0.9

 • Cu 5 ppm: RSD ≤ 0.5%

 

Oprogramowanie

 • współpracuje z 64 bitowym systemem operacyjnym (Windows 7)

 • w trybie szybkiej sekwencji umożliwia pomiary:
    a) wszystkich pierwiastków w kolejnych próbkach
    b) wszystkich próbek, pierwiastek po pierwiastku

 • pełny pakiet systemu kontroli jakości (QC) obejmujący m.in. pomiary ślepiej próby, wzorców, dodatku wzorca, powtórzenień, precyzję (%RSD), współcznnik korelacji i granicę wykrywalności

 • umożliwia korekcję dla ciężaru, objętości i rozcieńczenia oraz importu etykiet próbek z parametrami korekcyjnymi z plików tekstowych

 • pełna możliwość edycji wyników (edycja wzorców powoduje przeliczenie wyników dla próbek)

 • równoczesne wyświetlanie sygnałów w formie graficznej, krzywych kalibracyjnych, parametrów metody oraz raportu

 • pomiary dla pików przechowywane zarówno w trybie wysokości jak i powierzchni (możliwość późniejszej zmiany)

 • możliwość automatycznego przekierowania danych w czasie rzeczywistym do systemu LIMS

 • kalibracja dla 10 wzorców (również w trybie dodatków wzorca), niezależne ślepe dla kalibracji i dla próbek, rekalibracja, reskalowanie, dopasowanie krzywych 1, 2 i 3 stopnia metodą najmniejszych kwadratów

 

AKCESORIA

           

 

  Autosampler do techniki płomieniowej SPS 4

 • do 360 naczyń z roztworami (w 4 stelażach)

 • podwójny zbiornik płuczący (opcja)

 • zintegrowana osłona

 • bardzo duża szybkość pracy

 • 3-torowa perystaltyczna pompa płucząca

  SPS4 - broszura informacyjna (ang.)   [ 1715 k ]

 

  System rozcieńczania w technice płomieniowej SIPS20

 • umożliwia wykonanie kalibracji przy użyciu jednego roztworu wzorca

 • wykonuje automatyczne rozcieńczenie "on-line" próbek przekraczających zakres pomiarowy

 • pozwala na dodawanie "on-line" buforów jonizacyjnych

 • umożliwia wykonanie kalibracji metodą dodatku wzorca

 • automatyzuje korekcję wg wzorca wewnętrznego

  SIPS - optymalizacja   [ 30 k ]
SIPS 10/20 - podręcznik użytkownika   [ 479 k ]

 

  Generator wodorków VGA77

 • przystawka przeznaczona do analiz metali tworzących lotne wodorki (As, Se, Sb, Bi, Te, Sn) oraz do analizy rtęci techniką zimnych par

 • generator umożliwia oznaczanie pierwiastków na poziomie dziesiątych części ppb, przy zachowaniu 1-2% precyzji pomiarów

 • przystawka wyposażona jest w 3-torową pompę perystaltyczną do podawania próbki, reduktora i kwasu

 • przykładowe granice wykrywalności:
    As 0.10 ppb
    Se 0.15 ppb
    Hg 0.10 ppb
    Sb 0.06 ppb

 

  Ogrzewacz do celi wodorkowej ETC 60

Ogrzewacz elektryczny celi wodorkowej umożliwia wykonywanie analiz bez zapalania płomienia. Przystawka wyposażona jest w stabilizator temperatury. Niższa, w porównaniu do ogrzewania płomieniem, temperatura atomizacji powoduje nawet 30% wzrost czułości oznaczeń.

 

  Koncentrator atomów ATC-80

Koncentrator atomów ATC-80 to specjalna kwarcowa rurka umieszczona w płomieniu powietrze-acetylen. W porównaniu ze standardowymi oznaczeniami, umożliwia 2-3 krotne zwiększenie czułości. Polepszeniu ulega również granica wykrywalności.

 

  Moduł kuwety grafitowej GTA 120

 • Technika CTZ (Constant Temperature Zone) umożliwiająca wyjątkowo równomierne, szybkie i dokładne sterowanie temperaturą kuwety

 • Zakres temperatur 40÷3000°C z czasem narostu temperatury 2000 °C/s

 • Dwa sterowane przepływy gazu osłonowego: wewnętrzny w zakresie 0÷0.3 L/min oraz zewnętrzny - 0.5 L/min, zwiększany do 3 L/min podczas atomizacji

 • Konstrukcja mechaniczna głowicy wykonana z tytanu, zamknięta optycznie okienkami kwarcowymi

 • Pierścień osłonowy (shroud) wykonany z jednego elementu grafitowego

 • Specjalny mechanizm do szybkiej i łatwej wymiany rurki grafitowej

 • Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają wykonanie ponad 5000 atomizacji dla Cu w temperaturze 2300 °C

 

  Autosampler PSD 120

 • pojemność - 135 roztworów

 • zakres objętości nastrzyku: 1÷70 μL

 • automatyczna kalibracja przy użyciu jednego wzorca

 • przygotowywanie dodatków (fortyfikacja)

 • automatyczne zmniejszanie objętości dla próbek spoza zakresu

 • hot inject (20÷200 °C)

 • nastrzyk wielokrotny (w tym 3 modyfikatory)

 

  Kamera podglądu kuwety grafitowej

Kamera do poglądu wnętrza kuwety grafitowej. Umożliwia precyzyjne ustawienie pozycji kapilary podczas nastrzyku.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Przyrządy laboratoryjne